Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Https://www.youtube.com/watch?v=kp48GpZutQw. Internet to ogromna baza danych Internet jest bardzo powszechnym narzędziem w obecnych czasach, z którego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Https://www.youtube.com/watch?v=kp48GpZutQw. Internet to ogromna baza danych Internet jest bardzo powszechnym narzędziem w obecnych czasach, z którego."— Zapis prezentacji:

1 https://www.youtube.com/watch?v=kp48GpZutQw

2 Internet to ogromna baza danych Internet jest bardzo powszechnym narzędziem w obecnych czasach, z którego czerpiemy naukę, rozrywkę, ale również pomaga zrealizować wiele spraw bez wychodzenia z domu. Co chwila powstają nowe przeglądarki, aplikacje, programy. Jednym słowem jest tego bardzo dużo i będzie jeszcze więcej. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją standardy, które starają się ten cały chaos uporządkować. Strony internetowe pełnią rolę nakładek na skomplikowane systemy bankowe, sprzedażowe, analityczne i wiele, wiele innych. Czy jednak wszyscy twórcy aplikacji internetowych starają się tworzyć je zgodnie ze standardami i czy wszyscy użytkownicy Internetu mogą korzystać z zasobów sieci bez problemu? NIE.

3

4 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) Dlatego z inicjatywy Konsorcjum W3C (The World Wide Web Consortium), zrzeszającego największe firmy i organizacje świata powstała tzw. Inicjatywa WAI (Web Accessibility Initiative), określająca standard tworzenia stron www dostępnych dla jak największej liczby użytkowników. Wiele krajów europejskich przyjęło rekomendacje W3C, jako obowiązujące. Oprócz dostępności stron www, grupa zajmuje się narzędziami służącymi do tworzenia serwisów internetowych, przeglądarkami stron, działaniami edukacyjnymi i badawczymi. Opracowała szereg dokumentów odnoszących się do dostępności, z których najważniejsze

5 Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) Osoby niewidome Osoby słabowidzące Osoby głuche i niedosłyszące Osoby mające trudności z uczeniem się Osoby niepełnosprawne ruchowo Osoby z wadą wymowy Osoby z nadwrażliwością na światło Osoby starsze „Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)” to dokument, który określa, w jaki sposób uczynić treści internetowe bardziej dostępnymi dla osób niepełnosprawnych. Jest to grupa najbardziej narażona i często zupełnie wykluczona ze społeczności internetowej. Ze względu na swoje dysfunkcje motoryczne i/lub sensoryczne (wzrok, słuch) mają ograniczoną możliwość opuszczenia domu, a Internet mógłby być ich prawdziwym oknem na cały świat. Mowa tutaj o wielu rodzajach niepełnosprawności: ze względu na wzrok, słuch, kłopoty z mową, trudności w uczeniu się, ograniczenia kognitywne, ruchowe, lingwistyczne czy też neurologiczne. Chociaż wytyczne poruszają szereg zagadnień, nie jest możliwe, aby odpowiadały szczegółowo na potrzeby wszystkich możliwych rodzajów, stopni niepełnosprawności, czy też niepełnosprawności złożonych. Wytyczne pozwalają jednak tworzyć bardziej przyjazne treści, zarówno dla starszych użytkowników, których sprawność zmienia się wraz z wiekiem, jak i dla każdego innego użytkownika. Celem było stworzenie wspólnego standardu dostępności treści internetowych, który spełniałby oczekiwania użytkowników, firm czy administracji państwowej w różnych krajach.

