Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PONADGIMNAZJALNYCH NR 20

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PONADGIMNAZJALNYCH NR 20"— Zapis prezentacji:

1 PONADGIMNAZJALNYCH NR 20
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Warecka 41 ŁÓDŹ tel tel fax:

2 DNI OTWARTE 07 marca (sobota) 11 kwietnia (sobota) – – 13.00

3 LOKALIZACJA Szkoła mieści się na BAŁUTACH,
w części zwanej TEOFILÓW PRZEMYSŁOWY, za wiaduktem kolejowym, przy skrzyżowaniu ulic Aleksandrowskiej i Kaczeńcowej

4 SZKOŁA OBJĘTA JEST PATRONATEM PRZEZ: Firmę GALMET wiodącego producenta urządzeń techniki grzewczej

5 Firmę F&F Znaną w Polsce marką oferującą szeroką gamę elektronicznych urządzeń sterujących. Oferta F&F obejmuje swym zakresem wiele urządzeń dla potrzeb automatyki domowej i przemysłowej.

6 Firmę Chint Poland Grupa CHINT jest największym producentem aparatury elektrycznej niskiego i średniego napięcia w Chinach oraz jednym ze światowych liderów branży elektrycznej

7 PATRONI REPREZENTUJĄCY ORGANIZACJE TECHNICZNE:
Naczelna Organizacja Techniczna Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich

8 Do Zespołu należą: TECHNIKUM SZKOŁA ZASADNICZA na podbudowie gimnazjum
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język polski lub geografia SZKOŁA ZASADNICZA

9 NASZA OFERTA KSZTAŁCENIA
KLASY TECHNIKUM technik informatyk technik mechatronik technik elektryk technik mechanik technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA elektromechanik monter elektronik monter mechatronik

10 TECHNIK INFORMATYK Technikum czteroletnie Zdobywasz wiedzę dotyczącą:
Oprogramowania biurowego Technologii informacyjnej Urządzeń techniki komputerowej Systemów operacyjnych i sieci komputerowych Programowania strukturalnego Programowania obiektowego Multimediów i grafiki komputerowej

11 Perspektywy zatrudnienia technika informatyka
Programista Administrator baz danych Administrator sieci informatycznych Grafik komputerowy Serwisant sprzętu komputerowego

12 TECHNIK MECHATRONIK Technikum czteroletnie Zdobywasz wiedzę dotyczącą:
Projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych Eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych Montażu elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych i mechatronicznych Montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych. Rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych Konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych

13 Perspektywy zatrudnienia technika mechatronika:
W zakładach produkcyjnych praktycznie wszystkich branż W zakładach usługowych naprawiających i konserwujących urządzenia mechaniczne, elektryczne czy elektroniczne Instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych Stacjach serwisowych i diagnostycznych W hurtowniach, sklepach, i działach sprzedaży Możesz też otworzyć własną działalność gospodarczą

14 TECHNIK MECHANIK Technikum czteroletnie Zdobywasz wiedzę dotyczącą:
Interpretowania podstawowych zjawisk i praw z zakresu mechaniki Materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, elektrotechniki i automatyki Interpretowania procesów energetycznych i roboczych zachodzących w maszynach i urządzeniach Posługiwania się dokumentacją techniczną Rozpoznawania podstawowych materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych Stosowania w wytwarzaniu i naprawianiu maszyn podstawowych metod obróbki i łączenia materiałów

15 Perspektywy zatrudnienia technika mechanika:
Na stanowiskach produkcyjnych Na stanowiskach sprawujących nadzór techniczny Jako serwisant sprzętu mechanicznego Jako kontroler jakości produktów firmy Jako instalator i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne

16 TECHNIK ELEKTRYK Technikum czteroletnie Zdobywasz wiedzę dotyczącą:
Zjawisk dotyczących prądu elektrycznego Montowania układów elektrycznych Wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznej na podstawie dokumentacji technicznej Lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń instalacji elektrycznych Prowadzenia pomiarów w instalacjach elektrycznych po montażu lub naprawie i ocenianie ich stanu technicznego Dobierania, montowania i sprawdzania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

