Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

23 stycznia 2015 klasy Ic i IIIa na wycieczce w Experymentarium część 3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "23 stycznia 2015 klasy Ic i IIIa na wycieczce w Experymentarium część 3."— Zapis prezentacji:

1

2 23 stycznia 2015 klasy Ic i IIIa na wycieczce w Experymentarium część 3

3

4

5 Albert Einstein (1879 -1955) niemiecki fizyk ż ydowskiego pochodzenia, jeden z najwi ę kszych fizyków - teoretyków XX wieku, Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku za wyja ś nienie efektu fotoelektrycznego. Opublikował ponad 450 prac, w tym ponad 300 naukowych. Wniósł te ż swój wkład do rozwoju filozofii nauki. „Ka ż dy z nas zawdzi ę cza po ż ywienie i dach nad głow ą wysiłkowi innych członków społecze ń stwa, musimy zatem uczciwie spłaci ć ten dług, wykonuj ą c nie tylko tak ą prac ę, która nam samym daje satysfakcj ę, ale i tak ą, która, według powszechnego przekonania, słu ż y innym. W przeciwnym wypadku stajemy si ę paso ż ytami, niezale ż nie od tego, jak skromne s ą nasze potrzeby” Albert Einstein


Pobierz ppt "23 stycznia 2015 klasy Ic i IIIa na wycieczce w Experymentarium część 3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google