Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej"— Zapis prezentacji:

1 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2 Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP

3 Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP
Kadencja Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP

4 Uprawnienia Prezydenta RP
prawo zarządzenia przeprowadzenia referendum, zarządza wybory parlamentarne, zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu, wyznacza Marszałka Seniora w Sejmie, ma prawo inicjatywy ustawodawczej, ma prawo weta ustawodawczego, przed podpisaniem ustawy ma prawo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności ustawy, Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP

5 Uprawnienia Prezydenta RP c.d.
podpisuje ustawy, Desygnuje, powołuje i odwołuje Premiera i na jego wniosek poszczególnych członków rządu, wydaje rozporządzenia i zarządzenia, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach, przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli państw obcych, Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP

6 Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP
prezydenci: PRL / III RP Wojciech Jaruzelski III RP Lech Wałęsa Aleksander Kwaśniewski Lech Kaczyński – zginął w 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem Bronisław Komorowski – obecnie urzędujący Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP

7 Uprawnienia Prezydenta RP c.d.
jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, nadaje obywatelstwo polskie, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mianuje sędziów, dysponuje prawem łaski, nadaje ordery i odznaczenia państwowe, nadaje tytuły profesorskie. Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP

8 Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP
Opróżnienie urzędu Urzędowanie Prezydenta RP kończy się: wskutek upływu kadencji, w wyniku rezygnacji, śmierci, złożenia z urzędu. Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP


Pobierz ppt "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google