6 Rekomendacje 1. Percepcja – informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w dostępny dla nich sposób. 2. Funkcjonalność - komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być funkcjonalne (powinny pozwalać na interakcję). 3. Zrozumiałość – treść oraz obsługa interfejsu użytkownika musi być zrozumiała. 4. Rzetelność - treść musi być wystarczająco rzetelna, aby mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych klientów użytkownika, włączając technologie asystujące. Najnowsza wersja WCAG jest dużo bardziej szczegółowa i odnosi się, nie tyle do zastosowanych technologii, co do samego użytkownika. Obecnie obowiązujące rekomendacje w wersji 2.0 zostały podzielone na cztery grupy

7 Strony internetowe http://www.mopr.lublin.pl/ http://www.pasazer.info.pl/ http://www.prezydent.pl/ http://pkw.gov.pl/ http://www.widzialni.org/ http://www.pip.gov.pl/pl/ http://www.mz.gov.pl/ http://www.utilitia.pl/ranking/ http://www.wykluczeniecyfrowe3.lubelskie.pl/ http://www.msz.gov.pl/pl/ http://mon.gov.pl/ http://ms.gov.pl/ Formularz: http://www.kariera.umcs.lublin.pl/menu/praktyki/20/Formularz- Zg%C5%82oszeniowyhttp://www.kariera.umcs.lublin.pl/menu/praktyki/20/Formularz- Zg%C5%82oszeniowy http://dialog.lublin.eu/ Dojrzali w sieci: http://www.upc.pl/

8 Zalety Syntezator mowy Niewidomi użytkownicy komputerów od kilkunastu lat mogą swobodnie korzystać z nich dzięki wynalazkowi syntezy mowy. Synteza mowy w połączeniu z czytnikiem pozwala obsługiwać komputer i zainstalowane w nim programy przez osobę, która całkowicie nie widzi. Ten niezwykły wynalazek sprawił, że niewidomi mogą być zintegrowani cyfrowo — korzystają z szybkiego dostępu do informacji i usług. Internet i możliwości jakie on oferuje, znacząco wpływają na komfort życia osób niewidomych. Kolory WCAG wprowadza zasadę mówiącą o tym, że kolor nie może być jedynym sposobem przekazywania informacji w serwisie Napisy i język migowy Ułatwienia te polegają na tym że treści multimedialne będą przedstawiane także w formie napisów oraz tłumaczone na język migowy. „Head mouse” Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo- Istnieją np. urządzenia typu „head mouse”, które pozwalają za pomocą ruchów głowy poruszać wskaźnikiem myszki na ekranie. Niektórzy użytkownicy niepełnosprawni ruchowo korzystają wyłącznie z klawiatury. Ze względu na silne ruchy mimowolne rąk lub ograniczoną koordynację ruchową, nie są oni w stanie precyzyjnie posługiwać się myszką. W serwisach bardzo często można znaleźć błędy, które uniemożliwiają tym osobom dotarcie do wszystkich informacji. Bardzo łatwo przekonać się o tym, próbując samemu obsłużyć dowolny serwis bez użycia myszki. WCAG pozwala na wyeliminowanie tych błędów. Pośród osób niepełnosprawnych ruchowo są także osoby, które korzystają wyłącznie z urządzeń wskazujących, działających podobnie do myszki komputerowej. Obsługa serwisów internetowych w taki sposób nie sprawia problemów, jeśli spełniają one wytyczne dostępności.

9 Zalety Dostępność Dostępność jest również opłacalna dla każdego właściciela strony. W przypadku serwisów administracji publicznej czy organizacji pozarządowych, ten czynnik w rozumieniu ekonomicznym może mieć mniejsze znaczenie, bardziej liczyć się będzie tutaj promocja publikowanych informacji. Reasumując, im bardziej serwis jest dostępny, tym bardziej staje się użyteczny dla wszystkich użytkowników, a im bardziej użyteczny, tym bardziej korzystny dla jego właściciela. Warto zatem dbać o dostępność ze względu na użyteczność. Dostępne wyszukiwarki Google, jest jednym z ważniejszych oczekiwań większości właścicieli serwisów. Wysoka pozycja w wyszukiwarkach gwarantuje dużą liczbę odwiedzin serwisu. Celem serwisów publicznych, jest propagowanie informacji zamieszczanych w serwisie, zatem liczba odwiedzin jest ważnym kryterium. Dostępny serwis pozycjonuje się lepiej we wszystkich wyszukiwarkach, dzięki czemu staje się skutecznym narzędziem propagowania treści. Warto zatem zadbać o dostępność, również ze względu na pozycjonowanie.

