Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.magdalenaszpunar.com1 Komunikacja CMC i jej specyfika Magdalena Szpunar.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.magdalenaszpunar.com1 Komunikacja CMC i jej specyfika Magdalena Szpunar."— Zapis prezentacji:

1 www.magdalenaszpunar.com1 Komunikacja CMC i jej specyfika Magdalena Szpunar

2 www.magdalenaszpunar.com2 Trójelementowy model Internetu

3 www.magdalenaszpunar.com3 Podstawowe typy interakcji Cechy interakcji Interakcja bezpośrednia Interakcja zapośredniczona Zapośredniczona quasi-interakcja Układ czasowo- przestrzenny kontekst współobecności; wspólny przestrzenno- czasowy układ odniesienia rozdzielenie kontekstów; dostępność w czasie i przestrzeni rozszerzona Zakres środków symbolicznych duża różnorodność środków symbolicznych zawężenie zakresy środków symbolicznych Ukierunkowane działania działanie wobec konkretnych innych działanie wobec nieograniczonej liczby potencjalnych odbiorców Dialogowa/monol ogowa dialogowa monologowa

4 www.magdalenaszpunar.com4 Rodzaje kontaktów CMC kontakty zawarte w środowisku wirtualnym i tam trwające, kontakty zawarte w środowisku wirtualnym, ale wykraczające poza rzeczywistość wirtualną (np. spotkania face-to-face), kontakty zawarte w środowisku realnym (realu), dla których środowisko wirtualne jest tylko platformą komunikacyjną (np. formalna e- mailowa komunikacja biznesowa)

5 www.magdalenaszpunar.com5 Specyfika komunikacji CMC aprzestrzenność; wirtualne działanie nie jest przestrzenne; interakcje nie są ograniczone geograficznie czy też terytorialnie; patrząc na prawdziwe społeczności z reguły są one opisywane przez pryzmat przestrzennych granic, np. sąsiedztwo, wieś, miasto, osiedle; mimo iż aspekt przestrzeni nie jest już kwestią priorytetową z powodu chociażby telefonu, to jest to nadal bardzo ważny składnik definiowania fizycznej agregacji ludzi jako społeczności; asynchroniczność; działania wirtualnych społeczności są asynchroniczne; w wirtualnej domenie komunikacja nie musi mieć miejsca w czasie rzeczywistym; z wyjątkiem sesji na czacie, wszystkie inne sposoby komunikacji uwzględniają pewne opóźnienie; realne społeczności wymagają, by uczestnicy komunikacji byli obecni w tym samym miejscu, aby móc się komunikować; acielesność; w społecznościach wirtualnych najważniejszy jest tekst; gesty, ubiór, mimika, intonacja głosu w wirtualnym świecie są nieobecne; jakkolwiek należy pamiętać, iż wirtualne społeczności znalazły sposób na ożywienie emocji poprzez użycie specjalnych znaków, tj. emotikonów (zob. rozdział język społeczności wirtualnych); astygmatyczność; odkąd społeczności wirtualne są oparte głównie na tekście, są także wolne od stygmatyzacji; w świecie realnym takie cechy jak rasa, płeć, fizyczny wygląd okazują się niezwykle istotne; anonimowość; powyższe cechy powodują, iż interakcje w społecznościach wirtualnych mogą być całkowicie anonimowe.

6 www.magdalenaszpunar.com6 Indywidualizm sieciowy wg. Wellmana relacje mają zarówno charakter lokalny jak i globalny relacje powstają łatwo, ale z taką samą łatwością się kończą struktura relacji jest raczej rzadka, ale bywają również grupy o gęsto usieciowione niektóre więzi społeczne są silne, ale dużo więcej jest słabych

7 www.magdalenaszpunar.com7 Antynomie związków online odległość i bezpośredniość (w cyberprzestrzeni fizyczna lokalizacja ma małe znaczenie; niektórzy używają tutaj terminu śmierci fizycznej odległości; mimo przestrzennego oddzielenia w sieci wszystko jest blisko – na odległość wciśnięcia kilku klawiszy na klawiaturze) zwięzła i bogata komunikacja (komunikacja online opiera się na ograniczonej liczbie sygnałów niewerbalnych, nierzadko całkowicie jest ich pozbawiona; jednakże można twierdzić, iż mała liczba sposobów komunikacji może skłaniać do bardziej pogłębionych informacji) anonimowość i otwartość (większa anonimowość wpływa z reguły na większa odkrywanie się, a co za tym idzie większą poufałość i bliskość)

