Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w ustnym egzaminie maturalnym z języków obcych od 2012 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w ustnym egzaminie maturalnym z języków obcych od 2012 roku"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w ustnym egzaminie maturalnym z języków obcych od 2012 roku

2 Zmiany w ustnym egzaminie maturalnym z języków obcych
Do roku 2011 Od roku 2012 Poziom podstawowy (obowiązkowy) 2 zadania – 10 min. Jeden poziom (obowiązkowy lub dodatkowy) 3 zadania – 15 min. Poziom rozszerzony* (dodatkowy) 2 zadania – 15 min. * Dodatkowy język obcy, inny niż zdawany jako obowiązkowy, może być zdawany na poziomie podstawowym

3 Egzamin maturalny z języków obcych od 2012 roku
Egzamin obowiązkowy + USTNY PISEMNY PODSTAWOWY Egzaminy dodatkowe (do wyboru) PISEMNY ROZSZERZONY USTNY inny język PISEMNY PODSTAWOWY inny język PISEMNY ROZSZERZONY inny język

4 Egzamin ustny od 2012 roku Jeden poziom
Czas trwania – 15 min. Brak dodatkowego czasu na przygotowanie Trzy zadania sprawdzające umiejętności zachowania językowego adekwatnego do sytuacji komunikacyjnej przetwarzania materiałów ikonograficznych tworzenia wypowiedzi ustnej Zmienione kryteria oceniania Większy nacisk na jakość języka i obszerność wypowiedzi

5 Egzamin ustny od 2012 roku – przebieg egzaminu
Rozmowa wstępna (~2 min.) Kilka pytań z różnych tematów Zadanie 1. - Odgrywanie ról (~3 min.) Uwzględnienie 4 elementów Rozwinięcie wypowiedzi* Reagowanie na wypowiedzi egzaminatora* Zadanie 2. - Opis obrazka (~4 min.) Miejsce, osoby, czynności Odpowiedzi na 3 pytania (trzecie = relacjonowanie) Zadanie 3. – Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (~5 min.) Wybranie elementu (naj)lepiej spełniającego warunki zadania i uzasadnienie wyboru Wyjaśnienie, dlaczego odrzuca się pozostałe Odpowiedzi na 2 pytania *istotne we wszystkich zadaniach

6 Egzamin ustny od 2012 roku – kryteria oceniania
Sprawność komunikacyjna (dla każdego zadania) ile elementów wspomniano i ile rozwinięto zgodność z tematem i interakcja Zakres struktur leksykalno-gramatycznych nie ograniczanie się do wyrażeń najbardziej pospolitych (typu „nice”) Poprawność liczba błędów i ich wpływ na komunikację Wymowa i intonacja Płynność wypowiedzi Realizacja wszystkich zadań (kolejno)

7 Punktacja za poszczególne kryteria
sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów) zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego. W sumie 30 pkt

8 Ocena sprawności komunikacyjnej
Cztery elementy w każdym zadaniu: w zadaniu 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu w zadaniu 2: opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania w zadaniu 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na dwa pytania. Zdający powinien nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zadania, ale również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego elementu. Można stracić do 2 punktów za: nieadekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy / zadanego pytania konieczność korzystania z pomocy egzaminującego.

9 Uwagi dodatkowe Zdający, którzy nie przystąpili do realizacji wszystkich zadań, nie mogą otrzymać maksymalnej liczby punktów za kryteria językowe (oraz tracą punkty za sprawność komunikacyjną). LICZBA ZADAŃ, DO KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁ ZDAJĄCY ZAKRES STRUKTUR LEKS.-GRAM. POPRAWNOŚĆ WYMOWA PŁYNNOŚĆ WYPOWIEDZI 2 zadania max. 2 pkt 1 zadanie max. 1 pkt

10 Przykład Zadanie 1. - Odgrywanie ról
Wersja dla zdającego Pragniesz podjąć studia na zagranicznej uczelni. Rozmawiasz z pracownikiem biura rekrutacji tej uczelni. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Potrzebne dokumenty Kierunek studiów Zakwaterowanie Możliwość uzyskania stypendium Rozmowę rozpoczyna egzaminujący

11 Przykład Zadanie 2. – Opis obrazka
Pytania egzaminatora: Do you think the child is enjoying the walk? (Why? / Why not?) Should small children be brought up with pets at home? (Why? / Why not?) Tell me about the best holiday you’ve ever had.

12 Przykład: Zadanie 3. – Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego
Wersja dla zdającego Poproszono cię o pomoc w wyborze plakatu o tematyce ekologicznej. · Wybierz ten plakat, który będzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiedni i uzasadnij swój wybór. · Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Pytania dla egzaminującego Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań: 1. What can individuals do to protect the earth? 2. Some people say that by polluting the earth we are killing ourselves. Do you agree? (Why? / Why not?) 3. What are the advantages of recycling? 4. Is it fair to keep animals in zoos? Why do you think so?

13 Dziękuję


Pobierz ppt "Zmiany w ustnym egzaminie maturalnym z języków obcych od 2012 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google