Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO MODUŁ: WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII UCZENIA SIĘ Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO MODUŁ: WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII UCZENIA SIĘ Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie."— Zapis prezentacji:

1 KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO MODUŁ: WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII UCZENIA SIĘ Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Prowadzenie: Dorota Maciejewska 1

2 Ponieważ: Umiejętność szybkiego i efektywnego uczenia – staje się jedną z ważniejszych umiejętności współczesnego człowieka. 2

3 A zatem o uczeniu się mówimy wtedy, gdy człowiek przyswaja sobie jakąś wiedzę i umiejętności. PRZYSWAJANIE WIEDZY PRZYSWAJANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 3

4 A zatem o uczeniu się mówimy, gdy utrwalamy doświadczenia własne, co powoduje zmiany w zachowaniu. UTRWALANIE DOSWIADCZEŃ UTRWALANIE DOSWIADCZEŃ ZMIANA ZACHOWAŃ ZMIANA ZACHOWAŃ 4

5 Uczenie się to celowa aktywność człowieka, ukierunkowana na przyswajanie wiedzy i umiejętności Zbigniew Pietrasiński Zbigniew Pietrasiński 5

6 Uczenie się to proces prowadzący do zmian w zachowaniu się osobnika, zachodzą one na podłożu indywidualnego doświadczenia i odznaczają się trwałością lub polegają na wystąpieniu nowych elementów Ziemowit Włodarski Ziemowit Włodarski 6

7 EFEKTYWNOŚĆ PROCESU UCZENIA SIĘ ZALEŻY OD: WŁAŚCIWOŚCI JAKOŚCI SYTUACJI PREDYSPOZYCJI EDUKACYJNEJ TWORZONEJ UCZĄCEGO SIĘ PRZEZ NAUCZAJĄCEGO UCZEŃ NAUCZYCIEL EFEKTYWNOŚĆ PROCESU UCZENIA SIĘ ZALEŻY OD: WŁAŚCIWOŚCI JAKOŚCI SYTUACJI PREDYSPOZYCJI EDUKACYJNEJ TWORZONEJ UCZĄCEGO SIĘ PRZEZ NAUCZAJĄCEGO UCZEŃ NAUCZYCIEL 7

8 SUPERŁĄCZENIE EDUKACYJNE ODBIÓR ZROZUMIENIE ODBIÓR ZROZUMIENIE INFORMACJI ZAPAMIĘTANIE INFORMACJI ZAPAMIĘTANIE Z OTOCZENIA PRZECHOWYWANIE Z OTOCZENIA PRZECHOWYWANIE INFORMACJI INFORMACJI SYSTEM REPREZENTACJI DOMINUJĄCA PÓŁKULA SENSORYCZNEJ MÓZGOWA SENSORYCZNEJ MÓZGOWA STYL UCZENIA SIĘ 8

9 STYLE UCZENIA SIĘ 1. WZROKOWCY 2. SŁUCHOWCY 3. KINESTETYCY – DOTYKOWCY 9

10 W przeciętnej klasie znajduje się po równo (po 1/3) uczniów posiadających jeden z trzech dominujących systemów sensorycznych 10

11 Uczeń przełączy swój kanał sensoryczny pod pewnymi warunkami: kiedy sytuacja jest względnie bezpieczna kiedy sytuacja jest względnie bezpieczna budzącą zainteresowanie budzącą zainteresowanie 11

12 Zawsze kiedy to uczeń musi się dostroić do nauczyciela ponosi pewne koszty 12

13 DRUGI ELEMENT SUPER-ŁĄCZENIA EDUKACYJNEGO CZYLI SPECYFIKA DZIAŁANIA OBU PÓŁKUL MÓZGOWYCH Mózg to półtora kilograma galaretki, z czego zaledwie 13 dekagramów to białko, a reszta to woda i trochę tłuszczu 13

14 ZRÓŻNICOWANIE FUNKCJI PÓŁKUL MÓZGOWYCH WEDŁUG C.HANNAFORDA 14

15 PÓŁKULA LEWA PRAWA naukowa zaczyna od fragmentu zaczyna od fragmentu myślenie logiczne myślenie logiczne język (pisanie, mowa, czytanie) język (pisanie, mowa, czytanie) informacje cyfrowe (liczby, znaki, słowa) informacje cyfrowe (liczby, znaki, słowa) ukierunkowane na strukturę (reguły) ukierunkowane na strukturę (reguły) analiza (od szczegółu do ogółu) analiza (od szczegółu do ogółu) myślenie logiczne myślenie logiczne pamięć operacyjna pamięć operacyjna kolejność działania kolejność działania kontrola uczuć kontrola uczuć przyszłość przyszłość szczegóły szczegóły technika technika artystyczna artystyczna obraz obraz malowanie malowanie język niewerbalny język niewerbalny całość całość myślenie intuicyjne myślenie intuicyjne muzyka sztuka muzyka sztuka spontaniczność spontaniczność informacje analogowe (porównywanie, wyobrażenia) informacje analogowe (porównywanie, wyobrażenia) synteza synteza (od całości do szczegółu) (od całości do szczegółu) wyobraźnia wyobraźnia zwraca uwagę na podobieństwa zwraca uwagę na podobieństwa myślenie równoczesne myślenie równoczesne myślenie o kilku rzeczach naraz myślenie o kilku rzeczach naraz teraźniejszość teraźniejszość doświadczenia doświadczenia 15