8 www.magdalenaszpunar.com8 Antynomie związków online szczerość i oszukiwanie (łatwo przekazać nieprawdziwe informacje, ale większa otwartość w sieci z reguły wiąże się z większą szczerością) ciągłość i nieciągłość (związki internetowe są nieciągłe pod względem fizycznym i czasowym, ponieważ komunikacja online nie jest ciągła /z wyłączeniem czatów i komunikatorów/, ale są one ciągłe w sensie emocjonalnym) marginalne zaangażowanie fizyczne i znaczne zaangażowanie psychiczne (minimalne inwestycje w wartości fizyczne takie jak pieniądze, czas, zobowiązania, znaczne zaś w emocje i wysiłek umysłowy)

9 www.magdalenaszpunar.com9 CMC – nowe doświadczenia komunikacyjne ograniczenie doświadczeń sensorycznych: środowisko wirtualne zakłada możliwość kontaktów opierających się na doświadczeniu wykorzystującym zmysł wzroku, słuchu oraz kombinacji obu tych modalności, jednakże brak kontaktu fizycznego ciągle w pewien sposób ogranicza płynność tożsamości oraz anonimowości: brak bezpośredniej interakcji staje się szansą na różne sposoby w zakresie autoprezentacji uczestników rozmowy, którzy nierzadko nie podają informacji na swój temat lub podają je zafałszowane zrównanie statusów: przestrzeń wirtualna daje równe szanse wszystkim jej uczestnikom, niezależnie od ich statusu, zamożności i rasy, w konsekwencji najważniejsze stają się tutaj umiejętności komunikacyjne osoby, wytrwałość w prezentowaniu swojego stanowiska

10 www.magdalenaszpunar.com10 CMC – nowe doświadczenia komunikacyjne pokonywanie ograniczeń przestrzennych: ten sposób komunikacji daje szansę kontaktowania się z osobami o podobnych do nasze zainteresowaniach bez względu na miejsce, jakie zamieszkują; jedynym ograniczeniem wydają się tutaj być bariery językowe oraz dostępowe rozciąganie i koncentracja czasu: cyberprzestrzeń zakłada możliwość komunikacji synchronicznej, ale wiele komunikatów ma charakter asynchroniczny (np. forum) możliwość permanentnego zapisu: komunikaty wirtualne mogą być w całości zapisywane odmienne stany świadomości: wirtualna przestrzeń może być platformą doświadczeń analogicznych do marzeń sennych i wskazuje się, że może być przyczyną niektórych typów uzależnień internetowych

11 www.magdalenaszpunar.com11 Wybrane typy tekstów i gatunków internetowych ze wzgl. na stopień ich spontaniczności typ tekstu/gatunek stopień spontaniczności uwagi FAQ (frequently asked questions) najczęściej zadawane pytania bardzo niski FAQ przybiera zwykle formę pytań i odpowiedzi, których autorem jest ta sama osoba; jest utworzone z najczęściej zadawanych pytań np. pomocy technicznej forum dyskusyjneniezbyt wysoki inicjowanie dyskusji jest raczej mało spontaniczne; bardziej spontaniczne jest włączanie się do dyskusji gry tekstowewysoki uczestniczenie w grach tekstowych wymaga natychmiastowych reakcji werbalnych list elektroniczny zależny od sytuacji komunikacyjnej w listach prywatnych – wysoki, w oficjalnych niższy, w reklamowych bardzo niski pogawędka prywatnawysoki wymaga niemal natychmiastowych reakcji werbalnych; zbyt długie reakcje mogą być odbierane jako przejawy nieszczerości

12 www.magdalenaszpunar.com12 Toffler i jego wizja dziejów świata w postaci trzech fal komputer, telenauczanieszkołamistrzoświata handlowapolitycznareligijnatajemnica domowa, interakcyjnamasowaobrzędowa, ludowarozrywka globalnaregionalnalokalnaskala działania elektryczność jądrowawęgiel, para, benzynaludzka, zwierzęcaenergia infostradakolej, autostradarzeka, drogatransport w domu, telepracadaleko od domuobok domupraca informacja, danewyroby przemysłoweżywnośćprodukt podstawowy wiedzakapitałziemiabogactwo społeczeństwo informacyjne (druga połowa XX w.) społeczeństwo industrialne (połowa XVIII w.) społeczeństwo rolnicze (ok. 6 tys. lat p.n.e.) parametry oceny przemysłowa postindustrialna 8000 p..n.e1700 n.e.1995 n.e.


Pobierz ppt "Www.magdalenaszpunar.com1 Komunikacja CMC i jej specyfika Magdalena Szpunar."

Podobne prezentacje


Reklamy Google