Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ."— Zapis prezentacji:

1

2 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP

3 Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP

4  prawo zarządzenia przeprowadzenia referendum,  zarządza wybory parlamentarne,  zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu,  wyznacza Marszałka Seniora w Sejmie,  ma prawo inicjatywy ustawodawczej,  ma prawo weta ustawodawczego,  przed podpisaniem ustawy ma prawo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności ustawy, Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP

5  podpisuje ustawy,  Desygnuje, powołuje i odwołuje Premiera i na jego wniosek poszczególnych członków rządu,  wydaje rozporządzenia i zarządzenia,  ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,  mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach,  przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli państw obcych, Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP

6 PRL / III RP  Wojciech Jaruzelski III RP  Lech Wałęsa  Aleksander Kwaśniewski  Lech Kaczyński – zginął w 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem  Bronisław Komorowski – obecnie urzędujący Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP

7  jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych,  nadaje obywatelstwo polskie,  na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mianuje sędziów,  dysponuje prawem łaski,  nadaje ordery i odznaczenia państwowe,  nadaje tytuły profesorskie. Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP

8 Urzędowanie Prezydenta RP kończy się:  wskutek upływu kadencji,  w wyniku rezygnacji,  śmierci,  złożenia z urzędu. Opracowały: Monika Białoń i Żaneta Bryjak na podstawie Konstytucji RP


Pobierz ppt "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google