Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Prezentacja zawiera materiały ikonograficzne opublikowane w trzeciej części serii wydawniczej pt. Głosy Pamięci. Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum.

2 Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl

3 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fot. Josef Klehr – był odpowiedzialny za śmierć setek więźniów, których zabijał dosercowymi zastrzykami fenolu (APMAB: nr neg. 16134) Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz

4 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fot. Blok nr 20 na terenie obozu macierzystego w Oświęcimiu (Auschwitz I) (APMAB: nr neg. 3982) Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz

5 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Zapotrzebowanie na 5 kg fenolu skierowane do apteki obozowej, podpisane przez sanitariusza SS Josefa Klehra oraz strzykawka do uśmiercania więźniów fenolem (APMAB: nr neg. 10315) Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz

6 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Jedna ze stron książki kostnicy (APMAB: nr mikr. 741/195) Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz

7 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl

8 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Maksymilian Maria Kolbe (APMAB: nr neg. 20997) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

9 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Akt zgonu Świętego Ojca Maksymiliana. Jako przyczynę zgonu podano Myocardinsuffizienz (osłabienie mięśnia sercowego) (APMAB: nr mikr. 1950) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

10 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fot. Marian Gieszczykiewicz, profesor Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz konspiracyjny (zajmujący się m.in. tajnym nauczaniem), rozstrzelany 31 lipca 1942 roku. Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

11 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fragment wypełnionego w obozie kwestionariusza (Fragenbogen) prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Mariana Gieszczykiewicza, przywiezionego do KL Auschwitz transportem z Krakowa 11 czerwca 1942 roku i rozstrzelanego pod Ścianą Śmierci 31 lipca 1942 roku przez Gerharda Palitzscha. W dokumentacji obozowej odnotowano fikcyjną przyczynę zgonu – wyniszczenie organizmu przy jednoczesnym nieżycie jelit. (Patrz: rubryka 6. Pieczątka z datą, godziną i przyczyną śmierci). (APMAB: nr mikr. 1822/63) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

12 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Orzeczenie lekarskie, podpisane przez SS-Lagerarzta Friedricha Entressa, w którym jako przyczynę zgonu prof. Mariana Gieszczykiewicza, rozstrzelanego pod Ścianą Śmierci 31 lipca 1942 roku, podano wyniszczenie organizmu przy jednoczesnym nieżycie jelit. (APMAB: nr mikr. 1822/67) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

13 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fot. Danuta Terlikowska, 21-letnia pielęgniarka, którą aresztowano w Warszawie podczas konserwacji broni. Do obozu przybyła z wyrokiem śmierci. 28 października 1942 roku zabrano ją ze szpitala obozowego w Brzezince do obozu macierzystego, gdzie została zabita dosercowym zastrzykiem fenolu. Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

14 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Akt zgonu Danuty Terlikowskiej, więźniarki nr 18294. Jako przyczynę zgonu podano Pneumonie (zapalenie płuc). (APMAB: nr mikr. 38064/1942) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

15 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fot. Janusz Pogonowski (w obozie Skrzetuski), więzień nr 253, członek obozowej konspiracji, powieszony 19 lipca 1943 roku w wieku 21 lat wraz z 11 więźniami z komanda mierniczego. (APMAB: nr neg. 8559) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

16 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Akt zgonu Janusza Pogonowskiego wystawiony przez obozowy Urząd Stanu Cywilnego. Jako przyczynę śmierci podano Plötzlicher Herztod (nagły atak serca). (APMAB: nr mikr. 25467–1943) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

17 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Wykaz chorób, które wpisywano w kancelariach szpitalnych, w dokumentacji zmarłych więźniów, fałszując faktyczne przyczyny zgonu. (APMAB: nr mikr. 1802/10) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

18 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Jedna ze stron książki zgonów (Totenbuch) radzieckich jeńców wojennych, przedstawiająca fikcyjne powody ich śmierci. Jako przyczyny zgonu podawano m.in.: Herzschlag (udar serca), Influenza (grypa), Lungenentzündung (zapalenie płuc), Durchfall (biegunka). (APMAB: nr mikr. 103/358 ) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

19 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Jedna ze stron listy więźniów wyselekcjonowanych w podobozie Neu-Dachs 18 stycznia 1944 roku, wywiezionych do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie zabito ich w komorach gazowych. Na pierwszej stronie listy widoczny kryptonim SB (Sondern Behandlung – specjalne potraktowanie), oznaczający skazanie na śmierć. (APMAB: nr mikr. 1540/30) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

20 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl

21 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Francis Reisz, Przed barakiem nr 12. Akwarela, Paryż 1945 r. (APMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 1310) Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów

22 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Francis Reisz, Isolierstation. Akwarela, Paryż 1945 r. (APMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 1311) Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów

23 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Jerzy Adam Brandhuber, Przyjęci do szpitala Papier, węgiel, Oświęcim 1946 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 359) Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów

24 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Jerzy Adam Brandhuber, Przyjęci do szpitala Papier, węgiel, Oświęcim 1946 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 359)

25 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Mieczysław Kościelniak, Odwiedziny u chorego, 1946 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 115)

26 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Mieczysław Kościelniak, Szpilowanie przez SS-mana Karton, tusz, Warszawa 1972 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 1166)

27 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Jerzy Potrzebowski, Wybiórka chorych do gazu II Akwarela, 1950 (PMAB: nr inw. PMO – I – 1 – 70)

28 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Jerzy Potrzebowski, Ładowanie chorych na auto Oświęcim, 1950 (PMAB: nr inw. PMO – I – 1 – 77) Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów

29 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Jerzy Adam Brandhuber, Ci których nie warto leczyć Papier, węgiel, Oświęcim, 1946 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 360)

30 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Waldemar Nowakowski, Do gazu Akwarela, KL Auschwitz, 1943 (PMAB: nr inw. PMO – I – 1 – 548)

31 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Marian Kołodziej, Śmierć w szpitalu Wystawa, Klisze pamięci – labirynty, Centrum św. Maksymiliana, Harmęże

32 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Marian Kołodziej, Leichentragerzy Wystawa, Klisze pamięci – labirynty, Centrum św. Maksymiliana, Harmęże

33 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

34 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań BARGIEŁ KAZIMIERZ numer obozowy 90795

35 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl CHYBIŃSKI STANISŁAW numer obozowy 6810 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

36 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl DŁUGOBORSKI WACŁAW numer obozowy 138871 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

37 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl DZIOPEK JAN numer obozowy 5636 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

38 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl GALICA MONIKA (w obozie GALICYNA) numer obozowy 6814 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

39 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań GŁOWA STANISŁAW numer obozowy 20017

40 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań HOŁUJ TADEUSZ numer obozowy 62937

41 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań JABŁECKI WŁADYSŁAW numer obozowy 7765

42 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl KIWAŁA JULIAN numer obozowy 9143 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

43 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl KOŚMIDER TADEUSZ numer obozowy 624 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

44 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań MAJCHRZAK JÓZEF numer obozowy 33204

45 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań MYSŁEK MARIAN numer obozowy 44325

46 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań SARNOWSKA JANINA numer obozowy 29860

47 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań SERAFINI STANISŁAW numer obozowy 9307

48 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań SLISZ-OYRZYNSKA MARIA numer obozowy 40275

49 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań TABEAU JERZY numer obozowy 27273

50 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań TONDOS WŁADYSŁAW numer obozowy 18871

51 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań ZACHARSKI ADAM numer obozowy 18293

52 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań ZBOZIEŃ BOLESŁAW numer obozowy 22557


Pobierz ppt "Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www."

Podobne prezentacje


Reklamy Google