Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jak uczyć uczniów… zgodnie z nowoczesną wiedzą Prezentacja dla nauczycieli Cz.1 wstęp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jak uczyć uczniów… zgodnie z nowoczesną wiedzą Prezentacja dla nauczycieli Cz.1 wstęp."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Jak uczyć uczniów… zgodnie z nowoczesną wiedzą Prezentacja dla nauczycieli Cz.1 wstęp

3 2 Czy wiesz, że...

4 3 Pomyśl – dlaczego? Czy każdy wybiera wszędzie i zawsze to samo? Czy to możliwe, aby WSZYSCY uczniowie, w TYM SAMYM CZASIE, uczyli się TEGO SAMEGO, w JEDYNY SPOSÓB – TAK SAMO?

5 4 Pomyśl – dlaczego? Czy na świecie są TACY SAMI LUDZIE? Czy Każdy WIE i UMIE TO SAMO? A teraz pomyśl: czy ci dorośli nie byli kiedyś dziećmi? A od kiedy zaczęli się różnić, tak, że jeden jest piekarzem, drugi - muzykiem, a trzeci – nauczycielem?

6 5

7 6

8 7 Ucz uczniów ze zrozumieniem procesu uczenia się i różnic między ludźmi!

9 Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć na temat nowoczesnej edukacji?

10 Ludzie (uczniowie) mogą różnić się od siebie i Ciebie w zakresie tzw. menu uczenia się

11 10 Jeżeli nie bierzesz tego pod uwagę… To znaczy, że lekceważysz inne style uczenia się – inne niż własny! Możesz niesprawiedliwie oceniać uczniów, za brak podobieństwa do Ciebie i Twojego stylu uczenia się! Eliminujesz ze strefy sukcesu szkolnego pewne dzieci lub nawet… Utrudniasz im uczenie się!

12 11 Każdy umie się uczyć!

13 12 Każdego można nauczyć niemal wszystkiego… Trzeba tylko:  Zrozumieć różne style uczenia się i …  Dostosować narzędzia nauczania do stylu uczenia się uczniów!

14 13 Droga od informacji Przekazywanej przez nauczyciela do tejże informacji przetworzonej w głowie ucznia na wiedzę i umiejętności, może być:  prosta i pełna sukcesów (kiedy stosuje się metody nauczania preferowane przez ucznia)  lub długa i kręta, pełna niepowodzeń (kiedy uczeń jest zmuszany uczyć się nie-w swoim- stylu uczenia się!

15 14

16 15 DROGA ta wiedzie przez … naturalne filtry, które w znacznej mierze są uzasadnione neurologicznie (jako cecha trwała)

17 16 1. Ludzie różnią się… Preferencjami sensorycznymi Jedni łatwiej i szybciej przyswajają informacje wizualnie (wzrokowo) i mają lepszą pamięć wzrokową Drudzy - łatwiej i szybciej przyswajają informacje audytywnie (słuchowe) i mają lepszą pamięć słuchową A jeszcze inni - łatwiej i szybciej przyswajają informacje kinestetycznie (poprzez dotyk, ruch i działanie), a najlepiej pamiętają to, co dotknęli, odczuli, wykonali.

18 17 Preferencje sensoryczne Są osoby o dominacji wzrokowej, słuchowej, kinestetycznej lub mieszanej. Każda z nich inaczej się zachowuje, ubiera, zapamiętuje inne rzeczy, używa innych słów, ma inne predyspozycje naturalne, nieco inaczej lubi się uczyć.

19 18 Czyli każdy może odbierać i nadawać nieco inne programy

20 19 Preferencje sensoryczne tak mogą rozkładać się w klasie

21 20 Preferencje sensoryczne Lubimy ludzi podobnych do nas samych! Ludzie, którzy mają preferencje sensoryczne inne od naszych – mogą nas drażnić! Może nas drażnić ich sposób zachowania, utrzymywania porządku, sposób mówienia, styl uczenia się itd. Chyba, że zrozumiemy, że możemy dużo się od siebie wzajemnie nauczyć!

22 21 2. Ludzie różnią się Dominacją półkuli mózgowej U jednych bardziej dominuje półkula lewa (naukowa, logiczna) U drugich bardziej dominuje prawa półkula (artystyczna, całościowa)

23 22 Dominacja półkuli mózgowej Ludzie z dominującą półkulą lewą lubią litery i liczby, cechuje ich logika sekwencyjna, przywiązanie do norm, wzorów, punktualność, staranność. Raczej odtwarzają. Czasem mistrzowsko! Ludzie z dominującą półkulą prawą lubią ruch, muzykę i emocję, cechuje ich logika mozaikowa, łamią normy i wzory. Żyją poza czasem i obowiązkami. Tworzą. Czasem mistrzowsko!

