Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Cyfrowa dla wszystkich? Warszawa, 8 listopada 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Cyfrowa dla wszystkich? Warszawa, 8 listopada 2012."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Cyfrowa dla wszystkich? Warszawa, 8 listopada 2012

2 Czym jest dostępność, Dlaczego e-podręczniki powinny być dostępne, Cztery zasady dostępności, Techniczne aspekty dostępności, Prawne aspekty dostępności. AGENDA

3 Dostępność dokumentu elektronicznego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu. CZYM JEST DOSTĘPNOŚĆ?

4 Celem uniwersalnego projektowania jest stworzenie przedmiotu lub treści, z której będzie mogła korzystać jak największa liczba użytkowników w jak największym zakresie. Równy dostęp do edukacji e-podręczniki mogą dać niepełnosprawnym dzieciom szansę na równy dostęp do edukacji w publicznych placówkach oświatowych. Nauka w systemie integracyjnym jest najlepszym sposobem zapobiegania wykluczeniu społecznemu. DOSTĘPNOŚĆ A PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE

5 Korzystanie przez uczniów z tych samych e-podręczników zapobiegnie: podkreślaniu odmienności dzieci niepełnosprawnych pośród ich zdrowych rówieśników, stygmatyzacji dzieci z biedniejszych środowisk WŁĄCZENIE CYFROWE

6 CZTERY ZASADY DOSTĘPNOŚCI Cztery zasady dostępności WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) to zestaw wytycznych, zasad i wskazówek stworzony przez konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium) opartych na czterech podstawowych zasadach dotyczących dostępności treści.

7 Postrzeganie – Treść musi być możliwa do odebrania, alternatywny odbiór. Funkcjonalność – Dostęp powinien być ergonomiczny i prosty. Zrozumiałość – Treść musi być zrozumiała. Kompatybilność – Treść powinna być prezentowana zgodnie ze standardami, dzięki temu możliwe jest jej automatyczne przetwarzanie i uruchamianie na różnych platformach systemowych. CZTERY ZASADY DOSTĘPNOŚCI

8 Dostępność w przypadku e-podręcznika nie oznacza braku treści multimedialnych. Oznacza konieczność zapewnienia alternatywnych treści dla multimediów. TECHNICZNE ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI

9 TREŚCI NIETEKSTOWE Treści nietekstowe (grafiki, wykresy, zdjęcia itp.) powinny być uzupełnione o ekwiwalentną informację tekstową.

10 ĆWICZENIE Poniższą grafikę proszę uzupełnić o treść alternatywną.

11 NAGRANIA AUDIO I WIDEO Nagrania audio i wideo powinny być zaopatrzone w alternatywne formy prezentacji (audiodeskrypcja, napisy).

12 TREŚĆ I KOLOR Kolor nie może być jedynym wyróżnikiem, odpowiedni kontrast. W wykresach przy braku koloru informacja staje się bezużyteczna.

13

14 Informacja musi być zredagowana i sformatowana w zrozumiały sposób. ZROZUMIAŁOŚĆ I FORMATOWANIE

15

16 Unikać należy migoczących elementów. Mogą wywoływać ataki epilepsji. MIGOTANIE ELEMENTÓW

17 Wszystkie akcje powinny być dostępne z poziomu klawiatury. KLAWIATURA

18 Stosowanie niedostępnych technologii: Park wodny w Tarnowskich Górach - http://www.parkwodny.com.pl/ http://www.parkwodny.com.pl/ Stadion Euro Poznań 2012 - http://europoznan2012.pl/brama/ http://europoznan2012.pl/brama/ NIEDOSTĘPNE TECHNOLOGIE

19 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 32.1), Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Art. 13. §1), Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Art. 18), Europejska Agenda Cyfrowa (KOM 2010)245), Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (Art. 9, 21, 24); PRAWNE ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO KONTAKTU tel.: 663 883 342 justyna.kucinska@firr.org.pl


Pobierz ppt "Szkoła Cyfrowa dla wszystkich? Warszawa, 8 listopada 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google