Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółka komandytowo – akcyjna: Osobowo – „kapitałowa”; Osobowo – „kapitałowa”;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółka komandytowo – akcyjna: Osobowo – „kapitałowa”; Osobowo – „kapitałowa”;"— Zapis prezentacji:

1 Spółka komandytowo – akcyjna: Osobowo – „kapitałowa”; Osobowo – „kapitałowa”;

2 Spółka komandytowo-akcyjna Definicja spółki – art.125 k.s.h.

3 Przedsiębiorca aktywny – komplementariusz Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą; Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą; Reprezentuje (Art. 137); komplementariusze Reprezentuje (Art. 137); komplementariusze Osobiste zaangażowanie; Osobiste zaangażowanie; Odpowiedzialność za zobowiązania spółki (Art. 125); Odpowiedzialność za zobowiązania spółki (Art. 125);

4 Inwestor pasywny – akcjonariusz Lokuje kapitał; Lokuje kapitał; Wpływ na działania zarządcy; Wpływ na działania zarządcy; Wyłączone prawo prowadzenia spraw spółki (Art. 140); Wyłączone prawo prowadzenia spraw spółki (Art. 140); Wyłączone prawo reprezentacji (Art. 138); Wyłączone prawo reprezentacji (Art. 138); Brak odpowiedzialność za zobowiązania spółki (wobec wierzycieli) (Art. 135); Brak odpowiedzialność za zobowiązania spółki (wobec wierzycieli) (Art. 135); Akcjonariusz jest zobowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie (Art. 128); Akcjonariusz jest zobowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie (Art. 128);

5 Założyciele (Art. 129) – uprawnienia: imienne świadectwa założycielskie (Art. 355); imienne świadectwa założycielskie (Art. 355); udział w podziale masy likwidacyjnej (Art. 304 § 2 pkt 1); udział w podziale masy likwidacyjnej (Art. 304 § 2 pkt 1);

6 Powstanie spółki podpisanie statutu – przez założycieli; podpisanie statutu – przez założycieli; objęcie akcji przez akcjonariuszy; objęcie akcji przez akcjonariuszy; rejestracja sądowa – wpis o charakterze: rejestracja sądowa – wpis o charakterze: konstytutywnym (Art. 134 § 1). konstytutywnym (Art. 134 § 1).

7 „S. K. A. w organizacji”: odpowiedzialność – osobista i solidarna (Art. odpowiedzialność – osobista i solidarna (Art. 134 § 2); 134 § 2); brak podmiotowości prawnej do rejestracji; brak podmiotowości prawnej do rejestracji; stosunki między wspólnikami jak w spółce cywilnej; stosunki między wspólnikami jak w spółce cywilnej; brak możliwości rozporządzania prawami przed rejestracją; brak możliwości rozporządzania prawami przed rejestracją; odpowiedzialność osób działających w imieniu S.K.A. w organizacji: odpowiedzialność osób działających w imieniu S.K.A. w organizacji: osobista - majątkiem osobistym bez ograniczeń; osobista - majątkiem osobistym bez ograniczeń; solidarna (Art. 366 – 377 k.c.). solidarna (Art. 366 – 377 k.c.).

8 Statut spółki: funkcja podobna jak w spółce akcyjnej (Art. 304); funkcja podobna jak w spółce akcyjnej (Art. 304); Kapitał zakładowy 50.000 zł; Kapitał zakładowy 50.000 zł;

9 Statut kapitał zakładowy – minimalny, „widełkowy” (Art. 310 § 2 k.s.h.); kapitał zakładowy – minimalny, „widełkowy” (Art. 310 § 2 k.s.h.); rodzaje akcji; rodzaje akcji; oznaczenie komplementariuszy – osoba fizyczna lub prawna; oznaczenie komplementariuszy – osoba fizyczna lub prawna; organizacja walnego zgromadzenia i rady nadzorczej – regulaminy; organizacja walnego zgromadzenia i rady nadzorczej – regulaminy;

10 Akcjonariusz: granice odpowiedzialności (też Art. 301 § 5); granice odpowiedzialności (też Art. 301 § 5); skutek zamieszczenia nazwiska (nazwy) akcjonariusza w brzmieniu firmy; skutek zamieszczenia nazwiska (nazwy) akcjonariusza w brzmieniu firmy; skutek reprezentacji spółki przez akcjonariusza (Art. 138 § 2); skutek reprezentacji spółki przez akcjonariusza (Art. 138 § 2);

11 Nowy Komplementariusz: akcjonariusz (Art. 136 § 1); akcjonariusz (Art. 136 § 1); osoba trzecia: osoba trzecia: a) osoba fizyczna lub prawna; a) osoba fizyczna lub prawna; b) przedsiębiorca - „wnoszący” przedsiębiorstwo b) przedsiębiorca - „wnoszący” przedsiębiorstwo

