Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

2 Jeśli interesuje Cię świat komputerów, nie boisz się nowych technologii oraz wyzwań, jakie niesie bieżący świat IT, informatyka może stać się dla Ciebie nie tylko dobrą zabawą.

3 Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta o wysokich kwalifikacjach zdolnego do programowania komputerów w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych, rozliczenia kosztów wyrobów i usług informatycznych.

4  Systemy operacyjne  Urządzenia techniki komputerowej  Sieci komputerowe  Witryny i aplikacje internetowe  Systemy baz danych  Język angielski zawodowy

5

6 Przedmioty zawodowe wymagające diagnostyki, naprawy,rekonfiguracji sprzętu informatycznego będą wykonywane w specjalnej pracowni z przystosowanymi stołami montażowymi.

7 Uczniowie technikum informatycznego pod opieką nauczycieli zawodu poznają miejsca w których realizowane są najnowsze technologie informatyczne.

8 K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.12 K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13 K 3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14 TECHNIK INFORMATYK

9 K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.12 Egzamin odbywa się pod koniec klasy drugiej uczeń powinien znać : rozróżnić systemy liczbowe używane w technice komputerowej; zapisać liczby w różnych systemach liczbowych; wykonywać obliczenia z użyciem różnych systemów liczbowych; scharakteryzować elementy jednostki centralnej; zastosować elementy jednostki centralnej komputera; scharakteryzować urządzenia techniki komputerowej pod kątem zastosowań; zastosować urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych; scharakteryzować podzespoły komputera osobistego; zmontować komputer osobisty z podzespołów; zmodernizować komputer osobisty; przekonfigurować komputer osobisty; określić czynności związane z przygotowaniem komputera osobistego do pracy; ocenić czas do wykonania czynności związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy; opracować plan działań związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy; zainstalować różne systemy operacyjne; zaktualizować system operacyjny; zainstalować aplikacje systemowe; zaktualizować aplikacje; zastosować podstawowe polecenia wiersza poleceń; użyć symboli wieloznacznych w poleceniach;

10 K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13 scharakteryzować pojęcia: topologia sieci, środowisko sieciowe (peer to peer, klient-serwer), sieć LAN, ramka; scharakteryzować warstwy modelu odniesienia ISO-OSI; zidentyfikować metody dostępu do sieci LAN (rywalizacja, przesyłanie tokenu, priorytet żądań oraz przełączanie); rozpoznać schematy topologii sieci LAN; zanalizować normy dotyczące okablowania strukturalnego; zdefiniować pojęcia: okablowanie strukturalne, architektura sieciowa, punkt dystrybucyjny, punkt elektryczno-logiczny; zidentyfikować kategorie i klasy okablowania strukturalnego; zastosować normy i certyfikaty zgodności w procesie montażu okablowania strukturalnego; zidentyfikować protokoły sieci lokalnych; zidentyfikować protokoły dostępu do sieci rozległej; zidentyfikować urządzenia sieciowe na podstawie opisu oraz parametrów technicznych; zidentyfikować urządzenia sieciowe na podstawie wyglądu i symboli graficznych; scharakteryzować urządzenia sieciowe na podstawie dokumentacji technicznej; określić funkcje komputerowego systemu sieciowego; zanalizować komputerowe systemy sieciowe; zastosować zasady projektowania sieci lokalnych; zanalizować wymagania inwestora/zleceniodawcy; zanalizować dokumentacje techniczną i plany budynków; sporządzić schematy sieci i dokumentacje projektu; przestrzegać harmonogramu realizacji prac oraz procedur odbioru; Egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej, uczeń powinien znać :

11 K 3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14 zdefiniować pojęcia HTML, XML, XHTML, znacznik otwarty i zamknięty; zidentyfikować elementy szablonu strony www w języku HTML; zastosować znaczniki edycji tekstu, akapitu, linii; zastosować znaczniki edycji tabel; zdefiniować hiperłącza wewnętrzne i zewnętrzne; zdefiniować ramki i bloki; zdefiniować różne rodzaje list; zastosować znaczniki osadzania obrazów; zidentyfikować elementy strony www; zaplanować rozmieszczenie elementów na stronie internetowej; zastosować odpowiednie znaczniki i ich atrybuty do tworzenia poszczególnych elementów strony; wykonać deklarację strony kodowej i innych parametrów; zadeklarować ramki i bloki dokonując podziału strony; wstawić na stronę obiekty zewnętrzne typu obraz, dźwięk; zdefiniować hiperłącza i mapy odsyłaczy; zanalizować poprawność kodu źródłowego strony w języku HTML; otworzyć plik HTML w przeglądarce internetowej; zdefiniować ogólną strukturę arkusza css. utworzyć wpisane, osadzone i zewnętrzne arkusze stylów css; zidentyfikować podstawowe atrybuty stylów css; Egzamin odbywa się pod koniec klasy czwartej, uczeń powinien znać :

12


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google