16 Tradycyjna szkoła jest lewo półkulowa Preferowani uczniowie to ci, których cechuje: dobre posługiwanie się językiem, dobre posługiwanie się językiem, logiczne i abstrakcyjne myślenie, logiczne i abstrakcyjne myślenie, naukowa ciekawość – wyrażana pytaniem dlaczego naukowa ciekawość – wyrażana pytaniem dlaczego zdolność do analizy zdolność do analizy 16

17 PRZYSTOSOWANIE INSTRUKCJI PRZEZ NAUCZYCIELA DO STYLU UCZENIA SIĘ UCZNIA Ricki Linksman W jaki sposób szybko się uczyć 17

18 Przechowywanie skutków uczenia – uczenie się a pamięć 18

19 Rodzaje pamięci Ze względu na czas trwania pamięć dzielimy na: natychmiastową (do kilku sekund) natychmiastową (do kilku sekund) krótkotrwałą (do kilku minut) krótkotrwałą (do kilku minut) długotrwałą (dni, tygodnie, lata) długotrwałą (dni, tygodnie, lata) 19

20 Rodzaje pamięci Możemy też mówić o pamięci: wzrokowej (operator filmowy) wzrokowej (operator filmowy) słuchowej (muzyk) słuchowej (muzyk) kinestetycznej (tancerz) kinestetycznej (tancerz) 20

21 Zapamiętujesz lepiej Kiedy informacja jest według Ciebie interesująca, pasjonująca łatwa do zrozumienia zaskakująca, niezwykła lub wyolbrzymiona kolorowa powtarzana wielokrotnie zabawna, upiorna lub nawet grubiańska pamiętamy lepiej rzeczy które dzieją się na początku i końcu 21

22 Dobieraj metody prowadzenia lekcji aby były: polisensoryczne (angażujące wszystkie zmysły: wzrok słuch, dotyk, ruch) polisensoryczne (angażujące wszystkie zmysły: wzrok słuch, dotyk, ruch) obupółkulowe (angażujące jeżyk, logikę, intuicję, wyobraźnię, emocje, rytm, ruch) obupółkulowe (angażujące jeżyk, logikę, intuicję, wyobraźnię, emocje, rytm, ruch) w odpowiednim stanie aktywacji (integracja, skupienie, relaks) w odpowiednim stanie aktywacji (integracja, skupienie, relaks) 22

23 Jeśli chcemy, zapamiętać listę przedmiotów albo kolejne punkty długiej mowy - jak wskazuje Simonedes – najpierw dysponować dokładnym wyobrażeniem przestrzeni, podzielonej na odrębne małe miejsca, dysponując takim planem przestrzeni lokujemy wyobrażenia kolejnych przedmiotów do zapamiętania w poszczególnych jego miejscach 23

24 MNEMOTECHNIKA ŁAŃCUCHÓW SKOJARZENIOWYCH 24

25 DOKONYWANIE SKOJARZEŃ czyli asocjacji, to uruchomienie strumienia myśli i wyobrażeń nie skierowanych na jakiś cel czy zadanie 25

26 KRZYWA ZAPOMINANIA H. EBBINGHAUSA 26

27 DYNAMIKA ZAPOMINANIA zapamiętany materiał % 908070 60 opowiadanie 504030 20 opis 10 0 14 dni 1 miesiąc 3 miesiące 14 dni 1 miesiąc 3 miesiące 27

28 Najwięcej zapominamy zaraz po wyuczeniu się, później każdy następny tydzień miesiąc przynoszą coraz bardziej znikome ubytki pozostałej wiedzy. 28

29 WNIOSEK ! Im wcześniej przystępuje się do powtarzania, tym mniej trzeba czasu i wysiłku, aby odświeżyć wyuczony materiał i osiągnąć stopień trwałego zapamiętania. Im wcześniej przystępuje się do powtarzania, tym mniej trzeba czasu i wysiłku, aby odświeżyć wyuczony materiał i osiągnąć stopień trwałego zapamiętania. Pierwsza powtórka powinna nastąpić możliwie jak najszybciej, dwie następne w ciągu dwóch pierwszych tygodni. Pierwsza powtórka powinna nastąpić możliwie jak najszybciej, dwie następne w ciągu dwóch pierwszych tygodni. 29

30 PRAKTYCZNE WNIOSKI ! Dokonaj selekcji materiału do powtórzenia, wybierając to co Twoim zdaniem jest najważniejsze. Nie jest bowiem możliwe, aby powtarzać całość materiału, jeśli jest on bardzo obszerny. Dokonaj selekcji materiału do powtórzenia, wybierając to co Twoim zdaniem jest najważniejsze. Nie jest bowiem możliwe, aby powtarzać całość materiału, jeśli jest on bardzo obszerny. 30

