Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4/22/20151 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska dr hab. Katarzyna Brodzińska PODATEK VAT W ROLNICTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4/22/20151 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska dr hab. Katarzyna Brodzińska PODATEK VAT W ROLNICTWIE."— Zapis prezentacji:

1 4/22/20151 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska dr hab. Katarzyna Brodzińska PODATEK VAT W ROLNICTWIE

2 4/22/20152 Lp.KrajStawka podatkowa (w %) podstawowaulgowana art. spożywcze Austria Belgia Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Portugalia Szwecja W. Brytania Włochy , /12 - 9/13 5,5/7 6,5/ /13,5 6/12 7 6/13 6/ /12/ ,5/7/19,6 13 4/8 6 0/4,8/13,5/23 3 7/19 6/13/23 12/25 0/20 4/10

3 4/22/20153 Lp.KrajStawka podatkowa (w %) podstawowaulgowana art. spożywcze Bułgaria Cypr Czechy Estonia Litwa Łotwa Malta Polska Rumunia Słowacja Słowenia Węgry / /9 12 5/7 5/8 5/9 10 8,5 5/ / /12 0 5/8/ /10 8,5 18/27

4 4/22/20154 Obowiązujące od 1 maja 2004 r. zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług, w tym także w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie zostały określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535).

5 4/22/20155 Zgodnie z ustaleniami Traktatu Akcesyjnego w czteroletnim okresie przejściowym, tj. od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 roku produkty rolne opodatkowane były 3% stawką podatku VAT od 1 stycznia 2011 roku jest to stawka 5% i 8%

6 4/22/20156 Rozliczenie podatku VAT podatek należny - kwota podatku VAT należna US zawarta w cenie sprzedaży brutto produktów rolnych; podatek naliczony - kwota podatku VAT, zawarta w cenach brutto towarów i usług (np. materiału siewnego, energii elektrycznej, węgla, materiałów budowlanych, olejów opałowych i napędowych) nabywanych w celu prowadzenia działalności produkcyjnej. W okresach rozliczeniowych (miesięcznych lub kwartalnych), obliczana jest różnica kwot podatku należnego i naliczonego.

7 4/22/20157 Podatek VAT – Zasady ogólne Rolnik sprzedaje nieprzetworzone produkty rolnicze (na fakturę VAT) Rolnik kupuje środki produkcji (na fakturę VAT) VAT należny VAT naliczony - Rolnik rozlicza się z fiskusem z różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym

8 4/22/20158 Podatek VAT – Zasady ogólne Sprzedaż towarów i usług 10 tys. netto Zakup środków produkcji 6 tys.netto VAT należny VAT naliczony - (5%) 500 zł - (8%) 480 zł = +20 zł (8%) 800 zł-(23%) 1380 zł = zł

9 4/22/20159 Podatek VAT – Zasady ogólne Sprzedaż towarów i usług (na fakturę VAT) 10 tys. netto zakup środków produkcji (na fakturę VAT) 6 tys. netto VAT należny VAT naliczony - (23%) zł - (23%) 1380 zł = zł (0%) 0 zł – (23%) 1380 zł = zł

10 4/22/ Podatek VAT – Rolnik Ryczałtowy Rolnik sprzedaje nieprzetworzone produkty rolnicze płatnikowi podatku VAT Kupujący – płatnik podatku VAT Wystawia fakturę RR – oryginał otrzymuje rolnik Kupujący płaci przelewem wraz ze zwrotem zryczałtowanego podatku VAT (7%) na konto bankowe rolnika

11 4/22/ Podatek VAT – Rolnik Ryczałtowy Rolnik sprzedaje produkty rolnicze za 10 tys. zł netto Kupujący – płatnik pod. VAT wystawia fakturę RR zł zł = zł Rolnik otrzymuje zwrot zryczałtowanego podatku VAT na konto bankowe w wysokości 700 zł

12 4/22/ Rolnik ryczałtowy: musi posiadać NIP; nie prowadzi ewidencji; nie wystawia faktur (firma kupująca wystawia fakturę RR); nie prowadzi rejestru zakupów i sprzedaży; musi posiadać konto bankowe (nie musi to być rachunek gospodarczy); musi przechowywać faktury RR przez 5 lat.

13 4/22/ Rolnik płacący podatek VAT na zasadach ogólnych: musi zarejestrować się jako podatnik VAT; prowadzi ewidencję zakupów VAT; ma obowiązek rejestracji obrotów (wystawianie faktur VAT) prowadzi ewidencję sprzedaży VAT; musi składać deklaracje VAT (co miesiąc lub co kwartał)

14 4/22/ Stawki VAT na produkty rolne i stawka zryczałtowanego zwrotu podatku VAT rolnikom Lp.KrajStawka VAT na produkty rolne Stawka zwrotu zryczałtowanego podatku VAT rolnikom AustriaDaniaFrancjaHiszpaniaHolandiaIrlandiaNiemcySzwecja Wielka Bryt. Włochy10255, ; 12; 14 / rodzaj produktu Nie wprowadzona 4; 3,5 54,84,2 9; 16 / rodzaj produktu Nie wprowadzona 4 12,5; 9; 8,5; 7,5; 7; 4; 2;

15 4/22/ Przepisy ustawy o VAT nakładają obowiązek stosowania kas fiskalnych na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).


Pobierz ppt "4/22/20151 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska dr hab. Katarzyna Brodzińska PODATEK VAT W ROLNICTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google