Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ?"— Zapis prezentacji:

1 JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ?
Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ? PRZEGLĄD PROBLEMATYKI Krystyna Śmietało

2 Czy do uczenia się potrzebny jest cały mózg, czy wystarczy jego połowa?
Budowa mózgu: - pień mózgu - układ limbiczny ( rola hipokampa) - kora mózgowa (funkcje obu półkul) Funkcjonowanie dziecka bez lewej półkuli mózgowej

3 Uczenie się przed narodzeniem i po narodzeniu
Uczenie się w łonie matki Uczenie się po narodzeniu Uczenie się w relacji za światem Neurobiologiczny aspekt uczenia się Jaki jest sens starości – w aspekcie uczenia się.

4 Co to jest inteligencja, czy i jak można ją mierzyć?
Krótka historia badań nad inteligencją Współczesne definicje inteligencji Koncepcje inteligencji Czynnikowe Biologiczne Poznawcze TEST P.Rićana do pomiaru inteligencji

5 Wpływ inteligencji na uczenie się
Uczenie się i inteligencja – zależność obustronna Teoria wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera: Lingwistyczna Matematyczna i logiczna Wizualna i przestrzenna Muzyczna Interpersonalna Intrapersonalna Kinestetyczna KWESTIONARIUSZ DO POMIARU RODZAJÓW INTELIGENCJI

6 Higiena pracy umysłowej
Wyjaśnienie pojęcia „praca umysłowa” Otoczenie Oświetlenie Wietrzenie Temperatura Kolorystyka Meble Uporządkowanie Dźwięki otoczenia Organizacja dnia

7 Relaks umożliwiający uczenie się
Techniki oddychania przepona Słuchanie muzyki (Bethoven, Haydn, Mozart) Śmiech Masaż Kąpiel, prysznic, pływanie Wizualizacje Ruch i gimnastyka w czasie przerwy Gimnastyka umysłowa technikami Aleksandra lub Denisona

8 Co zrobić, by się chciało uczyć?
Czynniki indywidualne (podmiotowe) wpływające na motywację Po co mam się uczyć? Cel sprawnościowy – motywacja wewnętrzna Cel wykonaniowy – motywacja zewnętrzna Czy jestem w stanie wykonać to zadanie? Co jest przyczyną mojego sukcesu lub porażki? Czy potrafię się nauczyć? Czy posiadam zdolności, by się nauczyć? Z jakimi uczuciami podejmuję to zadanie? (lęk – przyjemność)

9 W jaki sposób inni ludzie mogą zmotywować do uczenia się?
Czynniki organizacyjne (zadania, autorytet, uznanie, grupowanie, ocenianie, czas) Zachowania innych ludzi (nauczycieli, rodziców, rówieśników) - przekonanie o własnej skuteczności u nauczycieli - oczekiwania nauczycieli i rodziców wobec dzieci

10 Jak notować wykład, prelekcję i skorzystać z tych notatek
Jak notować wykład, prelekcję i skorzystać z tych notatek? Praktyczne rady przy notowaniu hierarchia, kolory, linie, symbole Opracowywanie notatek

11 Nie przepisywać a streszczać. To ważna umiejętność
Zalety streszczania Rola czytania ze zrozumieniem i monitorowanie czytania Techniki streszczania (ćwiczenia)

12 Jak skutecznie zapamiętywać? Praca w parach i w grupie
Zapamiętywanie niedosłowne krótkich i długich tekstów Czas i kolejność zapamiętywania Techniki wspomagające zapamiętywanie Karty ze spisem treści, plakaty, sceniczny monolog, rapowanie, akronimy, technika loci Uczenie się w parach przyjazny krytyk, pomyśl – omów - przedstaw Uczenie się w grupie Zróżnicowanie zadań dla członków grupy

13 Co zrobić, by dłużej pamiętać?
Sposoby zwiększania pojemności pamięci krótkotrwałej Porcjowanie Powtarzanie Techniki wspomagające powtarzanie Przepytywanie samego siebie, domino, kolaż, stawianie celów, podróż dookoła pokoju Mapy myśli

14 Przygotowanie wypracowania, referatu, wystąpienia
Planowanie pracy Planowanie pisania wypracowania, referatu, wystąpienia Poszukiwanie informacji Zasady prezentowania zebranych informacji Struktura wypracowania Sporządzanie bibliografii

15 Radzenie sobie ze stresem
Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a Radzenie sobie ze stresem Koncepcja R.S.Lazarusa; Poszukiwanie informacji Bezpośrednie działanie Powstrzymywanie się od działania Procesy intrapsychiczne Inne sposoby Uprawianie sportu Gimnastyka i ruch Hobby Zmiana wyglądu zewnętrznego (fryzuza, makijaż, ubranie) Kupienie sobie jakiegoś drobiazgu, sen Uśmiech do innych i do siebie relaksacja


Pobierz ppt "JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google