24 23 LEWA vs PRAWA

25 24 Dominacja półkuli mózgowej Lubimy ludzi podobnych do nas samych! „Artystyczni bałaganiarze” mogą mieć kłopoty z porozumiewaniem się z „analitycznymi intelektualistami” I odwrotnie! Chyba, że zrozumiemy, że możemy dużo się od siebie wzajemnie nauczyć!

26 25 Dominacje półkul tak mogą rozkładać się w klasie

27 26 3. Ludzie różnią się Profilem inteligencji wielorakich 1. l ingwistyczna (werbalna) 2. l ogiczno-matematyczna (numeryczno-logiczna) 3. muzyczna 4. wizualno-przestrzenna 5. kinestetyczna (inteligencja ciała) 6. przyrodniczo-ekologiczna 7. interpersonalna 8. intrapersonalna (refleksyjna, duchowa) (wg teorii Howarda Gardnera)

28 27 Każdy jest inny! U każdego człowieka profil wielorakich inteligencji jest nieco inny lub bardzo inny!

29 28 Wielorakie inteligencje Lubimy ludzi podobnych do nas samych! Nauczyciel języka polskiego - może lubić ucznia z wysoką inteligencją lingwistyczną! Nauczyciel matematyki - może lubić ucznia z wysoką inteligencją matematyczną!

30 29 Wielorakie inteligencje Nauczyciel języka obcego - może lubić ucznia z wysoką inteligencją lingwistyczną i muzyczną! Dzieci z wysoką inteligencją interpersonalną, kinestetyczną, intrapsychiczną lub „nie-szkolnym” profilem inteligencji mogą mieć spore kłopoty w szkole!

31 30 4. Odpowiednie stany emocjonalne Uczenie się najlepiej przebiega w odpowiednim klimacie do uczenia się! Inaczej - odpowiednim stanie fizycznym i emocjonalnym dla uczącego się! Odpowiednim stanie skupienia!

32 31 Odpowiedni stan skupienia To znaczy, że uczeń powinien być m.in.: pozytywnie nastawiony do nauki zainteresowany odpowiednio (!) zrelaksowany zintegrowany z rozgrzanymi „mięśniami uczenia się” nawodniony + umieć zidentyfikować cel i sens (korzyści) uczenia się!

33 32 Podsumowanie tej części

34 Osobiste menu uczenia się każdego z nas zależy od… 1 Preferencji sensorycznych 2 Dominacji półkuli mózgowej 3 Profilu inteligencji 4. Stanów emocjonalnych Menu uczenia się

35 34 Dlatego nauczyciel powinien: Znać swój własny styl uczenia się (jeśli tego nie wiesz, nieświadomie narzucasz własny styl uczenia się uczniom!) Zdiagnozować style uczenia się uczniów w klasie (jeśli tego nie robisz, to dzieje się tak jakby lekarz wypisywał leki na dolegliwość bez zbadania pacjenta!)

36 35 Lub aby dbać o potrzeby wszystkich uczniów w klasie: Ucz polisensorycznie: podawaj materiał wzrokowo, słuchowo i ruchowo Ucz obupółkulowo: słowa, liczby, fakty łącz z ruchem, emocjami, kolorem, muzyką. Wykorzystuj wyobraźnię. Ucz wielointeligentnie: dbaj o rozwijanie wszystkich 8 rodzajów inteligencji Uwzględniaj właściwe stany skupienia! (stany fizyczno-emocjonalne)!

37 36 Dlaczego w szkole preferowani są uczniowie z dominacją 1) słuchowo-wzrokową 2) i lewej półkuli mózgowej 3) oraz dominacją Inteligencji lingwistycznej i matematyczno-logicznej? Przecież taki wzór dominacji ma zaledwie 6-8% ludzi Czy pozostali są skazani na niepowodzenia?

38 37 prezentacje z internetu Na temat edukacji dzieci w XXI wieku Na temat kreatywności i szkoły Na temat kreatywności w edukacji ykład sir Kena szkolnej - znakomity wykład sir Kena Robinsona (w 2 częściach) Robinsona (w 2 częściach)

39 Ku refleksji… Koń zawsze był, jest i będzie a samochód to przelotna moda! - powiedział doradca bankowy Forda, z niechęcając go do inwestowania w samochodowy przemysł Pomyśl o tym, zanim odrzucisz nowoczesne podejście do edukacji! Żyjemy już w XXI wieku!

40 39 Dziękujemy za uwagę Te oklaski są dla Ciebie! Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji www.ine.com.pl

41 40 Polecamy lekturę do kupienia do kupienia

42 41 Rewolucja w uczeniu G.Dryden, J.Vos

43 42 cdn.

44 43

45 44 Opracowanie: Małgorzata Taraszkiewicz Rysunki, zdjęcia i animacje: Jerzy Kępiński Tomasz Ślęzak Karolina Czarska oraz ze zbiorów Internetu


Pobierz ppt "1 Jak uczyć uczniów… zgodnie z nowoczesną wiedzą Prezentacja dla nauczycieli Cz.1 wstęp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google