Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ? PRZEGLĄD PROBLEMATYKI Krystyna Śmietało Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ? PRZEGLĄD PROBLEMATYKI Krystyna Śmietało Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 1 JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ? PRZEGLĄD PROBLEMATYKI Krystyna Śmietało Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a

2 2 Czy do uczenia się potrzebny jest cały mózg, czy wystarczy jego połowa? Budowa mózgu: Budowa mózgu: - pień mózgu - układ limbiczny ( rola hipokampa) - kora mózgowa (funkcje obu półkul) Funkcjonowanie dziecka bez lewej półkuli mózgowej

3 3 Uczenie się przed narodzeniem i po narodzeniu Uczenie się w łonie matki Uczenie się w łonie matki Uczenie się po narodzeniu Uczenie się po narodzeniu Uczenie się w relacji za światem Uczenie się w relacji za światem Neurobiologiczny aspekt uczenia się Neurobiologiczny aspekt uczenia się Jaki jest sens starości – w aspekcie uczenia się. Jaki jest sens starości – w aspekcie uczenia się.

4 4 Co to jest inteligencja, czy i jak można ją mierzyć? Krótka historia badań nad inteligencją Krótka historia badań nad inteligencją Współczesne definicje inteligencji Współczesne definicje inteligencji Koncepcje inteligencji Koncepcje inteligencji Czynnikowe Czynnikowe Biologiczne Biologiczne Poznawcze Poznawcze TEST P.Rićana do pomiaru inteligencji TEST P.Rićana do pomiaru inteligencji

5 5 Wpływ inteligencji na uczenie się Uczenie się i inteligencja – zależność obustronna Uczenie się i inteligencja – zależność obustronna Teoria wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera: Teoria wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera: Lingwistyczna Lingwistyczna Matematyczna i logiczna Matematyczna i logiczna Wizualna i przestrzenna Wizualna i przestrzenna Muzyczna Muzyczna Interpersonalna Interpersonalna Intrapersonalna Intrapersonalna Kinestetyczna Kinestetyczna KWESTIONARIUSZ DO POMIARU RODZAJÓW INTELIGENCJI

6 6 Higiena pracy umysłowej Wyjaśnienie pojęcia praca umysłowa Wyjaśnienie pojęcia praca umysłowa Otoczenie Otoczenie O świetlenie WietrzenieTemperaturaKolorystykaMebleUporządkowanie Dźwięki otoczenia Organizacja dnia

7 7 Relaks umożliwiający uczenie się Techniki oddychania przepona Techniki oddychania przepona Słuchanie muzyki (Bethoven, Haydn, Mozart) Słuchanie muzyki (Bethoven, Haydn, Mozart) Śmiech Śmiech Masaż Masaż Kąpiel, prysznic, pływanie Kąpiel, prysznic, pływanie Wizualizacje Wizualizacje Ruch i gimnastyka w czasie przerwy Ruch i gimnastyka w czasie przerwy Gimnastyka umysłowa technikami Aleksandra lub Denisona Gimnastyka umysłowa technikami Aleksandra lub Denisona

8 8 Co zrobić, by się chciało uczyć? Czynniki indywidualne (podmiotowe) wpływające na motywację Czynniki indywidualne (podmiotowe) wpływające na motywację Po co mam się uczyć? Cel sprawnościowy – motywacja wewnętrzna Cel sprawnościowy – motywacja wewnętrzna Cel wykonaniowy – motywacja zewnętrzna Cel wykonaniowy – motywacja zewnętrzna Czy jestem w stanie wykonać to zadanie? Co jest przyczyną mojego sukcesu lub porażki? Co jest przyczyną mojego sukcesu lub porażki? Czy potrafię się nauczyć? Czy posiadam zdolności, by się nauczyć? Czy potrafię się nauczyć? Czy posiadam zdolności, by się nauczyć? Z jakimi uczuciami podejmuję to zadanie? (lęk – przyjemność)

