Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Prezentacja zawiera materiały ikonograficzne opublikowane w trzeciej części serii wydawniczej pt. Głosy Pamięci. Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum.

2 Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

3 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fot. Josef Klehr – był odpowiedzialny za śmierć setek więźniów, których zabijał dosercowymi zastrzykami fenolu (APMAB: nr neg ) Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz

4 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fot. Blok nr 20 na terenie obozu macierzystego w Oświęcimiu (Auschwitz I) (APMAB: nr neg. 3982) Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz

5 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Zapotrzebowanie na 5 kg fenolu skierowane do apteki obozowej, podpisane przez sanitariusza SS Josefa Klehra oraz strzykawka do uśmiercania więźniów fenolem (APMAB: nr neg ) Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz

6 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Jedna ze stron książki kostnicy (APMAB: nr mikr. 741/195) Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz

7 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

8 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Maksymilian Maria Kolbe (APMAB: nr neg ) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

9 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Akt zgonu Świętego Ojca Maksymiliana. Jako przyczynę zgonu podano Myocardinsuffizienz (osłabienie mięśnia sercowego) (APMAB: nr mikr. 1950) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

10 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fot. Marian Gieszczykiewicz, profesor Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz konspiracyjny (zajmujący się m.in. tajnym nauczaniem), rozstrzelany 31 lipca 1942 roku. Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

11 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fragment wypełnionego w obozie kwestionariusza (Fragenbogen) prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Mariana Gieszczykiewicza, przywiezionego do KL Auschwitz transportem z Krakowa 11 czerwca 1942 roku i rozstrzelanego pod Ścianą Śmierci 31 lipca 1942 roku przez Gerharda Palitzscha. W dokumentacji obozowej odnotowano fikcyjną przyczynę zgonu – wyniszczenie organizmu przy jednoczesnym nieżycie jelit. (Patrz: rubryka 6. Pieczątka z datą, godziną i przyczyną śmierci). (APMAB: nr mikr. 1822/63) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

12 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Orzeczenie lekarskie, podpisane przez SS-Lagerarzta Friedricha Entressa, w którym jako przyczynę zgonu prof. Mariana Gieszczykiewicza, rozstrzelanego pod Ścianą Śmierci 31 lipca 1942 roku, podano wyniszczenie organizmu przy jednoczesnym nieżycie jelit. (APMAB: nr mikr. 1822/67) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

13 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fot. Danuta Terlikowska, 21-letnia pielęgniarka, którą aresztowano w Warszawie podczas konserwacji broni. Do obozu przybyła z wyrokiem śmierci. 28 października 1942 roku zabrano ją ze szpitala obozowego w Brzezince do obozu macierzystego, gdzie została zabita dosercowym zastrzykiem fenolu. Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

14 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Akt zgonu Danuty Terlikowskiej, więźniarki nr Jako przyczynę zgonu podano Pneumonie (zapalenie płuc). (APMAB: nr mikr /1942) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

15 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fot. Janusz Pogonowski (w obozie Skrzetuski), więzień nr 253, członek obozowej konspiracji, powieszony 19 lipca 1943 roku w wieku 21 lat wraz z 11 więźniami z komanda mierniczego. (APMAB: nr neg. 8559) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

16 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Akt zgonu Janusza Pogonowskiego wystawiony przez obozowy Urząd Stanu Cywilnego. Jako przyczynę śmierci podano Plötzlicher Herztod (nagły atak serca). (APMAB: nr mikr –1943) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

17 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Wykaz chorób, które wpisywano w kancelariach szpitalnych, w dokumentacji zmarłych więźniów, fałszując faktyczne przyczyny zgonu. (APMAB: nr mikr. 1802/10) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

18 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Jedna ze stron książki zgonów (Totenbuch) radzieckich jeńców wojennych, przedstawiająca fikcyjne powody ich śmierci. Jako przyczyny zgonu podawano m.in.: Herzschlag (udar serca), Influenza (grypa), Lungenentzündung (zapalenie płuc), Durchfall (biegunka). (APMAB: nr mikr. 103/358 ) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

19 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Jedna ze stron listy więźniów wyselekcjonowanych w podobozie Neu-Dachs 18 stycznia 1944 roku, wywiezionych do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie zabito ich w komorach gazowych. Na pierwszej stronie listy widoczny kryptonim SB (Sondern Behandlung – specjalne potraktowanie), oznaczający skazanie na śmierć. (APMAB: nr mikr. 1540/30) Fałszowanie dokumentacji szpitalnej

20 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

21 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Francis Reisz, Przed barakiem nr 12. Akwarela, Paryż 1945 r. (APMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 1310) Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów

22 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Francis Reisz, Isolierstation. Akwarela, Paryż 1945 r. (APMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 1311) Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów

23 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Jerzy Adam Brandhuber, Przyjęci do szpitala Papier, węgiel, Oświęcim 1946 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 359) Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów

24 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Jerzy Adam Brandhuber, Przyjęci do szpitala Papier, węgiel, Oświęcim 1946 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 359)

25 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Mieczysław Kościelniak, Odwiedziny u chorego, 1946 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 115)

26 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Mieczysław Kościelniak, Szpilowanie przez SS-mana Karton, tusz, Warszawa 1972 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 1166)

27 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Jerzy Potrzebowski, Wybiórka chorych do gazu II Akwarela, 1950 (PMAB: nr inw. PMO – I – 1 – 70)

28 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Jerzy Potrzebowski, Ładowanie chorych na auto Oświęcim, 1950 (PMAB: nr inw. PMO – I – 1 – 77) Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów

29 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Jerzy Adam Brandhuber, Ci których nie warto leczyć Papier, węgiel, Oświęcim, 1946 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 360)

30 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Waldemar Nowakowski, Do gazu Akwarela, KL Auschwitz, 1943 (PMAB: nr inw. PMO – I – 1 – 548)

31 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Marian Kołodziej, Śmierć w szpitalu Wystawa, Klisze pamięci – labirynty, Centrum św. Maksymiliana, Harmęże

32 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów Marian Kołodziej, Leichentragerzy Wystawa, Klisze pamięci – labirynty, Centrum św. Maksymiliana, Harmęże

33 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

34 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań BARGIEŁ KAZIMIERZ numer obozowy 90795

35 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl CHYBIŃSKI STANISŁAW numer obozowy 6810 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

36 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl DŁUGOBORSKI WACŁAW numer obozowy Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

37 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl DZIOPEK JAN numer obozowy 5636 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

38 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl GALICA MONIKA (w obozie GALICYNA) numer obozowy 6814 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

39 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań GŁOWA STANISŁAW numer obozowy 20017

40 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań HOŁUJ TADEUSZ numer obozowy 62937

41 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań JABŁECKI WŁADYSŁAW numer obozowy 7765

42 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl KIWAŁA JULIAN numer obozowy 9143 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

43 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl KOŚMIDER TADEUSZ numer obozowy 624 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

44 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań MAJCHRZAK JÓZEF numer obozowy 33204

45 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań MYSŁEK MARIAN numer obozowy 44325

46 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań SARNOWSKA JANINA numer obozowy 29860

47 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań SERAFINI STANISŁAW numer obozowy 9307

48 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań SLISZ-OYRZYNSKA MARIA numer obozowy 40275

49 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań TABEAU JERZY numer obozowy 27273

50 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań TONDOS WŁADYSŁAW numer obozowy 18871

51 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań ZACHARSKI ADAM numer obozowy 18293

52 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań ZBOZIEŃ BOLESŁAW numer obozowy 22557


Pobierz ppt "Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www."

Podobne prezentacje


Reklamy Google