Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prasa. Prasa drukowana  to ogół gazet i czasopism  to środek masowego przekazu, w którym informacje zamieszczane są w postaci tekstu i obrazu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prasa. Prasa drukowana  to ogół gazet i czasopism  to środek masowego przekazu, w którym informacje zamieszczane są w postaci tekstu i obrazu."— Zapis prezentacji:

1 Prasa

2 Prasa drukowana  to ogół gazet i czasopism  to środek masowego przekazu, w którym informacje zamieszczane są w postaci tekstu i obrazu.

3 PRASA CZASOPISMA CZASOPISMA GAZETY publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod nie zmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę. Potocznie za czasopisma uważa się publikacje od tygodnika wzwyż, te wydawane częściej nazywamy gazetami. rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie - w rozumieniu wszystkich dni roboczych. TABLOID sensację, afery i skandale ceni bardziej niż rzetelną informację. Artykuły są zazwyczaj bardzo krótkie, opatrzone dużą ilością fotografii. Zdjęcia zdecydowanie dominują nad tekstem. Tabloidy nazywane są także: bulwarówkami lub brukowcami

4 Co znaczy słowo gazeta? Pochodzenie słowa gazeta nie jest do końca jasne. Wywodzi się przypuszczalnie z włoskiego gaza, dla określenia drobnej monety, za którą nabywano dzienniki w średniowiecznej Wenecji. Gaza oznacza też srokę, którą w charakterze logo często umieszczano w dziennikach włoskich. Być może źródło słów gazety to hebrajskie izgard, tłumaczone jako herold, goniec, zwiastun. Pochodzenie słowa gazeta nie jest do końca jasne. Wywodzi się przypuszczalnie z włoskiego gaza, dla określenia drobnej monety, za którą nabywano dzienniki w średniowiecznej Wenecji. Gaza oznacza też srokę, którą w charakterze logo często umieszczano w dziennikach włoskich. Być może źródło słów gazety to hebrajskie izgard, tłumaczone jako herold, goniec, zwiastun.

5 Przykładowe tytuły gazet

6 Czasopismo Periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod nie zmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi. Periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod nie zmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.

7 Przykładowe tytuły czasopism

8 Budowa czasopisma

9  Karta tytułowa  Tytulatura  Metryka czasopisma – zwana stopką redakcyjną  Teksty – gatunki dziennikarskie: artykuły, wiadomości, sprawozdania, listy do redakcji, reportaż, recenzja itp.  Spis treści – znajduje się w każdym zeszycie czasopisma

10 Karta tytułowa  Karta tytułowa – pierwsza strona karty tytułowej zawierająca tytulaturę  Tytulatura - zawiera: tytuł i dodatki do tytułu, nazwę instytucji sprawczej, określenie częstotliwości, adres wydawniczy

11 Stopka redakcyjna To informacja o składzie redakcji, adresie, telefonie, itp. To informacja o składzie redakcji, adresie, telefonie, itp. Stopka jest wyodrębniona graficznie i umieszczana zwykle u dołu ostatniej kolumny czasopisma. Stopką redakcyjną (wydawniczą) nazywa się także dane wydawnicze i drukarskie, znajdujące się zwykle na odwrocie strony tytułowej lub na końcu książek. W stopce redakcyjnej mogą też znaleźć się informacje na temat praw autorskich wydawnictwa W stopce redakcyjnej mogą też znaleźć się informacje na temat praw autorskich wydawnictwa

12 Przykładowa stopka redakcyjna Redakcja WYDAWCA: Nowa Era Sp. z o.o. www.nowaera.pl WYDAWCA: Nowa Era Sp. z o.o. www.nowaera.pl ADRES: Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa tel. 22) 570 25 80 www.swierszczyk.pl ADRES: Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa tel. 22) 570 25 80 www.swierszczyk.pl e-mail: swierszczyk@swierszczyk.pl e-mail: swierszczyk@swierszczyk.pl Redaktor naczelna pisma: Małgorzata Węgrzecka tel.(022) 570 24 30 Redaktor naczelna pisma: Małgorzata Węgrzecka tel.(022) 570 24 30 Grafik: Marta Krzywicka Grafik: Marta Krzywicka Asystentka redakcji: Magdalena Król tel.(022)5702431 Asystentka redakcji: Magdalena Król tel.(022)5702431 Marketing: Zuzanna Gałuszkatel (022)570 26 27 Marketing: Zuzanna Gałuszkatel (022)570 26 27 Redaktor strony www: Karol Prokorym tel.601481919 Redaktor strony www: Karol Prokorym tel.601481919 Współpraca: Redakcja Ksztatcenia Zintegrowanego Współpraca: Redakcja Ksztatcenia Zintegrowanego

13 Czasopisma dzielimy ze względu na:  częstotliwość ukazywania się  adresatów  treść

14 Kryterium - częstotliwość ukazywania się  dziennik - prasa codzienna  tygodnik - raz na tydzień  dwutygodnik - raz na dwa tygodnie  miesięcznik - raz na miesiąc  dwumiesięcznik - raz na dwa miesiące  kwartalnik - raz na kwartał  rocznik - raz w roku

15 Kryterium - adresaci  Dorośli, młodzież, dzieci, kobiety, mężczyźni, itp.. Kryterium - treść  Przyrodnicze, specjalistyczne, motoryzacyjne, itp..

16 BUDOWA PISMA

17 kolumna. szpalta. layout.

18

19 kolumna szpalta

20 Budowa artykułu

21 Nagłówek. LID (ang. lead)  to część artykułu lub informacji prasowej (zazwyczaj pierwszy akapit tekstu), wyróżniona graficznie grubszą czcionką lub kursywą. Lid jest skrótem informacji, omówieniem komunikatu, jak również zachętą do dalszej lektury>. Tytuł Śródtytuł

22 REDAKCJA

23 redaktor naczelny. dziennikarz. sekretarz redakcji. łamacz. korektor. stopka redakcyjna.

24 chochlik drukarski. kaczka dziennikarska.

25 Jedną z najważniejszych funkcji tekstów publicystycznych jest przekazywanie informacji. Informowanie natomiast to nic innego jak prezentacja faktów.

26 FAK T Fakt jest informacją o tym, co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości, np. o jakimś zdarzeniu, zjawisku, stanie rzeczy. Informacja ta pozbawiona jest uwag, ocen, komentarzy autora. W piątek poprzedzający Dzień Papieski w Warszawie, Krakowie i innych miastach Polski rozpoczęły się kwesty i konferencje poświęcone papieskiemu nauczaniu. Wolontariusze zbierali pieniądze na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. OPI NIA Opinia to sąd, przekonanie, pogląd na jakiś temat. Jest to komedia romantyczna nawiązująca do tradycji francuskiego kina, ale pozbawiona lekkości, dowcipu i elegancji. Co prawda film zaczyna się zabawnie, ale potem jest coraz bardziej schematycznie i nudno. Gatunkiem, którego głównym celem nie jest prezentowanie faktów, lecz opinii, jest felieton. Fakty są tu tylko punktem wyjścia do refleksji autora nad docierającymi do niego problemami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi, politycznymi. Autor felietonu koncentruje się na krytycznej ocenie tego, co wokół niego się dzieje. Stara się, często przez żartobliwy i satyryczny ton, dotrzeć do czytelnika. Zapamiętaj! Fakty są stałe, zmieniają się opinie na ich temat.


Pobierz ppt "Prasa. Prasa drukowana  to ogół gazet i czasopism  to środek masowego przekazu, w którym informacje zamieszczane są w postaci tekstu i obrazu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google