9 9 W jaki sposób inni ludzie mogą zmotywować do uczenia się? Czynniki organizacyjne Czynniki organizacyjne (zadania, autorytet, uznanie, grupowanie, ocenianie, czas) Zachowania innych ludzi (nauczycieli, rodziców, rówieśników) Zachowania innych ludzi (nauczycieli, rodziców, rówieśników) - przekonanie o własnej skuteczności u nauczycieli - oczekiwania nauczycieli i rodziców wobec dzieci

10 10 Jak notować wykład, prelekcję i skorzystać z tych notatek? Praktyczne rady przy notowaniu hierarchia, kolory, linie, symbole Opracowywanie notatek

11 11 Nie przepisywać a streszczać. To ważna umiejętność Zalety streszczania Zalety streszczania Rola czytania ze zrozumieniem Rola czytania ze zrozumieniem i monitorowanie czytania Techniki streszczania (ćwiczenia) Techniki streszczania (ćwiczenia)

12 12 Jak skutecznie zapamiętywać? Praca w parach i w grupie Zapamiętywanie niedosłowne krótkich i długich tekstów Zapamiętywanie niedosłowne krótkich i długich tekstów Czas i kolejność zapamiętywania Czas i kolejność zapamiętywania Techniki wspomagające zapamiętywanie Techniki wspomagające zapamiętywanie Karty ze spisem treści, plakaty, sceniczny monolog, rapowanie, akronimy, technika loci Karty ze spisem treści, plakaty, sceniczny monolog, rapowanie, akronimy, technika loci Uczenie się w parach Uczenie się w parach przyjazny krytyk, pomyśl – omów - przedstaw przyjazny krytyk, pomyśl – omów - przedstaw Uczenie się w grupie Uczenie się w grupie Zróżnicowanie zadań dla członków grupy Zróżnicowanie zadań dla członków grupy

13 13 Co zrobić, by dłużej pamiętać? Sposoby zwiększania pojemności pamięci krótkotrwałej Sposoby zwiększania pojemności pamięci krótkotrwałej Porcjowanie Porcjowanie Powtarzanie Powtarzanie Techniki wspomagające powtarzanie Techniki wspomagające powtarzanie Przepytywanie samego siebie, domino, kolaż, stawianie celów, podróż dookoła pokoju Przepytywanie samego siebie, domino, kolaż, stawianie celów, podróż dookoła pokoju Mapy myśli Mapy myśli

14 14 Przygotowanie wypracowania, referatu, wystąpienia Planowanie pracy Planowanie pracy Planowanie pisania wypracowania, referatu, wystąpienia Planowanie pisania wypracowania, referatu, wystąpienia Poszukiwanie informacji Poszukiwanie informacji Zasady prezentowania zebranych informacji Zasady prezentowania zebranych informacji Struktura wypracowania Struktura wypracowania Sporządzanie bibliografii Sporządzanie bibliografii

15 15 Radzenie sobie ze stresem Koncepcja R.S.Lazarusa; Koncepcja R.S.Lazarusa; Poszukiwanie informacji Poszukiwanie informacji Bezpośrednie działanie Bezpośrednie działanie Powstrzymywanie się od działania Powstrzymywanie się od działania Procesy intrapsychiczne Procesy intrapsychiczne Inne sposoby Inne sposoby Uprawianie sportu Uprawianie sportu Gimnastyka i ruch Gimnastyka i ruch Hobby Hobby Zmiana wyglądu zewnętrznego (fryzuza, makijaż, ubranie) Zmiana wyglądu zewnętrznego (fryzuza, makijaż, ubranie) Kupienie sobie jakiegoś drobiazgu, sen Kupienie sobie jakiegoś drobiazgu, sen Uśmiech do innych i do siebie Uśmiech do innych i do siebie relaksacja relaksacja Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a


Pobierz ppt "1 JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ? PRZEGLĄD PROBLEMATYKI Krystyna Śmietało Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google