Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja na rok szkolny 201 5 /201 6 Witamy Kandydatów i Rodziców 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja na rok szkolny 201 5 /201 6 Witamy Kandydatów i Rodziców 1."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja na rok szkolny 201 5 /201 6 Witamy Kandydatów i Rodziców 1

2  Zarządzenie nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 201 5 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 201 5 /201 6  Regulamin rekrutacji określający warunki i tryb rekrutacji do LXXXI LO na rok szkolny 201 5 /201 6 2

3  Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 prowadzona będzie z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru, który zostanie udostępniony kandydatom od 11maja 2015r. pod adresem: www.ponadgimnazjalne.edukacja.warszawa.pl  Informację na temat funkcjonowania systemu można uzyskać na stronach internetowych: www.edukacja.warszawa.pl oraz www.kuratorium.waw.plwww.edukacja.warszawa.pl www.kuratorium.waw.pl 3

4 Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej szkoły www.fredro.pl 4

5 5 11.05 - 22.05złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru 2.07szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 3.07 - 6.07 kandydat dostarcza oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 7.07szkoły ogłaszają listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 31.08rekrutacja uzupełniająca

6  Otwieramy 5 klas pierwszych /po 30 uczniów w każdej/  Ofertę edukacyjną klas wyróżnia staranny dobór dwóch przedmiotów rozszerzonych i możliwość dokonania przez uczniów wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego  Do specyfiki klas zostały także dobrane odpowiednie przedmioty uzupełniające 6

7  Przedmioty rozszerzone: (I)język polski, (II) historia, (III) wos, matematyka, łacina, historia sztuki /do wyboru/  Przedmioty uzupełniające: przyroda, dziennikarstwo, wstęp do filozofii, retoryka  Języki obce: (I) angielski, (II) francuski, niemiecki, hiszpański /do wyboru/  W rekrutacji punkty przyznawane są za oceny z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka angielskiego  Edukacja w tej klasie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, politologia, historia, polonistyka, filozofia, filologie obce, prawo, pedagogika lub wybierzesz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne 7

8  Przedmioty rozszerzone: (I) matematyka, (II) historia, (III) wos, łacina, historia sztuki, język polski /do wyboru/  Przedmioty uzupełniające: przyroda, logika, wstęp do prawoznawstwa, wstęp do filozofii  Języki obce: (I) angielski, (II) francuski, niemiecki, hiszpański /do wyboru/  W rekrutacji punkty przyznawane za oceny z: języka polskiego, historii, matematyki oraz języka angielskiego  Edukacja w tej klasie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: prawo, politologia, socjologia, matematyka, psychologia, archeologia, kulturoznawstwo 8

9  Przedmioty rozszerzone: (I) matematyka, (II) geografia, (III) fizyka, język angielski, wos/do wyboru/  Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, geometria analityczna  Języki obce: (I) angielski, (II) francuski, niemiecki, hiszpański /do wyboru/  W rekrutacji punkty przyznawane za oceny z: języka polskiego, matematyki, geografii oraz języka angielskiego  Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: matematyka, informatyka, geografia, fizyka, geodezja, telekomunikacja, ekonomia, elektronika, zarządzanie, turystyka lub wybierzesz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze 9

10  Przedmioty rozszerzone: (I) biologia, (II) chemia, (III) fizyka, łacina, matematyka/do wyboru/  Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka dla przyrodników, język łaciński dla przyrodników  Języki obce: (I) angielski, (II) francuski, niemiecki, hiszpański /do wyboru/  W rekrutacji punkty przyznawane za oceny z: języka polskiego, biologii, chemii oraz języka angielskiego  Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: biologia, biotechnologia, weterynaria, chemia, medycyna, farmacja, ogrodnictwo, dietetyka, ochrona środowiska lub wybierzesz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze 10

