Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Funkowo-gitarowo 2. Beat-box 3. Hip-hop 2 Praca domowa ć w. 1: Zapisz tytu ł y nagra ń z p ł yty „Bank muzyki cz. 2”. Pos ł uchaj ich i uzupe ł nij.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Funkowo-gitarowo 2. Beat-box 3. Hip-hop 2 Praca domowa ć w. 1: Zapisz tytu ł y nagra ń z p ł yty „Bank muzyki cz. 2”. Pos ł uchaj ich i uzupe ł nij."— Zapis prezentacji:

1

2

3 1. Funkowo-gitarowo 2. Beat-box 3. Hip-hop 2 Praca domowa ć w. 1: Zapisz tytu ł y nagra ń z p ł yty „Bank muzyki cz. 2”. Pos ł uchaj ich i uzupe ł nij tabelk ę. np. : spokój, zaciekawienie, napi ę cie, oczekiwanie Nazwij d ź wi ę ki, które sk ł adaj ą si ę na to nagranie [np. g ł os, smyczki, szmer] np. g ł o ś no, cicho, nag ł e zmiany, stopniowe zmiany

4  Przeczytaj tekst.  Skre ś l ć w. 3.

5  W tym module b ę dzie du ż o nagrywania i obróbki d ź wi ę ku. Mo ż na to robi ć np.  dyktafonem  Telefonem [np. aplikacja ringdroid]  Program GOLDWAVE  Program AUDACITY jest najlepszy i dost ę pny za darmo.  TwistedWave Online 15 sek.- 1 min.

6  https://www.youtube.com/watch?v=XHR https://www.youtube.com/watch?v=XHR  https://www.youtube.com/watch?v=OyK g45r6dL8 https://www.youtube.com/watch?v=OyK g45r6dL8

7 Ka ż dy odcinek zakre ś l jednym kolorem

8  1. Gdzie strumyk p ł ynie z wolna Rozsiewa zio ł a maj Stokrotka ros ł a polna A nad ni ą szumia ł gaj Stokrotka ros ł a polna A nad ni ą szumia ł gaj, Zielony gaj 2. W tym gaju tak ponuro Ż e a ż przera ż a mnie Ptasz ę ta za wysoko A mnie samotnej ź le Ptasz ę ta za wysoko A mnie samotnej ź le samotnej ź le 3. Wtem harcerz idzie z wolna „Stokrotko witam ci ę Twój urok mnie zachwyca Czy chcesz by ć m ą czy nie?” "Twój urok mnie zachwyca Czy chcesz by ć m ą czy nie?” czy nie, czy nie.? 4. Stokrotka si ę zgodzi ł a I poszli w ciemny las A harcerz taki gapa Ż e a ż w pokrzywy wlaz ł A harcerz taki gapa Ż e a ż w pokrzywy wlaz ł Po pas, po pas 5. A ona, ona, ona Có ż biedna robi ć ma Nad gap ą pochylona I ś mieje si ę cha, cha Nad gap ą pochylona I ś mieje si ę ha, ha ha, ha,ha,ha.

9 http://www.youtube.com/watch?v=o_nNeAj6ghU Podk ł ad wy ż ej Podk ł ad norm.

10 Przeczytaj bardzo dok ł adnie budow ę formy sonatowej bo tak ą form ę ma mie ć TWÓJ UTWÓR zrobiony jako projekt „so-na-ti-na”

11 Zadanie:  Stworzy ć utwór skomponowany z ró ż nych odg ł osów.  Zastosowa ć budow ę sonaty: 4 cz ęś ci: szybka, wolna, umiarkowana, bardzo szybka.  Mo ż na u ż y ć gotowych odg ł osów z p ł yty, albo nagra ć w ł asne. [mo ż na doda ć jedno zdj ę cie]  Uko ń czony utwór to: - plik mp3 lub wav - lub nagranie puszczone na lekcji np. z komórki, dyktafonu. Wymagania na oceny: 5, 6utwór o budowie sonaty, ciekawie zmontowany z wielu odg ł osów 4utwór o budowie sonaty, prosto zmontowany z kilku odg ł osów 3nagrane 4 odg ł osy zgodne z okre ś leniami cz ęś ci sonaty 2wybra ć z p ł yty lub internetu 4 odg ł osy, zgodne z okre ś leniami cz ęś ci sonaty

