Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OK – obserwacja koleżeńska. Procedura w realiach naszej szkoły OK – obserwacje koleżeńskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OK – obserwacja koleżeńska. Procedura w realiach naszej szkoły OK – obserwacje koleżeńskie."— Zapis prezentacji:

1 OK – obserwacja koleżeńska

2 Procedura w realiach naszej szkoły OK – obserwacje koleżeńskie

3 O powodach słów kilka … „...Podczas obserwacji lekcji poszukuję nowych metod, podpatruję inne sposoby prowadzenia zajęć.” (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) „Najbardziej podoba mi się cel lekcji, ponieważ wiem, co będzie się działo na danych zajęciach.” (Erika) „Najbardziej lubię patyczki, bo nigdy nie wiadomo, kto zostanie wylosowany. Dlatego każdy musi być czujny przez całą lekcję.” (Ola) „Moim zdaniem, najlepszym sposobem jest wymiana w parach, ponieważ co dwie głowy, to nie jedna.” (Dawid)

4 O powodach słów kilka … nauczycieleuczniowie + widoczne uczenie się

5 Procedura w praktyce Kto? Kto? Z kim? Z kim? Jak długo? Jak długo? W jaki sposób? W jaki sposób?

6 Harmonogram OK- obserwacji - Laboratorium nauczycielklasadzień lekcja (która?)dataobserwatorzy Monika Araszczuk4 bponiedziałek5 18.11.2013 r. 16.12.2013 r. Dorota Malinowska Gabriela Marczak Leszek Janczewski Magdalena Brzozowska4aponiedziałek5 25.11..2013 r. 20.01..2014 r. Dorota Malinowska Iwona Czubak Magdalena Chmiel3awtorek4 19.11. 2013 r. 10.12.2013 r. Iwona Hajdo Monika Prokopiuk Iwona Czubak4 bwtorek1 19.11.2013 r. 17.12.2013 r. Izabela Makarewicz Gabriela Marczak Iwona Hajdo1 bśroda3 13.11.2013 r. 18.12.2013 r. Monika Prokopiuk Magdalena Chmiel Leszek Janczewski4 bwtorek2 19.11.2013 r. 14.01.2013 r. Krzysztof Łazowski Monika Araszczuk Karolina Jankowiak6 bponiedziałek4 18.11.2013 r. 20.01.2013 r. Krystyna Kudlińska Jagoda Sokulska Anna Kosmenda4awtorek3 26.11.2013 r. 17.11.2013 r. Monika Koziura Monika Araszczuk Monika Koziura4awtorek5 19.11.2013 r. 17.12.2013 r. Anna Szmytkiewicz Magdalena Brzozowska Krystyna Kudlińska6 bwtorek1 12.11.2013 r. 10.12.2013 r. Monika Araszczuk Anna Kosmenda Krzysztof Łazowski6 bponiedziałek5 18.11.2013 r. 16.12.2013 r. Iwona Czubak Monika Koziura Izabela Makarewicz4 bwtorek3 12.11.2013 r. 10.12.2013 r. Jagoda Sokulska Anna Szmytkiewicz Dorota Malinowska4aponiedziałek4 18.11.2013 r. 16.12.2013 r. Jagoda Sokulska Krystyna Kudlińska Gabriela Marczak4 bczwartek5 14.11.2013 r. 12.12.2013 r. Leszek Janczewski Jagoda Sokulska Monika Prokopiuk2aśroda6 27.11.2013 r. 11.12.2013 r. Magdalena Chmiel Iwona Hajdo Beata Sławuta6 bponiedziałek1 18.11.2013 r. 16.12.2013 r. Magdalena Brzozowska Anna Kosmenda Jagoda Sokulska4 bśroda1 18.12.2013 r. 15.01.2013 r. Gabriela Marczak Beata Sławuta Anna Szmytkiewicz3aśroda3 11.12.2013 r. 22.01.2014 r. Karolina Jankowiak Beata Sławuta

7 Jak to robimy? Wybór techniki do doskonalenia NauczycielWybrana przez niego technika Iwona Hajdowymiana w parach Anna Kosmendawymiana w parach Gabriela Marczakwymiana w parach Izabela Makarewiczstrategie zamiany pytań Krystyna Kudlińskastrategie zamiany pytań Magdalena Brzozowskaocena koleżeńska Monika Prokopiuk ocena koleżeńska (dwie gwiazdy i jedno życzenie) Monika Koziuradocenianie Krzysztof Łazowskidocenianie Iwona Czubakdocenianie Monika Araszczukzdania podsumowujące Dorota Malinowskazdania podsumowujące Anna Szmytkiewiczzadanie na dobry początek Karolina Jankowiakzadania podsumowujące Leszek Janczewski podawanie celów i nacobezu w języku zrozumiałym dla ucznia Beata Sławuta komentarz bez stopni praca wzorcowa

8 W tym jesteśmy dobrzy… utworzyliśmy kolejne klasy laboratoryjne utworzyliśmy kolejne klasy laboratoryjne bez oporów otwieramy drzwi klas bez oporów otwieramy drzwi klas udzielamy konstruktywnej IZ udzielamy konstruktywnej IZ nagrywamy swoje lekcje, analizujemy je nagrywamy swoje lekcje, analizujemy je

9 Mamy kłopot z…  …OK – obserwacją u nauczycieli tych samych przedmiotów  … udzielaniem bezpośredniej IZ

10 To już wypracowaliśmy…

11

12 harmonogram OK – obserwacji z datami tabela wyboru technik do doskonalenia

13 Dowody…? widocznego uczenia się Zauważamy: twórczą i efektywną pracę uczniów w parach, w grupach obiektywną samoocenę i ocenę koleżeńską konstruktywną IZ (dwie gwiazdy, jedno życzenie)

14 To działa…   po 3 miesiącach: uczniowie klas 4-6 samodzielnie potrafią ułożyć kryteria sukcesu do celów lekcji uczniowie klas 1-3 wyjaśniają podane cele własnymi słowami nauczyciele podają cele i nacobezu w języku zrozumiałym dla ucznia nauczyciele sprawdzają stopień zrozumienia celów i nacobezu nauczyciele monitorują przybliżanie się do celów i sprawdzają stopień ich osiągnięcia nauczyciele stosują różne techniki OK służące zwiększeniu zaangażowania uczniów w lekcje

15 To jeszcze przed nami…   po 6 miesiącach: zwiększy się aktywność uczniów na lekcjach (uczniowie będą chętnie pracować w parach lub grupach, sprawnie wykonywać zadania) nauczyciele będą wdrażać wnioski po OK-obserwacjach koleżeńskich zgodnie z cyklem: OK obserwacja > omówienie IZ > wyciągnięcie wniosków > wdrożenie wniosków > OK-obserwacja każdy nauczyciel przejdzie cykl OK-obserwacji   po roku:   uczniowie będą próbować udzielać sobie konstruktywnej IZ   prace uczniów (np. karty pracy) będą spełniać wymogi zawarte w nacobezu   nauczyciele będą zauważać na lekcjach widoczne uczenie się u większości uczniów i zbierać na to dowody (gromadzą nagrania lekcji, wdrażają wnioski po obserwacji nagrań, analizują prace uczniów)   70% nauczycieli stwierdzi, że rozwinęła się u nich umiejętność stosowania wybranej techniki

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "OK – obserwacja koleżeńska. Procedura w realiach naszej szkoły OK – obserwacje koleżeńskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google