11  Przedmioty rozszerzone: (I) język angielski, (II) geografia, (III) wos, matematyka/do wyboru/  Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, wiedza o Unii Europejskiej, kultura Europy  Języki obce: (I) angielski, (II) francuski, niemiecki, hiszpański /do wyboru/  W rekrutacji punkty przyznawane za oceny z: języka polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka angielskiego  Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: stosunki międzynarodowe – integracja europejska, turystyka i rekreacja, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, europeistyka, absolwent może wybrać także kształcenie w Ośrodku Studiów Amerykańskich w Instytucie Ameryk i Europy UW 11

12  Szkoła istnieje od 23 lat, jest mała, kameralna  Usytuowanie w Śródmieściu Warszawy daje możliwość szybkiego dojazdu  Uczymy skutecznie w przyjaznej atmosferze  Profesjonalna kadra pedagogiczna umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego  Zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną  Gwarantujemy bezpieczeństwo /obiekt monitorowany/ 12

13  Pracownie przedmiotowe: biologiczno-fizyczna, fizyko- chemiczna, informatyczna, pracownie multimedialne dają możliwość podnoszenia jakości procesu dydaktycznego  Korzystamy wyłącznie z dziennika elektronicznego, do którego mają dostęp uczniowie i rodzice  Dodatkowe atuty to: nowoczesne boisko, siłownia, multimedialna biblioteka, WI-FI, gabinet pielęgniarski, bufet, szafki dla uczniów  Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w sekcjach wybieranych przez uczniów /siatkówka, koszykówka, piłka nożna, basen, fitness, rowery, nordic walking/ 13

14  W szkole funkcjonują liczne koła zainteresowań: dyskusyjny klub filmowy, interdyscyplinarne koła humanistyczne: filozoficzne, literaturoznawcze, historyczne, historii sztuki, varsavianistyczne, klub wolontariatu, koła sportowe – piłka nożna, siatkowa, koszykowa  Proponujemy uczniom dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury ze wszystkich przedmiotów maturalnych  Posiadamy Certyfikat Wars i Sawa – Warszawski System Wspierania Uczniów Uzdolnionych 14

15  Udział i liczne sukcesy młodzieży w olimpiadach i konkursach przedmiotowych  Olimpiady: filozoficzna, historyczna, literatury i języka polskiego, artystyczna, biblijna, historyczna, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy ekonomicznej, języka łacińskiego, chemiczna, wiedzy ekologicznej  Konkursy: Międzynarodowy Konkurs Filmowy Młode pomysły, Historia i Kultura Żydów Polskich, Warszawska Liga Debatancka, Konkurs Chemiczny Alchemik, Konkurs Astronomiczny Astrolabium, Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 15

16  Projekty edukacyjne: edukacja o getcie warszawskim, Coolturalna Warszawa, Co zmienić w Warszawie? Praktyczna szkoła retoryki /WIE/  Aktywny Samorząd Uczniowski: udział w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Śródmieście, warsztaty samorządowe, wolontariat  FOKA Festiwal Obłędnie Kreatywnych Artystów  Szkolne gazety /efekt pracy redaktorskiej klas dziennikarskich/  Współpraca: Muzeum Historii Żydów Polskich, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Węgierski  Wymiana międzynarodowa: Francja, Izrael, Białoruś, Czechy 16

17  Dobre wyniki absolwentów osiągane na egzaminie maturalnym: ◦ Zdawalność egzaminu maturalnego 100%, w kraju 71% ◦ Język polski poziom podstawowy 60% -70%, w kraju 50% ◦ Matematyka podstawowa 70% - 74%, w kraju 49% ◦ Język angielski poziom podstawowy 89% -91%, w kraju 70%  Absolwenci naszej szkoły z powodzeniem studiują w najbardziej znanych warszawskich uczelniach 17

18 KlasaMinimalna liczba punktów 1A135 1B128 1C131 1D138 1E135 18

19 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z jej Statutem dostępnym na stronie internetowej www.fredro.pl 19

20


Pobierz ppt "Rekrutacja na rok szkolny 201 5 /201 6 Witamy Kandydatów i Rodziców 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google