Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Gdańska na rok 201 4. Finanse Gdańska są stabilne, a miasto jest w stanie obsługiwać zadłużenie wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Gdańska na rok 201 4. Finanse Gdańska są stabilne, a miasto jest w stanie obsługiwać zadłużenie wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Gdańska na rok 201 4

2 Finanse Gdańska są stabilne, a miasto jest w stanie obsługiwać zadłużenie wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej. Potwierdzeniem tych konkluzji jest utrzymanie ratingów długoterminowych dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej. Agencja Fich Ratings przyznała Miastu ocenę „BBB+” (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej) oraz „AA-” (rating krajowy - dla zadłużenia w walucie krajowej). Dodatkowo określono, że perspektywa ratingu jest stabilna. BBB+ stabilny (waluta zagraniczna), AA - (waluta krajowa)

3 Budżet 201 4 Dochody 2 692 648 728 Wydatki 2 722 824 036 Deficyt- 30 175 308

4 Dochody 201 3 - 201 4 DOCHODY Przewidywane wykonanie roku 201 3 Projekt na rok 201 4 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM 2 757 577 304 2 692 648 728 -2,4 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 561 647 000592 435 1695,5 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)58 440 000 60 930 2004,3 - podatek od czynności cywilno-prawnych 28 545 65530 000 0005,9 - subwencje z budżetu państwa 427 004 558423 599 994-0,8 w tym: oświatowa 411 290 867409 813 243-0,4 - podatki i opłaty lokalne 346 301 300366 141 3005,7 w tym: podatek od nieruchomości 322 200 000342 500 0006,3 - dochody z mienia komunalnego 200 744 492137 538 232-31,49 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 118 849 000121 457 7002,2 - dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 41 400 00082 800 000100,0 - dotacje na zadania własne 698 936 896655 899 032-6,2 w tym: z budżetu UE 658 354 984601 061 608-8,7 - dotacje na zadania zlecone 117 927 429108 275 031 -8,2

5 Wydatki 201 3 - 201 4 WYDATKI Przewidywane wykonanie roku 201 3 Projekt na rok 201 4 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM 2 795 023 241 2 722 824 036 -2,6 BIEŻĄCE 1 852 019 6731 877 590 235 1,38 MAJĄTKOWE 943 003 568845 233 801-10,37

6 Wydatki bieżące 201 3 - 201 4 WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2013 Projekt na rok 2014 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM1 852 019 6731 877 590 2351,38 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza682 809 066686 396 4630,52 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej229 268 867219 513 703-4,25 - transport i łączność359 077 959341 870 590-4,79 - gospodarka komunalna110 463 089154 111 24139,51 w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 41 400 00082 800 000100,0 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury )66 141 02366 112 784-0,04 - kultura fizyczna i sport25 313 34823 894 376-5,60 - obsługa długu miasta58 172 71465 953 11113,37 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe"33 871 75128 970 090-14,47 - rezerwa celowa na realizację projektów w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2014 w Gdańsku”09 000 000x

7 W 2014 roku zakłada się wzrost (w stosunku do roku 2013) wydatków bieżących w następujących obszarach:  edukacja – 3 587 397 zł  gospodarka odpadami komunalnymi ( dochody z opłat – 82 800 000 zł) - wydatki - 82 800 000 zł ( w roku 2014 realizacja zadania przez 12 m-cy natomiast w roku 2013 przez 6 m-cy)

8 W 2014 roku planuje się zmniejszenie (w stosunku do roku 2013) wydatków bieżących w następujących dziedzinach:  transport i łączność - w tym: bieżące utrzymanie dróg – 11 274 339 zł  opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej - w tym głównie: programy realizowane z udziałem środków UE oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 755 164 zł  wpłata do budżetu Państwa, tzw. „janosikowe” - 4 901 661 zł  kultura fizyczna i sport - 1 418 972 zł

9 Finansowanie komunikacji miejskiej w 2014r. - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 121 457 700 zł - wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 254 836 448 zł - dopłata 133 378 748 zł, tj. 52,3% Finansowanie oświaty i wychowania w 2014r. - subwencja oświatowa 409 813 243 zł - wydatki na oświatę i wychowanie 686 396 463 zł - dopłata 276 583 220 zł, tj. 40,3%

10 Wydatki majątkowe w latach 2000 - 201 4 LATA Kwota (mln zł)UDZIAŁ % 2000220,822,64 2001232,321,59 2002152,815,15 2003134,113,98 2004 141,512,33 2005 135,711,12 2006 251,817,74 2007 406,624,76 2008 434,524,07 2009 447,922,65 2010 559,925,86 2011 900,735,42 2012 1 180,139,72 2013 (p.w.) 943,033,74 2014 (projekt ) 845,231,0 0

11 Największe inwestycje realizowane w 2014r. Nazwa projektu Wydatki 2014 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 3 58,0 mln zł Budowa Europejskiego Centrum Solidarności.84,8 mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B74,4 mln zł Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR42,8 mln zł Rewitalizacja Dolnego Miasta27,6 mln zł Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska 21,5 mln zł Modernizacje w obiektach oświatowych18,2 mln zł Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku16,3 mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C14,2 mln zł Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie 7,2 mln zł Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta6,7 mln zł

12 Wybrane projekty inwestycyjne realizowane i kończone w 2014r. Nazwa projektu Koszt Projektu Wydatki 201 4 Termin zakończenia Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego472,6 mln zł2,2 mln złCzerwiec 2014 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności.229,1 mln zł84,8 mln złCzerwiec 2014 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR104,1 mln zł42,8 mln złCzerwiec 2014 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. 21,5 mln zł7,2 mln złMaj 2014 Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza20,7 mln zł6,3 mln złMaj 2014 Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku 20,6 mln zł4,8 mln złPaździernik 2014 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. 13,2 mln zł2 mlnMarzec 2014 Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB7,5 mln zł6,5 mln złListopad 2014 Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów5,6 mln zł4,5 mln złGrudzień 2014 Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne" 3,4 mln zł Grudzień 2014 Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku 3,1 mln zł3,0 mln zł2014 Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap 2,0 mln zł1,0 mln złCzerwiec 2014 Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników 1,1 mln zł 2014

13 Rok Kwota/Udzia ł w wydatkach 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 2 0 1 0 ( p. w.) 20 11 (pr oj ek t) 123456789 10101 121213 Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8220,8 232,3232,3 152,8152,8 134,0134,0 141,5141,5 135,7135,7 251,8251,8 406,6406,6 434,5434,5 447,9447,9 619,2619,2 1 01 8, 2 Udział w wydatkach ogółem 22,6%22,6% 21,6%21,6% 15,1%15,1% 14,0%14,0% 12,3%12,3% 11,1%11,1% 17,7%17,7% 24,8%24,8% 24,1%24,1% 22,6%22,6% 27,8%27,8% 38,1 % OBOWIĄZUJĄCYDOPUSZCZALNY POZIOM ROK 2013ROK 2014 PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł) 2 757,62 692,6 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU DO ROKU 2013 60,00%46,83%48,67% WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DLA ROKU 2013 11,25%8,39%x DLA ROKU 2014 9,68%x5,12% Wskaźniki zadłużenia Miasta

14 14


Pobierz ppt "Budżet Miasta Gdańska na rok 201 4. Finanse Gdańska są stabilne, a miasto jest w stanie obsługiwać zadłużenie wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google