Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Agata Wiśniewska, Konferencja Perspektywy rozwoju III sektora, Poznań, 15 maja 2008 r. Organizacje pozarządowe – miejsce pracy czy realizacji misji?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Agata Wiśniewska, Konferencja Perspektywy rozwoju III sektora, Poznań, 15 maja 2008 r. Organizacje pozarządowe – miejsce pracy czy realizacji misji?"— Zapis prezentacji:

1 1 Agata Wiśniewska, Konferencja Perspektywy rozwoju III sektora, Poznań, 15 maja 2008 r. Organizacje pozarządowe – miejsce pracy czy realizacji misji?

2 2 Agata Wiśniewska, Konferencja Perspektywy rozwoju III sektora, Poznań, 15 maja 2008 r. Praca a misja: co łączy i co dzieli Powody, dla których ludzie angażują się w działalność organizacji. Przyczyny odchodzenia działaczy. Motywacje pracowników: do przyjścia, do rezygnacji/zmiany.

3 3 Agata Wiśniewska, Konferencja Perspektywy rozwoju III sektora, Poznań, 15 maja 2008 r. Relacje władze organizacji a pracownicy Ustawa z dnia 7.04.1989 r. o stowarzyszeniach (t.j.Dz.U. Nr 79 z 2001 r., poz. 855, z późn.zm.): art. 2 § 3 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Ustawa z dnia art. 10 Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz. Potrzeby: Rozdzielenie funkcji zarządczych od kierowniczych. Jasny podział kompetencji. Określone zasady odpowiedzialności członków organizacji i jej pracowników. Identyfikacja pracowników z misją organizacji.

4 4 Agata Wiśniewska, Konferencja Perspektywy rozwoju III sektora, Poznań, 15 maja 2008 r. Interesy organizacji Jako realizatora misji  jeśli organizacja działa skutecznie, może to prowadzić do jej zamknięcia (wypełni misję). Co na to pracownik? Jako pracodawcy: jakie i de facto czyje są to interesy?  Wywiązywanie się z przestrzegania Kodeksu Pracy, przepisów zw. z zatrudnianiem, zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i in. Kto pilnuje czyich interesów? –Pracodawca (organizacja) – beneficjentów, społecznego itp. –Pracownik – organizacji (ale czy i jak się z nimi utożsamia?), czy bardziej własnych?

5 ii Niebezpieczeństwo konfliktu działacze  pracownicy: –działacze zwykle pracują w innych miejscach, –podział kompetencji, –misja czy profesjonalizm: czy nie jest to konflikt logicznie fałszywy? Różnica między małymi, obywatelskimi organizacjami a „firmami” pozarządowymi – różny stopień wpływu i zaangażowania działaczy i pracowników (rośnie rola tych drugich, podczas gdy odpowiedzialność pozostaje w domenie działaczy). W obecnej rzeczywistości jest to szczególnie istotne przy dużych, nieraz ponad- czy wielomilionowych projektach. 5 Agata Wiśniewska, Konferencja Perspektywy rozwoju III sektora, Poznań, 15 maja 2008 r.

6 6 Agata Wiśniewska, Konferencja Perspektywy rozwoju III sektora, Poznań, 15 maja 2008 r. Dziękuję za uwagę działaczom i działaczkom oraz pracodawcom i pracobiorcom Kontakt *** Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828 91 28, fax (0-22) 828 91 29 www.ofop.engo.plwww.ofop.engo.pl, e-mail: ofop@ofop.engo.plofop@ofop.engo.pl


Pobierz ppt "1 Agata Wiśniewska, Konferencja Perspektywy rozwoju III sektora, Poznań, 15 maja 2008 r. Organizacje pozarządowe – miejsce pracy czy realizacji misji?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google