17 Perspektywy zatrudnienia technika elektryka
Na stanowiskach nadzoru i kontroli pracy robotników wykwalifikowanych wykonujących prace elektryczne W działach utrzymania ruchu zakładów przemysłowych jako konserwator maszyn i urządzeń elektrycznych Jako instalator i serwisant maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Jako operator linii produkcyjnych W zespołach kontroli jakości w zakładach branży elektrycznej Jako projektant i wykonawca układów sterowania, regulacji, zabezpieczeń, instalacji elektrycznych oraz urządzeń rozdzielczych W działach handlowych producentów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego

18 Technikum czteroletnie TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Zdobywasz wiedzę dotyczącą: Organizowania montażu urządzeń systemów energetyki odnawialnej Wykonywania montażu urządzeń systemów energetyki odnawialnej Konserwowania oraz naprawiania urządzeń systemów energetyki odnawialnej Kontrolowania pracy urządzeń systemów energetyki odnawialnej Sporządzania kosztorysów oraz ofert umów dotyczących urządzeń systemów energetyki odnawialnej

19 Perspektywy zatrudnienia technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Montażysta i serwisant urządzeń energii odnawialnej Kontroler prawidłowości wykonania instalacji urządzeń energii odnawialnej w oparciu o dokumentację techniczną Projektant instalacji odnawialnych źródeł energii Przedstawiciel handlowy firm z branży energetyki odnawialnej

20 ELEKTROMECHANIK Zasadnicza Szkoła Zawodowa trzyletnia
Eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych, montaż, demontaż, konserwacja, regulacja i naprawa maszyn i układów sterowania Stanowiska: robotnik wykwalifikowany przy przeglądach, konserwacji, naprawie oraz remontach maszyn i urządzeń, w służbach utrzymaniu ruchu oraz przy serwisowaniu maszyn i urządzeń elektromechanicznych

21 MONTER ELEKTRONIK Zasadnicza Szkoła Zawodowa trzyletnia
Projektowanie i wykonywanie obwodów drukowanych, montaż, uruchamianie, testowanie oraz naprawa układów i urządzeń elektronicznych, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz komputerowych, wykonywanie instalacji elektrycznych sterujących i kontroli dostępu np. INTELIGENTNY DOM oraz RTV, urządzeń biurowych i automatyki, nadzór i kontrola pracy urządzeń elektronicznych

22 MONTER MECHARTONIK Zasadnicza Szkoła Zawodowa trzyletnia
Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacja, naprawa oraz remonty maszyny i urządzeń elektrycznych, montaż i demontaż podzespołów elektrycznych i mechanicznych i mechatronicznych, instalowanie i eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych, produkcja i naprawa sprzętu AGD i innych urządzeń np. elektronarzędzi, wykonywanie instalacji elektrycznych Może pracować w działach utrzymania ruchu oraz przy produkcji i serwisowaniu urządzeń, oraz na budowach

23 - od robotnika do inżyniera
Zawodowa kariera - od robotnika do inżyniera Po ukończeniu kształcenia w szkole zasadniczej można kontynuować naukę w LICEUM DLA DOROSŁYCH rozpoczynając naukę od 2 klasy, a następnie zdać maturę. Kolejnym etapem mogą być wyższe studia. DYPLOM TECHNIKA można również uzyskać po ukończeniu liceum i zdaniu egzaminów w wymaganych kwalifikacjach uzupełnionych na odpowiednich kursach.

24 DODATKOWE UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY
UPRAWNIENIA SPAWACZA dla wybranych metod ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV (SEP) Kurs OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH, Kurs OBSŁUGI KAS FISKALNYCH (w ŁCDNiKP) Szkolne certyfikaty UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

25 Zasady przyjmowania BRAK LIMITÓW PUNKTOWYCH
Do technikum przyznajemy punkty za oceny z TECHNIKI, INFORMATYKI, JĘZYKA OBCEGO i JĘZYKA POLSKIEGO Do szkoły zasadniczej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń Wszyscy kandydaci muszą mieć pozytywne orzeczenie lekarza przemysłowego o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu. Ograniczenia zależą od rodzaju zawodu i muszą podlegać ocenie medycznej

26 Dobry wybór ! ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20
w Łodzi, ul. Warecka 41 Tel/fax Dobry wybór !


Pobierz ppt "PONADGIMNAZJALNYCH NR 20"

Podobne prezentacje


Reklamy Google