Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować."— Zapis prezentacji:

1

2 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania

3 Zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

4 Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej: Podstawy technik informatycznych Użytkowanie komputerów Przetwarzanie tekstów Arkusze kalkulacyjne Bazy danych Grafika menedżerska i prezentacyjna Usługi w sieciach informatycznych

5 Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

6 Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób: szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy; powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim); poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów; poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

7 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy: przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji; podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym; wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników; opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów; umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

8 Wzorując się na doświadczeniach fińskich CEPIS - Council of European Proffesional Informatics Societies (tj. Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) na początku 1996 roku podjął inicjatywę upowszechnienie idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej Zjednoczonej Europie. Inicjatywę poparła Rada Europy i włączyła Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji.

9 Wdrożenie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w czasie Europejskiego Forum w Pradze we wrześniu 1996 roku zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej jako jedno z działań dostosowawczych. Do końca 1996 roku szereg krajów Europy rozpoczęło pilotowe wdrożenie programu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych..

10 Poza pomysłodawcą, tj. Finlandią, egzaminy wg. jednolitego programu są przeprowadzane w Szwecji (ponad 6,500 do końca 1996 roku), Francji, Irlandii, Danii i Norwegii. W 1997 planują dołączenie do inicjatywy takie kraje jak Wielka Brytania, Holandia, Austria, Włochy itd. Duże zainteresowanie okazują Węgry.

11 Polskie Towarzystwo Informatyczne jako członek CEPISu podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce.

12 Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczone pytania egzaminacyjne i przeszkoleni egzaminatorzy, wybrani starannie spośród członków PTI.

13 Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu nadawania ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.

14 Jakie są korzyści z ECDL? Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest uznawany w całej Europie i został opracowany przez Unię Europejską. ECDL jest certyfikatem technologii informatycznej dla wszystkich mieszkańców Europy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku - od 8 do 80 lat.

15 Cele ECDL Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę. Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera. Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną. Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

16 Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mają opcje, zależne od sprzętu dostępnego w miejscu zdawania. Poszczególne moduły - o ile jest to możliwe - mogą być połączone poprzez użycie zintegrowanych pakietów oprogramowania.

17 Europejska Karta Umiejętności Komputerowych (EKUK) - European Computer Skills Card (ECSC) Zdający otrzymuje Kartę umiejętności przed pierwszym egzaminem. Po zdaniu każdego egzaminu Europejska Karta Umiejętności Komputerowych jest aktualizowana.

18 Po zdaniu wszystkich siedmiu egzaminów zdający wysyła Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych do Polskiego Biura ECDL, gdzie będzie ona wymieniona na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

19 ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych: AM3: Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany AM4: Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany AM5: Bazy danych, poziom zaawansowany AM6: Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany

20 ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. CAD to skrót od Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania. Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).

21 Dla kogo jest ECDL CAD? dla techników różnych specjalności dla studentów uczelni technicznych dla inżynierów - praktyków ECDL CAD jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.

22 Korzyści posiadania Certyfikatu ECDL CAD: międzynarodowy zasięg Certyfikatu niezależnie potwierdzone kwalifikacje oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności podniesienie wydajności pracy gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności

23 ECDL WebStarter to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ECDL WebStarter zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych.

24 Aby uzyskać Certyfikat ECDL WebStarter należy zdać praktyczny egzamin. Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat ECDL WebStarter. Można również uzyskać dodatkowo Certyfikat ECDL WebStarter w postaci karty plastikowej. Do egzaminu może przystąpić każdy chętny.

25 Zakres informacji wymaganych do zdania egzaminu można znaleźć w Syllabusie ECDL WebStarter (obecnie w wersji 1.0). ECDL WebStarter jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.

26 Korzyści z posiadania Certyfikatu ECDL Webstarter: międzynarodowy zasięg Certyfikatu niezależnie potwierdzone kwalifikacje oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności podniesienie wydajności pracy gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności.

27 Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat. Jest więc czas na przygotowanie się, poznanie możliwości wykorzystania mikrokomputerów w pracy i uzyskanie ECDL.


Pobierz ppt "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować."

Podobne prezentacje


Reklamy Google