Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SSP-Ćw.-9 „Z dziejów prawa cywilnego: Podstawowe pojęcia cywilistyki. PRAWO OSOBOWE”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SSP-Ćw.-9 „Z dziejów prawa cywilnego: Podstawowe pojęcia cywilistyki. PRAWO OSOBOWE”"— Zapis prezentacji:

1 SSP-Ćw.-9 „Z dziejów prawa cywilnego: Podstawowe pojęcia cywilistyki. PRAWO OSOBOWE”

2 PRAWO PUBLICZNE, A PRAWO PRYWATNE  kryterium podziału na prawo publiczne i prywatne stanowi różnica interesu (utilitas), którego chroni każdy z tych działów prawa ▬ PRAWO PUBLICZNE - tworzą te normy, które chronią interes ogółu (interes wspólny) ▬ PRAWO PRYWATNE - tworzą normy dotyczące interesu poszczególnych jednostek  PRAWO CYWILNE – gałąź prawa obejmująca zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi na zasadzie równorzędności stron (autonomii stron)

3 POJĘCIE „OSOBY SZTUCZNEJ” W ŚREDNIOWIECZU ▬„OSOBA MORALNA” (kanoniści) ▬osobowość prawna KRĘGU MIEJSKIEGO (glosatorzy) ▬„OSOBA FIKCYJNA ” (komentatorzy)

4 RODZAJE OSÓB PRAWNYCH ▬ FUNDACJE (zakłady) - powstawały na mocy aktu fundacyjnego, w którym to akcie założyciel (fundator) przeznaczał pewien majątek na oznaczony cel (zwykle pobożny lub dobroczynny), określając jednocześnie sposób administrowania (zarządzania) takim funduszem ▬ KORPORACJE (związki osób):  wczesnośredniowieczne związki polityczno-terytorialne  organizacje kościelne (także: gminy wyznaniowe)  organizacje miejskie (gildie, cechy, uniwersytety, bractwa)  PAŃSTWO  spółki (handlowo-okrętowe, akcyjne)

5 ZDOLNOŚĆ PRAWNA, A ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ▬ ZDOLNOŚĆ PRAWNA - zdolność do tego, by być podmiotem praw i obowiązków ▬ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH - zdolność do samodzielnego składania i przyjmowania oświadczeń woli, powodujących powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego (możność nabywania praw i zaciągania zobowiązań mocą własnego działania)

6 CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ  NIEWOLA  STAN  PŁEĆ  OSIADŁOŚĆ - prawo nadbrzeżne - prawo połowu - prawo gościnności - ius albinagii  RELIGIA  CZEŚĆ  ZDROWIE

7 WIEK, JAKO KRYTERIUM ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH  ŚREDNIOWIECZE: - nieletniość (małoletność) – < 10; 12-15 lat - pełnoletność (lata sprawne, lata dojrzałe) - < 10; 12-15 l.  CZASY NOWOŻYTNE - nieletniość (małoletność) – < 12-15 lat - lata sprawne (pełnoletność) - 12-15 lat – 24-25 lat - lata dojrzałe (lata roztropne, dojrzałość) - > 24-25 lat


Pobierz ppt "SSP-Ćw.-9 „Z dziejów prawa cywilnego: Podstawowe pojęcia cywilistyki. PRAWO OSOBOWE”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google