12 Zadanie:  Stworzy ć utwór skomponowany z ró ż nych nagra ń i odg ł osów.  Mo ż na u ż y ć gotowych odg ł osów z p ł yty, albo nagra ć w ł asne. [mo ż na doda ć jedno zdj ę cie]  Uko ń czony utwór to: - plik mp3 lub wav - lub nagranie puszczone na lekcji np. z komórki, dyktafonu.  Termin: 30 kwietnia 2-6 od 1 do 2 minut

13  „Burza mózgów” w grupach Sk ą d si ę wzi ął Wasz tytu ł ? Odpowiedz na str. 19.

14 Pkt. 3-7 skre ś lamy Polecam programy: Audacity, Goldwave  Projekt mo ż na zrobi ć na trzy sposoby: 1) puszcza ć muzyk ę i nak ł ada ć na ni ą odg ł osy, i wszystko to nagrywa ć np. telefonem 2) mie ć nagrane odg ł osy i muzyk ę i łą czy ć je w edytorze d ź wi ę kowym 3) Wszystko przygotowa ć i wykona ć „na ż ywo”  Uwaga: czysto ść nagrania nie jest najwa ż niejsza. Liczy si ę pomys ł owo ść i staranno ść Napotykasz trudno ś ci? Zanotuj je na str. 20

15 Jakie d ź wi ę ki „wrzucicie” do ka ż dej cz ęś ci Waszej sonatiny?

16  Skre ś lamy polecenie na str. 18  Puste pole trzeba wykorzysta ć do notatek lub wykresów  Str. 19 – krótko wyja ś nij tytu ł. Okre ś l czy jest to sonata, symfonia, kwartet czy koncert. Zgrzyty silnik harfa woda Tu zanotuj DOK Ł ADNY PRZEBIEG UTWORU, s ł ownie lub w formie wykresu.

17 wyst ę p = utwór

18 1.Chorałem dzwonków dzień rozkwita, jeszcze od rosy rzęsy mokre, We mgle turkocze pierwsza bryka, Słońce wyrusza na włóczęgę. Drogą pylistą, drogą polną, Jak kolorowa panny krajka, Słońce się wznosi nad stodołą, Będzie tańczyć walca... Ref: A ja mam swoją gitarę, Spodnie wytarte i buty stare, Wiatry niosą mnie (na skrzydłach). 2.Zmoknięte świerszcze stroją skrzypce, Żuraw się wsparł o cembrowinę - Wiele nanosi wody jeszcze, Wielu się ludzi z niej napije. Drogą pylistą… 3. Helios dojechał na południe Od potu ludzkie karki mokre W kurzu terkoce druga bryka Słońce w zenicie nad stodołą. Drogą pylistą… 4. Zapachem siana gra muzyka Wieczorną rosą zioła mokre Drogą przemknęła trzecia bryka Purpurą płoną strzechy złote. Drogą pylistą… 5. Poszumem mgły się dzień zamyka Ostatni świerszcz już schował skrzydła W ciszy terkoce czwarta bryka Słońce już zaszło za stodołę. Drogą pylistą, drogą polną, Jak kolorowa panny krajka, Słońce już zaszło za stodołą, Zakończyło walca... „Krajka”

19 MAZUREK TRZECIEGO MAJA 1. Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie, Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Ref. Witaj maj, Trzeci Maj, U Polaków błogi raj! /x2 2. Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała, A wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała. Ref. Witaj Maj, Trzeci Maj, U Polaków błogi raj!/x2 5. W piersiach rozpacz uwięziona w listopadzie wstrząsła serce. Wstaje Polska z grobów łona, pierzchają dumni morderce. Ref. Witaj Maj, Trzeci Maj, U Polaków błogi raj!/x2


Pobierz ppt "1. Funkowo-gitarowo 2. Beat-box 3. Hip-hop 2 Praca domowa ć w. 1: Zapisz tytu ł y nagra ń z p ł yty „Bank muzyki cz. 2”. Pos ł uchaj ich i uzupe ł nij."

Podobne prezentacje


Reklamy Google