Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE OTWIERAJĄCE Edycja 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konarzewie J. Liszkowska- koordynator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE OTWIERAJĄCE Edycja 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konarzewie J. Liszkowska- koordynator."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE OTWIERAJĄCE Edycja 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konarzewie J. Liszkowska- koordynator

2

3 Nasze zadania:

4 do 31.10.2012  szkolny koordynator i dyrektor prowadzą Spotkanie otwierające Zespołu 2.0, w którym biorą udział wszyscy nauczyciele uczestniczący w Programie  podczas spotkania dyrektor wybiera (po konsultacji z Zespołem 2.0) jedno z zadań z listy podanej przez organizatorów do wprowadzenia w szkole w I semestrze  szkolny koordynator zamieszcza opis Spotkania otwierającego na wizytówce szkoły w programie do 16.11.2012  nauczyciele przeprowadzają z uczniami Zadanie TIK, mające na celu zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z nowych technologii i zastosowanie metod motywujących uczniów do samodzielnej nauki (zajęcia mogą mieć formę "Uczymy innych" lub odwróconej lekcji); oraz zamieszczają opis Zadania TIK na swoich wizytówkach w programie.  zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO

5 do 10.12.2012  Zespół 2.0 pod kierownictwem szkolnego koordynatora organizuje debatę szkolną na temat: Kodeks 2.0 w całej szkole. Co już wiemy i umiemy oraz jak to pokażemy innym?  szkolny koordynator zamieszcza opis i wnioski z debaty szkolnej na wizytówce szkoły w programie  zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO  dyrektor wprowadza do szkoły wybrane wcześniej zadanie z listy podanej przez organizatorów oraz zamieszcza opis zadania swojej wizytówce w programie

6 do 10.01.2013  nauczyciele przeprowadzają z uczniami zadanie "Sprawdzamy i tworzymy materiały" na podstawie wybranych i/lub stworzonych przez siebie materiałów (zajęcia mogą mieć formę "Uczymy innych" lub odwróconej lekcji); oraz zamieszczają opis zadania "Sprawdzamy i tworzymy materiały na swoich wizytówkach w programie;  szkolny koordynator zamieszcza/aktualizuje Kodeks 2.0 na wizytówce szkoły w programie  zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO

7 10.01.2012-10.06.2012Zadania Zespołu 2.0 w II semestrze do 03.03.2013  dyrektor wybiera (po konsultacji z Zespołem 2.0) kolejne z zadań z listy podanej przez organizatorów do wprowadzenia w szkole w II semestrze.  nauczyciele wspólnie z uczniami wybierają temat projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK i planują jego przebieg oraz zamieszczają opis planowania projektu edukacyjnego na swoich wizytówce w programie

8 marzec/kwiecień 2013Konferencje podsumowujące pierwszy semestr programu do 12.05.2013  nauczyciele nadzorują realizację przez uczniów projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK (realizacja projektu powinna zakończyć się do 12 maja) oraz zamieszczają opis realizacji projektu edukacyjnego na swojej wizytówce w programie  zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO  dyrektor wprowadza do szkoły wybrane wcześniej zadanie z listy podanej przez organizatorów oraz zamieszcza opis swojej wizytówce w programie  Dla chętnych: po konsultacji z całym Zespołem 2.0 dyrektor lub szkolny koordynator wybierają i zgłaszają jeden z realizowanych w szkole projektów do reprezentowania szkoły na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów 2.0

9 do 10.06 2013  nauczyciele wspierają uczniów w przygotowaniu i przeprowadzeniu prezentacji projektu edukacyjnego oraz zamieszczają opis prezentacji projektu edukacyjnego na swojej wizytówce w programie  Zespół 2.0 pod kierownictwem szkolnego koordynatora organizuje Szkolny Festiwal 2.0  szkolny koordynator zamieszcza opis Szkolnego Festiwalu 2.0 na wizytówce szkoły w programie  zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO do 16.06.2013  szkolny koordynator i dyrektor prowadzą z całym Zespołem 2.0 Spotkanie podsumowujące  szkolny koordynator zamieszcza opis przebiegu spotkania na wizytówce szkoły w programie pierwsza połowa czerwca 2013 Ogólnopolski Festiwal 2.0 w Centrum Nauki Kopernik 16.06.2012-15.07.2012 Zakończenie i podsumowanie programu, zaliczanie programu uczestnikom przez organizatorów, wystawienie i wysłanie dyplomów do szkół

10 Jesteśmy Zespołem 2.0

11

12 Dokument Word

13

14

15 Wi-Fi nie obejmuje swoim zasięgiem całej szkoły, jest dostępny jedynie dla nauczycieli Remont który blokuje dostęp do pracowni komputerowej (do kiedy-15.listpo.) Propozycja wewnętrznego szkolenia z excela i obsługi tablicy multimedialnej- prowadzi np.M.Miziej Jeszcze nie wszyscy nauczyciele korzystają ze sprzętu, projektora, tablicy interaktywnej?

16 Nie każde dziecko ma internet w domu. Uczniowie korzystając z internetu często popełniają plagiat, nie podają źródła, bądź podają tylko zbyt ogólne słowo "internet". Nie zawsze kiedy potrzebujemy możemy skorzystać z tablicy interaktywnej, sali komputerowej

17 Propozycja stworzenia GRAFIKU WYKORZYSTANIA SPRZĘTU- czy u nas jest potrzebny (mała szkoła) e-dziennika brak Przydałaby się kamera Czy zespoły uczniowskie będą w stanie samodzielnie umieszczać opisy zadań na blogach w szkole podstawowej? ……………………..

18

19

20

21 Zadania Dyrektora (do wyboru): 1.Nasz pomysł na e-szkołę – wdrożenie projektu e-nauczania; 2.Nasi e-nauczyciele – wsparcie dla nauczycieli; 3.Szkoła z wi-fi – zainstalowanie ogólnodostępnego wi-fi; 4.Szkoła w sieci – rozwinięcie szkolnej strony internetowej; 5.Szkoła na platformie – wprowadzenie platformy edukacyjnej; 6.Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie w szkole e-dziennika; 7.Komputery po lekcjach – udostępnienie uczniom sprzętu na przerwach i po lekcjach; 8. Zapraszamy inne szkoły – spotkania z innymi szkołami, służące wymianie doświadczeń.

22 Należy wybrać 2 I- zrealizować do 10 grudnia- I semestr II- zrealizować do 12 maja - II semestr

23 Nasze zadania na 2012/2013 Zadanie I -4.Szkoła w sieci – rozwinięcie szkolnej strony internetowej Zadanie II- 7.Komputery po lekcjach – udostępnienie uczniom sprzętu na przerwach i po lekcjach

24

25 Materiały: -www.ceo.org.pl Koniec


Pobierz ppt "SPOTKANIE OTWIERAJĄCE Edycja 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konarzewie J. Liszkowska- koordynator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google