31 PRAKTYCZNE WNIOSKI ! Zaplanuj przynajmniej dwie powtórki najważniejszej części materiału w ciągu pierwszego tygodnia od momentu wprowadzenia nowych informacji. Zaplanuj przynajmniej dwie powtórki najważniejszej części materiału w ciągu pierwszego tygodnia od momentu wprowadzenia nowych informacji. Zaplanuj kolejną powtórkę w drugim tygodniu od momentu wprowadzenia nowego materiału. Zaplanuj kolejną powtórkę w drugim tygodniu od momentu wprowadzenia nowego materiału. 31

32 ZAPOMINASZ gdy: nie słuchasz lub nie skupiasz się nie słuchasz lub nie skupiasz się nie powtarzasz przerobionego materiału wystarczająco dużo razy nie powtarzasz przerobionego materiału wystarczająco dużo razy niezbyt dokładnie rozumiesz niezbyt dokładnie rozumiesz jesteś w stanie zmęczenia, zatroskania lub zestresowania jesteś w stanie zmęczenia, zatroskania lub zestresowania 32

33 ZAPAMIĘTYWANIE Pojemność pamięci nie zależy od ogólnej liczby informacji, lecz od liczby wyodrębnionych i zakończonych części – ich ilość waha się od 5 do 9 elementów 33

34 EFEKTYWNOŚĆ UCZENIA SIĘ A INDYWIDUALNE CECHY UCZNIÓW MOTYWACJA SPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA INTELEKTUALNA 34

35 MOTYWACJA T o ogół procesów w systemie nerwowym, które: - wywołują aktywność - ukierunkowują ją - selekcjonują bodźce - sygnalizują satysfakcję albo jej brak 35

36 NA CO MASZ W TEJ CHWILI OCHOTĘ ? (TAK NAPRAWDĘ) 36

37 Czy to, na co masz ochotę jest tym, co w tej chwili robisz? TAKA. Robisz więc w tej chwili to co zaspokaja Twoją potrzebę NIEB. Co sprawia, że mimo iż masz ochotę na coś innego siedzisz tutaj? 37

38 MOTYWACJA POJAWIA SIĘ Z DWÓCH POWODÓW a) w związku z koniecznością zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka b) w związku z realizacją zadań, które sobie sami stawiamy lub też narzucane są nam przez innych 38

39 MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO WYSIŁKU INTELEKTUALNEGO POPRZEZ DYSPOZYCJE WEWNĘTRZNE 39

40 RODZAJE DYSPOZYCJI WEWNĘTRZNYCH Ciekawość poznawcza Ciekawość poznawcza Potrzeba osiągnięć Potrzeba osiągnięć Potrzeba naprawiania Potrzeba naprawiania Motywacja immanentna - samoistna Motywacja immanentna - samoistna Motyw kontroli poznawczej Motyw kontroli poznawczej Motyw obcowania z wartościami Motyw obcowania z wartościami Motyw ekspresji i komunikowania się Motyw ekspresji i komunikowania się 40

41 PROCESY POZNAWCZE CZYNNOŚCI POZNAWCZE OPERACJE MYŚLOWE PAMIĘĆ UWAGA PAMIĘĆ UWAGA wrażenia analiza wrażenia analiza spostrzeżenia synteza obserwacja porównywanie obserwacja porównywanie wyobraźnia uogólnianie abstrahowanie abstrahowanie 41

42 PODSUMOWANIE Najważniejszym skutkiem procesu uczenia się powinno być to, że wszystko czego się nauczyliśmy możemy zastosować praktycznie w codziennym życiu Czy tak jest w naszej szkole? 42

43 PODSUMOWANIE Każdy uczeń ma swój styl ucznia się związany z systemem reprezentacji sensorycznej i pracą dominującej półkuli mózgowej. Każdy uczeń ma swój styl ucznia się związany z systemem reprezentacji sensorycznej i pracą dominującej półkuli mózgowej. Pamięć, która służy do przechowywania skutków procesu uczenia się jest zawodna, chociażby ze względu na proces zapominania opisany przez H. Ebbinghausa. Pamięć, która służy do przechowywania skutków procesu uczenia się jest zawodna, chociażby ze względu na proces zapominania opisany przez H. Ebbinghausa. 43

44 PODSUMOWANIE Można usprawnić proces zapamiętywania stosując mnemotechniki zapamiętywania i powstrzymać proces zapominania powtarzając informacje Można usprawnić proces zapamiętywania stosując mnemotechniki zapamiętywania i powstrzymać proces zapominania powtarzając informacje Efektywność uczenia się zależy od motywacji ucznia i sprawności jego procesów poznawczych - na obie grupy tych czynników może mieć wpływ nauczyciel Efektywność uczenia się zależy od motywacji ucznia i sprawności jego procesów poznawczych - na obie grupy tych czynników może mieć wpływ nauczyciel 44


Pobierz ppt "KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO MODUŁ: WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII UCZENIA SIĘ Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google