Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe media – próba konceptualizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe media – próba konceptualizacji"— Zapis prezentacji:

1 Nowe media – próba konceptualizacji
dr Magdalena Szpunar

2 Czym są nowe media? Techniki przekazu oraz technologie stosowane powszechnie od połowy lat 80. XX wieku Komunikacja poprzez n.m. charakteryzuje się interaktywnością, indywidualizacją, asynchronicznością Początki epoki n.m. wiążą się z upowszechnieniem techniki komputerowej (komputerów osobistych) oraz telewizji satelitarnej i wideo

3 Czym są nowe media? Wyznacznikiem przemian jest TV, a n.m. to techniki pozyskiwania, utrwalania, przetwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazu wynalezione i wprowadzone do użytku później od TV

4 Czym są nowe media? 2. N.m. pozwalają na pełniejsze oraz „nietradycyjne” (wymagające aktywności odbiorcy) wykorzystanie urządzeń elektronicznych. N.m. umożliwiają lub usprawniają interaktywność.

5 Nowe media wg. L. Manovicha
To media analogowe skonwertowane do postaci cyfrowej Umożliwiają swobodny dostęp do danych Kopiowanie mediów analogowych powoduje obniżenie jakości, media cyfrowe mogą być kopiowane wielokrotnie bez utraty jakości Są interaktywne, użytkownik może wchodzić w interakcję z obiektem medialnym.

6 Właściwości nowych mediów
Reprezentacja numeryczna - obiekt n.m. może być opisany językiem formalnym (matematycznym) - obiekt n.m. może być poddany obróbce algorytmicznej np. stosując odpowiedni algorytm usuwamy szum z fotografii

7 Właściwości nowych mediów
2. Modularność - obiekt n.m. składa się z niezależnych części, aż do poziomu niepodzielnych „atomów” – pikseli, punktów 3D, znaków tekstowych - modularna budowa ułatwia usuwanie elementów lub ich zmianę

8 Właściwości nowych mediów
3. Automatyzacja - n.m. pozwalają na automatyzację wielu czynności związanych z ich tworzeniem, obróbką i udostępnianiem

9 Właściwości nowych mediów
4. Wariancyjność - obiekt n.m. nie jest czymś ustalonym z góry, raz na zawsze, ale raczej jest czymś, co istnieje w wielu odmiennych od siebie wersjach, których liczba może być teoretycznie nieskończona - obiekt n.m. możemy porównać do map terenu wykonanych w różnych skalach, różniące się od siebie szczegółowością odwzorowania

10 Właściwości nowych mediów
5. Transkodowanie - zamiana mediów na dane komputerowe - zamiana z jednego formatu na inny

11 Spirala ujadania i jazgotu
Etap I : publikacja przekazu w Sieci-> wywołanie zażartej dyskusji między internautami -> etap ujadania zatacza coraz większe kręgi Etap II : przeniesienie przekazu poza przestrzeń online -> kolejne polaryzacje dyskusji -> zniekształcenie pierwotnego sensu i znaczenia przekazu

12 Symulakrum obraz, najczęściej stworzony przez media, stanowiący czystą symulację, pozorującą rzeczywistość albo tworzącą własną rzeczywistość

13 Konwergencja Upodabnianie się do siebie różnych mediów.
Łączenie głosu z obrazem w transmisji Współdziałanie telefonu z komputerem Tradycyjna telewizja wykorzystująca nowe media

14 Internet a stare media Nie służy wyłącznie produkcji i rozpowszechnianiu komunikatów, ale w równym stopniu pozwala je przetwarzać, wymieniać i przechowywać Jest instytucją komunikowania prywatnego jak i publicznego Jego funkcjonowanie nie jest sprofesjonalizowane ani zorganizowane w sposób biurokratyczny

15 Co nowego jest w nowych mediach?
Digitalizacja wszystkich elementów Konwergencja różnych mediów Odmienność Internetu od komunikowania masowego Dalsza interioryzacja widowni Fragmentacja i zacierania się granic instytucji medialnej Osłabienie kontroli społecznej

16 Kluczowe cechy nowych mediów
Interaktywność: współczynnik reakcji na ofertę nadawcy ze strony użytkownika Obecność społeczna (socjalność): poczucie osobistego kontaktu z innymi Bogactwo mediów: stopień redukcji niejednoznaczności, liczba wskazówek, angażowanie zmysłów i większa osobistość Autonomia: stopień niezależności od źródła i jego kontroli Ludyczność: źródło rozrywki, a nie użyteczności Prywatność Personalizacja: stopień unikalności i personalizacji przekazu

17 Interaktywność Bliskość (społeczna wobec innych) Aktywizacja zmysłów
Postrzegana szybkość Obecność na odległość

18 Wymiary interaktywności
Kierunek komunikowania Elastyczność czasowa i role podczas wymiany Poczucie miejsca w otoczeniu komunikacyjnym Poziom kontroli Postrzeganie celu (orientacja na wymianę lub perswazję)


Pobierz ppt "Nowe media – próba konceptualizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google