Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum."— Zapis prezentacji:

1 Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum.
Prezentacja zawiera materiały ikonograficzne opublikowane w trzeciej części serii wydawniczej pt. Głosy Pamięci. Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

2 Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

3 Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz
Fot. Josef Klehr – był odpowiedzialny za śmierć setek więźniów, których zabijał dosercowymi zastrzykami fenolu (APMAB: nr neg ) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

4 Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz
Fot. Blok nr 20 na terenie obozu macierzystego w Oświęcimiu (Auschwitz I) (APMAB: nr neg. 3982) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

5 Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz
Zapotrzebowanie na 5 kg fenolu skierowane do apteki obozowej, podpisane przez sanitariusza SS Josefa Klehra oraz strzykawka do uśmiercania więźniów fenolem (APMAB: nr neg ) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

6 Eksterminacyjna działalność szpitali w KL Auschwitz
Jedna ze stron książki kostnicy (APMAB: nr mikr. 741/195) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

7 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

8 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Maksymilian Maria Kolbe (APMAB: nr neg ) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

9 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Akt zgonu Świętego Ojca Maksymiliana. Jako przyczynę zgonu podano Myocardinsuffizienz (osłabienie mięśnia sercowego) (APMAB: nr mikr. 1950) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

10 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Fot. Marian Gieszczykiewicz, profesor Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz konspiracyjny (zajmujący się m.in. tajnym nauczaniem), rozstrzelany 31 lipca 1942 roku. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

11 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Fragment wypełnionego w obozie kwestionariusza (Fragenbogen) prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Mariana Gieszczykiewicza, przywiezionego do KL Auschwitz transportem z Krakowa 11 czerwca 1942 roku i rozstrzelanego pod Ścianą Śmierci 31 lipca 1942 roku przez Gerharda Palitzscha. W dokumentacji obozowej odnotowano fikcyjną przyczynę zgonu – wyniszczenie organizmu przy jednoczesnym nieżycie jelit. (Patrz: rubryka 6. Pieczątka z datą, godziną i przyczyną śmierci). (APMAB: nr mikr. 1822/63) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

12 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Orzeczenie lekarskie, podpisane przez SS-Lagerarzta Friedricha Entressa, w którym jako przyczynę zgonu prof. Mariana Gieszczykiewicza, rozstrzelanego pod Ścianą Śmierci 31 lipca 1942 roku, podano wyniszczenie organizmu przy jednoczesnym nieżycie jelit. (APMAB: nr mikr. 1822/67) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

13 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Fot. Danuta Terlikowska, 21-letnia pielęgniarka, którą aresztowano w Warszawie podczas konserwacji broni. Do obozu przybyła z wyrokiem śmierci. 28 października 1942 roku zabrano ją ze szpitala obozowego w Brzezince do obozu macierzystego, gdzie została zabita dosercowym zastrzykiem fenolu. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

14 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Akt zgonu Danuty Terlikowskiej, więźniarki nr Jako przyczynę zgonu podano Pneumonie (zapalenie płuc). (APMAB: nr mikr /1942) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

15 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Fot. Janusz Pogonowski (w obozie Skrzetuski), więzień nr 253, członek obozowej konspiracji, powieszony 19 lipca 1943 roku w wieku 21 lat wraz z 11 więźniami z komanda mierniczego. (APMAB: nr neg. 8559) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

16 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Akt zgonu Janusza Pogonowskiego wystawiony przez obozowy Urząd Stanu Cywilnego. Jako przyczynę śmierci podano Plötzlicher Herztod (nagły atak serca). (APMAB: nr mikr –1943) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

17 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Wykaz chorób, które wpisywano w kancelariach szpitalnych, w dokumentacji zmarłych więźniów, fałszując faktyczne przyczyny zgonu. (APMAB: nr mikr. 1802/10) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

