Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODATEK VAT W ROLNICTWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODATEK VAT W ROLNICTWIE"— Zapis prezentacji:

1 PODATEK VAT W ROLNICTWIE
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska dr hab. Katarzyna Brodzińska PODATEK VAT W ROLNICTWIE 4/14/2017

2 Lp. Kraj Stawka podatkowa (w %) podstawowa ulgowa na art. spożywcze 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Austria Belgia Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Portugalia Szwecja W. Brytania Włochy 20 21 25 23 19,6 18 19 15 10 6/12 - 9/13 5,5/7 6,5/13 8 6 9/13,5 7 6/13 5 6/12/21 13 5,5/7/19,6 4/8 0/4,8/13,5/23 3 7/19 6/13/23 12/25 0/20 4/10 4/14/2017

3 Lp. Kraj Stawka podatkowa (w %) podstawowa ulgowa na art. spożywcze 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bułgaria Cypr Czechy Estonia Litwa Łotwa Malta Polska Rumunia Słowacja Słowenia Węgry 20 17 21 18 23 24 27 9 5/8 14 5/9 12 5/7 10 8,5 5/18 5/17 21/12 5/8/23 20/10 18/27 4/14/2017

4 Obowiązujące od 1 maja 2004 r. zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług, w tym także w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie zostały określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). 4/14/2017

5 produkty rolne opodatkowane były 3% stawką podatku VAT
Zgodnie z ustaleniami Traktatu Akcesyjnego w czteroletnim okresie przejściowym, tj. od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 roku produkty rolne opodatkowane były 3% stawką podatku VAT od 1 stycznia 2011 roku jest to stawka 5% i 8% 4/14/2017

6 Rozliczenie podatku VAT
podatek należny - kwota podatku VAT należna US zawarta w cenie sprzedaży brutto produktów rolnych; podatek naliczony - kwota podatku VAT, zawarta w cenach brutto towarów i usług (np. materiału siewnego, energii elektrycznej, węgla, materiałów budowlanych, olejów opałowych i napędowych) nabywanych w celu prowadzenia działalności produkcyjnej. W okresach rozliczeniowych (miesięcznych lub kwartalnych), obliczana jest różnica kwot podatku należnego i naliczonego. 4/14/2017

7 Podatek VAT – Zasady ogólne
Rolnik sprzedaje nieprzetworzone produkty rolnicze (na fakturę VAT) Rolnik kupuje środki produkcji (na fakturę VAT) - VAT należny VAT naliczony Rolnik rozlicza się z fiskusem z różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym 4/14/2017

8 Podatek VAT – Zasady ogólne
Sprzedaż towarów i usług 10 tys. netto Zakup środków produkcji 6 tys.netto - VAT należny VAT naliczony (5%) 500 zł - (8%) 480 zł = +20 zł (8%) 800 zł - (23%) 1380 zł = zł 4/14/2017

9 Podatek VAT – Zasady ogólne
Sprzedaż towarów i usług (na fakturę VAT) 10 tys. netto zakup środków produkcji (na fakturę VAT) 6 tys. netto - VAT należny VAT naliczony (23%) zł - (23%) 1380 zł = zł (0%) 0 zł – (23%) 1380 zł = zł 4/14/2017

10 Podatek VAT – Rolnik Ryczałtowy
Rolnik sprzedaje nieprzetworzone produkty rolnicze płatnikowi podatku VAT Kupujący – płatnik podatku VAT Wystawia fakturę RR – oryginał otrzymuje rolnik Kupujący płaci przelewem wraz ze zwrotem zryczałtowanego podatku VAT (7%) na konto bankowe rolnika 4/14/2017

11 Podatek VAT – Rolnik Ryczałtowy
Rolnik sprzedaje produkty rolnicze za 10 tys. zł netto Kupujący – płatnik pod. VAT wystawia fakturę RR zł zł = zł Rolnik otrzymuje zwrot zryczałtowanego podatku VAT na konto bankowe w wysokości 700 zł 4/14/2017

12 Rolnik ryczałtowy: musi posiadać NIP; nie prowadzi ewidencji;
nie wystawia faktur (firma kupująca wystawia fakturę RR); nie prowadzi rejestru zakupów i sprzedaży; musi posiadać konto bankowe (nie musi to być rachunek gospodarczy); musi przechowywać faktury RR przez 5 lat. 4/14/2017

13 Rolnik płacący podatek VAT na zasadach ogólnych:
musi zarejestrować się jako podatnik VAT; prowadzi ewidencję zakupów VAT; ma obowiązek rejestracji obrotów (wystawianie faktur VAT) prowadzi ewidencję sprzedaży VAT; musi składać deklaracje VAT (co miesiąc lub co kwartał) 4/14/2017

14 Stawka zwrotu zryczałtowanego podatku VAT rolnikom
Stawki VAT na produkty rolne i stawka zryczałtowanego zwrotu podatku VAT rolnikom Lp. Kraj Stawka VAT na produkty rolne Stawka zwrotu zryczałtowanego podatku VAT rolnikom 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Austria Dania Francja Hiszpania Holandia Irlandia Niemcy Szwecja Wielka Bryt. Włochy 10 25 5,5 4 6 7 12 10; 12; 14 / rodzaj produktu Nie wprowadzona 4; 3,5 5 4,8 4,2 9; 16 / rodzaj produktu 12,5; 9; 8,5; 7,5; 7; 4; 2; 4/14/2017

15 Przepisy ustawy o VAT nakładają obowiązek stosowania kas fiskalnych na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). 4/14/2017


Pobierz ppt "PODATEK VAT W ROLNICTWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google