Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4/22/20151 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska dr hab. Katarzyna Brodzińska PODATEK VAT W ROLNICTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4/22/20151 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska dr hab. Katarzyna Brodzińska PODATEK VAT W ROLNICTWIE."— Zapis prezentacji:

1 4/22/20151 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska dr hab. Katarzyna Brodzińska PODATEK VAT W ROLNICTWIE

2 4/22/20152 Lp.KrajStawka podatkowa (w %) podstawowaulgowana art. spożywcze 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Austria Belgia Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Portugalia Szwecja W. Brytania Włochy 20 21 25 23 19,6 23 18 19 23 15 19 23 25 20 21 10 6/12 - 9/13 5,5/7 6,5/13 8 6 9/13,5 6/12 7 6/13 6/12 5 10 6/12/21 25 13 5,5/7/19,6 13 4/8 6 0/4,8/13,5/23 3 7/19 6/13/23 12/25 0/20 4/10

3 4/22/20153 Lp.KrajStawka podatkowa (w %) podstawowaulgowana art. spożywcze 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bułgaria Cypr Czechy Estonia Litwa Łotwa Malta Polska Rumunia Słowacja Słowenia Węgry 20 17 20 21 18 23 24 20 27 9 5/8 14 9 5/9 12 5/7 5/8 5/9 10 8,5 5/18 20 5/17 14 20 21 21/12 0 5/8/23 24 20/10 8,5 18/27

4 4/22/20154 Obowiązujące od 1 maja 2004 r. zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług, w tym także w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie zostały określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535).

5 4/22/20155 Zgodnie z ustaleniami Traktatu Akcesyjnego w czteroletnim okresie przejściowym, tj. od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 roku produkty rolne opodatkowane były 3% stawką podatku VAT od 1 stycznia 2011 roku jest to stawka 5% i 8%

6 4/22/20156 Rozliczenie podatku VAT podatek należny - kwota podatku VAT należna US zawarta w cenie sprzedaży brutto produktów rolnych; podatek naliczony - kwota podatku VAT, zawarta w cenach brutto towarów i usług (np. materiału siewnego, energii elektrycznej, węgla, materiałów budowlanych, olejów opałowych i napędowych) nabywanych w celu prowadzenia działalności produkcyjnej. W okresach rozliczeniowych (miesięcznych lub kwartalnych), obliczana jest różnica kwot podatku należnego i naliczonego.

7 4/22/20157 Podatek VAT – Zasady ogólne Rolnik sprzedaje nieprzetworzone produkty rolnicze (na fakturę VAT) Rolnik kupuje środki produkcji (na fakturę VAT) VAT należny VAT naliczony - Rolnik rozlicza się z fiskusem z różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym

8 4/22/20158 Podatek VAT – Zasady ogólne Sprzedaż towarów i usług 10 tys. netto Zakup środków produkcji 6 tys.netto VAT należny VAT naliczony - (5%) 500 zł - (8%) 480 zł = +20 zł (8%) 800 zł-(23%) 1380 zł = - 580 zł

9 4/22/20159 Podatek VAT – Zasady ogólne Sprzedaż towarów i usług (na fakturę VAT) 10 tys. netto zakup środków produkcji (na fakturę VAT) 6 tys. netto VAT należny VAT naliczony - (23%) 2 300 zł - (23%) 1380 zł = + 920 zł (0%) 0 zł – (23%) 1380 zł = - 1320 zł

10 4/22/201510 Podatek VAT – Rolnik Ryczałtowy Rolnik sprzedaje nieprzetworzone produkty rolnicze płatnikowi podatku VAT Kupujący – płatnik podatku VAT Wystawia fakturę RR – oryginał otrzymuje rolnik Kupujący płaci przelewem wraz ze zwrotem zryczałtowanego podatku VAT (7%) na konto bankowe rolnika

11 4/22/201511 Podatek VAT – Rolnik Ryczałtowy Rolnik sprzedaje produkty rolnicze za 10 tys. zł netto Kupujący – płatnik pod. VAT wystawia fakturę RR 10 000 zł + 700 zł = 10 700 zł Rolnik otrzymuje zwrot zryczałtowanego podatku VAT na konto bankowe w wysokości 700 zł

12 4/22/201512 Rolnik ryczałtowy: musi posiadać NIP; nie prowadzi ewidencji; nie wystawia faktur (firma kupująca wystawia fakturę RR); nie prowadzi rejestru zakupów i sprzedaży; musi posiadać konto bankowe (nie musi to być rachunek gospodarczy); musi przechowywać faktury RR przez 5 lat.

13 4/22/201513 Rolnik płacący podatek VAT na zasadach ogólnych: musi zarejestrować się jako podatnik VAT; prowadzi ewidencję zakupów VAT; ma obowiązek rejestracji obrotów (wystawianie faktur VAT) prowadzi ewidencję sprzedaży VAT; musi składać deklaracje VAT (co miesiąc lub co kwartał)

14 4/22/201514 Stawki VAT na produkty rolne i stawka zryczałtowanego zwrotu podatku VAT rolnikom Lp.KrajStawka VAT na produkty rolne Stawka zwrotu zryczałtowanego podatku VAT rolnikom 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.AustriaDaniaFrancjaHiszpaniaHolandiaIrlandiaNiemcySzwecja Wielka Bryt. Włochy10255,546071204 10; 12; 14 / rodzaj produktu Nie wprowadzona 4; 3,5 54,84,2 9; 16 / rodzaj produktu Nie wprowadzona 4 12,5; 9; 8,5; 7,5; 7; 4; 2;

15 4/22/201515 Przepisy ustawy o VAT nakładają obowiązek stosowania kas fiskalnych na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).


Pobierz ppt "4/22/20151 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska dr hab. Katarzyna Brodzińska PODATEK VAT W ROLNICTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google