10 Solidność Zasady związane z dostępnością są otwarciem się na przyszłość. Rozwój technologii, sposobów i narzędzi przeglądania zasobów Internetu sprawia, że właściciel serwisu nie może mieć pewności w jakim kontekście technologicznym zostanie użyty jego serwis. Zasady dostępności zawarte we WCAG 2.0 są prostym sposobem uczynienia serwisu „odpornym” na teraźniejsze, przestarzałe, ale i przyszłe konteksty korzystania z Internetu. Urządzenia mobilne Korzystanie z zasobów informacyjnych i rozrywkowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, czyli coraz bardziej popularne urządzenia z ekranem dotykowym, staje się codziennością. W niektórych, bogatszych rejonach świata, korzystanie z Internetu za pomocą urządzeń mobilnych stało się bardziej popularne, niż używanie do tego celu komputera. Serwisy przygotowywane i zarządzane z myślą o dostępności są wygodniejsze w użyciu w urządzeniach mobilnych. Niższe koszty modyfikacji Z racji tego, że dostępny serwis musi być zbudowany w oparciu o najwyższe standardy jakości kodu HTML, CSS, Java Script itp., istnieje bardzo ważne przełożenie tej jakości na szybkość i prostotę modyfikacji warstwy programistycznej serwisu. Poprawny kod jest łatwiejszy w modyfikacji dla programistów, co przyspiesza i czyni tańszymi wszelkie działania związane z modyfikacją i przebudową serwisów. Dynamika rozwoju technologii internetowych sprawia, że co kilka lat każdy serwis podlega mniejszym lub większym modyfikacjom. Serwis, który został zbudowany w oparciu o zasady dostępności i z myślą o niej, w wielu przypadkach, stosunkowo niewielkim kosztem, będzie mógł ulec przebudowie szybciej i przy mniejszych nakładach finansowych. Natomiast, gdy serwis nie respektuje tych zasad, w niektórych przypadkach jego przebudowa może oznaczać zburzenie wszystkiego i zaczynanie od początku, co wiąże się często z wysokimi kosztami. Zalety

11 Wady Niezrozumiały oraz długi dokument specyfikacji WCAG Odbiorcami WCAG są głównie osoby zajmujące się tworzeniem serwisów internetowych. Jego zasadnicza część jest krótka (około 30 stron A4), jednak wraz z kilkoma towarzyszącymi dokumentami, jego objętość szacuje się na blisko tysiąc stron. Specyfikacja napisana jest językiem bardzo specjalistycznym i dla wielu osób, zwłaszcza niezwiązanych zawodowo z tworzeniem serwisów internetowych, jej zrozumienie może sprawić sporo problemów. Dlatego powstaje coraz więcej opracowań, które tłumaczą wytyczne WCAG w sposób prosty i zrozumiały dla każdego.

12 https://www.youtube.com/watch?v=KZcDQUVaDRk

13 Bibliografia A. Marcinkowski, P. Marcinkowski, WCAG 2.0- Podręcznik dobrych praktyk, Fundacja Widzialni, 2012 http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA& url=http%3A%2F%2Fwidzialni.org%2Fpobierz%2Cpodrecznik-dobrych-praktyk-wcag- 20%2C13&ei=SJANVavuGMe2ygPgyYKICA&usg=AFQjCNHhYd_KGM6- vayltOlJ4s3LyRmnrw http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie/ http://wcag20.widzialni.org/ Filmiki: https://www.youtube.com/watch?v=kp48GpZutQw https://www.youtube.com/watch?v=KZcDQUVaDRk

14 Dziękujemy za uwagę Karolina Stachyra Katarzyna Wawerska Monika Tarkowska


Pobierz ppt "Https://www.youtube.com/watch?v=kp48GpZutQw. Internet to ogromna baza danych Internet jest bardzo powszechnym narzędziem w obecnych czasach, z którego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google