12 Przedmiotowe przesłanki przystąpienia nowego komplementariusza: wyrażenie zgody przez dotychczasowych komplementariuszy; wyrażenie zgody przez dotychczasowych komplementariuszy; przyzwalające regulacje statutu; przyzwalające regulacje statutu; oświadczenie nowego komplementariusza; oświadczenie nowego komplementariusza; oznaczenie wkładu; oznaczenie wkładu; wpisanie komplementariusza do rejestru; wpisanie komplementariusza do rejestru; „szersza” odpowiedzialność – za zobowiązania istniejące przed wpisaniem zmian do rejestru „szersza” odpowiedzialność – za zobowiązania istniejące przed wpisaniem zmian do rejestru odpowiedzialność subsydiarna; odpowiedzialność subsydiarna;

13 REPREZENTACJA komplementariusze (Art. 137 § 1); komplementariusze (Art. 137 § 1); pozbawienie komplementariusza prawa reprezentacji – zmiana statutu; pozbawienie komplementariusza prawa reprezentacji – zmiana statutu; akcjonariusz – pełnomocnik lub prokurent; akcjonariusz – pełnomocnik lub prokurent;

14 Prowadzenie spraw spółki 1.prawo i obowiązek każdego komplementariusza; 1.prawo i obowiązek każdego komplementariusza; 2. jeden albo kilku komplementariuszy; 2. jeden albo kilku komplementariuszy; 3. pozbawienie prawa (Art. 140 § 3); 3. pozbawienie prawa (Art. 140 § 3); 4. „zwykła” i „nagła” czynność; 4. „zwykła” i „nagła” czynność; 5. komplementariusze „zarządzający” jak zarząd 5. komplementariusze „zarządzający” jak zarząd w S.A.; w S.A.;

15 RADA NADZORCZA stały nadzór nad działalnością spółki; stały nadzór nad działalnością spółki; organ osoby prawnej (Art. 38 k.c.); organ osoby prawnej (Art. 38 k.c.); organ reprezentujący interesy akcjonariuszy; organ reprezentujący interesy akcjonariuszy; powołanie i odwołanie – walne zgromadzenie; powołanie i odwołanie – walne zgromadzenie; głosowanie grupami (Art. 385 §§ 3-9); głosowanie grupami (Art. 385 §§ 3-9); przepisy o mandacie i kadencji oraz o rezygnacji członka rady; przepisy o mandacie i kadencji oraz o rezygnacji członka rady; wykluczenie komplementariusza (Art. 142§3) wykluczenie komplementariusza (Art. 142§3)

16 WALNE ZGROMADZENIE 1.organ spółki osobowej; 1.organ spółki osobowej; 2.komplementariusze i akcjonariusze (Art.145 §2); 2.komplementariusze i akcjonariusze (Art.145 §2); 3.zwołują komplementariusze, rada nadzorcza lub 3.zwołują komplementariusze, rada nadzorcza lub 1/20 kapitału zakładowego; 1/20 kapitału zakładowego; 4.udział komplementariusza: 4.udział komplementariusza: zarządca; zarządca; współwłaściciel; współwłaściciel; 5.absolutorium: komplementariuszom i członkom 5.absolutorium: komplementariuszom i członkom rady nadzorczej; rady nadzorczej;

17 Rozwiązanie przyczyny (Art. 148 § 1); przyczyny (Art. 148 § 1); podmiotowość do czasu wykreślenia spółki z rejestru; podmiotowość do czasu wykreślenia spółki z rejestru; upadłość jedynego komplementariusza; upadłość jedynego komplementariusza;

18 Likwidacja: likwidatorzy – komplementariusze lub uchwała walnego zgromadzenia; likwidatorzy – komplementariusze lub uchwała walnego zgromadzenia; przepisy o likwidacji spółki akcyjnej (Art. 150 § 1 i Art. 461-478); przepisy o likwidacji spółki akcyjnej (Art. 150 § 1 i Art. 461-478);

19 Nowość - opodatkowanie Dawniej opodatkowanie wspólników – czyli akcjonariuszy i komplementariuszy zgodnie z zasadami opodatkowania wspólników spółek osobowych. Dawniej opodatkowanie wspólników – czyli akcjonariuszy i komplementariuszy zgodnie z zasadami opodatkowania wspólników spółek osobowych. Nowa interpretacja; akcjonariusz otrzymuje opodatkowaną dywidendę. Nowa interpretacja; akcjonariusz otrzymuje opodatkowaną dywidendę. Uchwała NSA z 16 stycznia 2012 r. Uchwała NSA z 16 stycznia 2012 r.


Pobierz ppt "Spółka komandytowo – akcyjna: Osobowo – „kapitałowa”; Osobowo – „kapitałowa”;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google