18 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Jedna ze stron książki zgonów (Totenbuch) radzieckich jeńców wojennych, przedstawiająca fikcyjne powody ich śmierci. Jako przyczyny zgonu podawano m.in.: Herzschlag (udar serca), Influenza (grypa), Lungenentzündung (zapalenie płuc), Durchfall (biegunka). (APMAB: nr mikr. 103/358) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

19 Fałszowanie dokumentacji szpitalnej
Jedna ze stron listy więźniów wyselekcjonowanych w podobozie Neu-Dachs 18 stycznia 1944 roku, wywiezionych do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie zabito ich w komorach gazowych. Na pierwszej stronie listy widoczny kryptonim SB (Sondern Behandlung – specjalne potraktowanie), oznaczający skazanie na śmierć. (APMAB: nr mikr. 1540/30) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

20 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

21 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Francis Reisz, Przed barakiem nr 12. Akwarela, Paryż 1945 r. (APMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 1310) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

22 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Francis Reisz, Isolierstation. Akwarela, Paryż 1945 r. (APMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 1311) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

23 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Jerzy Adam Brandhuber, Przyjęci do szpitala Papier, węgiel, Oświęcim 1946 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 359) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

24 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Jerzy Adam Brandhuber, Przyjęci do szpitala Papier, węgiel, Oświęcim 1946 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 359) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

25 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Mieczysław Kościelniak, Odwiedziny u chorego, 1946 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 115) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

26 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Mieczysław Kościelniak, Szpilowanie przez SS-mana Karton, tusz, Warszawa 1972 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 1166) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

27 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Jerzy Potrzebowski, Wybiórka chorych do gazu II Akwarela, 1950 (PMAB: nr inw. PMO – I – 1 – 70) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

28 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Jerzy Potrzebowski, Ładowanie chorych na auto Oświęcim, 1950 (PMAB: nr inw. PMO – I – 1 – 77) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

29 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Jerzy Adam Brandhuber, Ci których nie warto leczyć Papier, węgiel, Oświęcim, 1946 (PMAB: nr inw. PMO – I – 2 – 360) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

30 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Waldemar Nowakowski, Do gazu Akwarela, KL Auschwitz, 1943 (PMAB: nr inw. PMO – I – 1 – 548) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

31 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Marian Kołodziej, Śmierć w szpitalu Wystawa, Klisze pamięci – labirynty, Centrum św. Maksymiliana, Harmęże Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

32 Szpital obozowy w twórczości byłych więźniów
Marian Kołodziej, Leichentragerzy Wystawa, Klisze pamięci – labirynty, Centrum św. Maksymiliana, Harmęże Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

33 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

34 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
BARGIEŁ KAZIMIERZ numer obozowy 90795 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

35 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
CHYBIŃSKI STANISŁAW numer obozowy 6810 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

36 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
DŁUGOBORSKI WACŁAW numer obozowy Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

37 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
DZIOPEK JAN numer obozowy 5636 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

38 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
GALICA MONIKA (w obozie GALICYNA) numer obozowy 6814 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

39 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
GŁOWA STANISŁAW numer obozowy 20017 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

40 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
HOŁUJ TADEUSZ numer obozowy 62937 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

41 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
JABŁECKI WŁADYSŁAW numer obozowy 7765 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

42 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
KIWAŁA JULIAN numer obozowy 9143 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

43 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
KOŚMIDER TADEUSZ numer obozowy 624 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

44 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
MAJCHRZAK JÓZEF numer obozowy 33204 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

45 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
MYSŁEK MARIAN numer obozowy 44325 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

46 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
SARNOWSKA JANINA numer obozowy 29860 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

47 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
SERAFINI STANISŁAW numer obozowy 9307 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

48 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
SLISZ-OYRZYNSKA MARIA numer obozowy 40275 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

49 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
TABEAU JERZY numer obozowy 27273 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

50 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
TONDOS WŁADYSŁAW numer obozowy 18871 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

51 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
ZACHARSKI ADAM numer obozowy 18293 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

52 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
ZBOZIEŃ BOLESŁAW numer obozowy 22557 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl


Pobierz ppt "Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google