Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY FESTIWAL 2.0.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY FESTIWAL 2.0."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY FESTIWAL 2.0. http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero

2 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ P ONADGIMNAZJALNYCH W SIERAKOWICACH TO SZKOŁA Z KLASĄ http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero www. zspsierakowice.pl

3 P ROJEKT S ZKOŁA Z KLASĄ 2.0 ROZWIJA U UCZNIÓW I NAUCZYCIELI UMIEJĘTNOŚCI ODPOWIEDZIALNEGO KORZYSTANIA Z I NTERNETU I TWÓRCZEGO WYKORZYSTYWANIA NOWYCH TECHNOLOGII W MĄDREJ I SKUTECZNEJ EDUKACJI.

4 S POTKANIE OTWIERAJĄCE

5 D EBATA 2.0 zasad Kodeksu 2.0. http://matthew2013.ky

6 Z UCZNIAMI W CZASIE DEBATY ROZMAWIA DYREKTOR A LICJA L UDWIKOWSKA

7 U CZNIOWIE MIELI WIELE WŁASNYCH POMYSŁÓW

8 U CZNIOWIE BYLI ZAINTERESOWANI

9 KODEKS 2.0 1. Uczniowie i nauczyciele w naszej szkole nie naruszają praw autorskich, cytując zawsze podają źródło oraz autora. 2. Szkolna strona internetowa jest zawsze aktualna. 3. Każdy uczeń ma dostęp do swoich ocen i innych uwag nauczycieli w dzienniku elektronicznym. 4.Uczniowie korzystają pod opieką nauczyciela z komputerów w świetlicy szkolnej. 5. Nie wchodzimy na nieodpowiednie do swojego wieku strony internetowe. 6. Nauczyciele naszej szkoły stosują na lekcjach technologie informacyjno-komunikacyjne. 7. Stosujemy zasady kultury języka wypowiadając się w sieci. Dbamy o poprawność języka. 8. Uczymy rodziców korzystania z dziennika elektronicznego. 9. Nauczyciele systematycznie uzupełniają dziennik elektroniczny, tj. wpisują oceny, uwagi za aktywność i zgłaszane nieprzygotowania, systematycznie usprawiedliwiają nieobecności oraz wpisują terminy sprawdzianów.

10

11 N ASZE NOWE OKNO NA ŚWIAT WIRTUALNY www. zspsierakowice.pl http://bogdan.wordpress.com/category/inte rnet/ http://www.uber-facts.com/2013

12 BLOG CZYLI NASZ SZKOLNY DZIENNIK REALIZACJI PROJEKTU

13 U CZNIOWIE ZSP ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ : - W NOWOCZESNYCH WARUNKACH - W NOWOCZESNY SPOSÓB

14 B LIŻEJ UCZNIA I RODZICA CZYLI SZKOLNY DZIENNIK ELEKTRONICZNY http://www.vulcan.edu.pl/dla_szkol/optivum/dziennik_lekcyjny/Strony/wstep.aspx

15 http://praca-on-line.blogspot.com/2012/08/internet-nowe-mozliwosci.html


Pobierz ppt "SZKOLNY FESTIWAL 2.0."

Podobne prezentacje


Reklamy Google