Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami EFS Projekty, które przeszły wszystkie trzy etapy wyboru przedstawiane są komisji regionalnej do akceptacji Po otrzymaniu akceptacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami EFS Projekty, które przeszły wszystkie trzy etapy wyboru przedstawiane są komisji regionalnej do akceptacji Po otrzymaniu akceptacji."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami EFS Projekty, które przeszły wszystkie trzy etapy wyboru przedstawiane są komisji regionalnej do akceptacji Po otrzymaniu akceptacji komisji regionalnej przygotowuje się kontrakty dla wybranych projektów Projekty odsyłają podpisane kontrakty wraz z opisem projektu w celu uruchomienia wypłaty środków

2 Płatności w ramach projektów EFS 30% środków EFS z pierwszego roku może być wypłacone w formie zaliczki 20% środków EFS z ostatniego roku może być wstrzymane zgodnie z umową o dystrybucji środków EFS w ostatnim roku Wnioski śródokresowe są przedkładane z ustaloną częstotliwością – miesięcznie lub kwartalnie Sprawdzane pod względem poprawności i zgodności z opisem

3 Wdrażanie projektów EFS Wnioskom powinien towarzyszyć raport z postępów projektu Wnioski przedłożone po terminie traktuje się jako nieprawidłowość i zagrażenie zdolności osiągnięcia celów N+2 Znaczące zmiany - +/- 15% w wydatkach i rezultatach, zmiany pracowników, beneficjentów i innych kosztów lub działań

4 Monitoring projektów EFS Artykuł 4 rozporządzenia 438/2001 – Wizytacje w ramach monitorowania w celu sprawdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz rzeczywistego charakteru wydatków będących przedmiotem wniosku Artykuł 10 rozporządzenia 438/2001 – inspekcje w celu weryfikacji praktycznego zastosowania i skuteczności systemów zarządzania i kontroli oraz wyrywkowej weryfikacji – na podstawie analizy ryzyka – deklaracji wydatków na różnych poziomach

5 Zamknięcie projektów EFS Wszystkie projekty winny przedłożyć raport zamknięcia projektu w terminie do 60 dni od daty zakończenia projektu Raport zamknięcia projektu nie może wskazywać na przekroczenie aktualnej stopy interwencji ani kwoty zatwierdzonej w ramach EFS Projekty powinny przedstawić rzeczywiście zaistniałą sytuację a nie powtarzać to, co zostało zaplanowane we wniosku Należy przedstawić zbiorcze zestawienia wydatków i certyfikaty z audytów

6 Ewaluacja projektów EFS We wniosku należy opisać metody używane do ewaluacji projektu Musi być jasne kto dokona ewaluacji projektu Co będzie oceniane – np. zarządzanie, procedury, wyniki, wydajność i efektywność, trwałość, relacja cena-jakość i oddziaływanie

7 Upublicznianie informacji o projekcie Artykuł 46 rozporządzenia 1260/1999 określa obowiązki instytucji zarządzających w dziedzinie rozpowszechniania i upubliczniania informacji o możliwościach stwarzanych przez EFS oraz o wynikach jego interwencji Poszczególne projekty muszą upubliczniać informacje o tych projektach w trakcie ich trwania i na zakończenie – jest to poddawane ocenie w części tabeli oceny dotyczącej koncepcji projektu i zarządzania.


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami EFS Projekty, które przeszły wszystkie trzy etapy wyboru przedstawiane są komisji regionalnej do akceptacji Po otrzymaniu akceptacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google