Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Jest on adresowany do szkół, przedszkoli,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Jest on adresowany do szkół, przedszkoli,"— Zapis prezentacji:

1

2 Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Jest on adresowany do szkół, przedszkoli, uczniów, studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, jednostek samorządu terytorialnego, kuratoriów oświaty i innych organizacji działających w obszarze edukacji. Program obejmuje 27 krajów Unii Europejskiej z terytoriami zamorskimi, kraje EFTA i EOG: Islandię, Liechtenstein, Norwegię oraz kraje kandydujące: Turcję i Chorwację.

3 Program Comenius ma na celu: wzmacnianie jakości i europejskiego wymiaru kształcenia nauczycieli; wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami; oraz rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, a także zrozumienia ich wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

4 Cel akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej szkół, przedszkoli i innych instytucji edukacyjnych w Europie Realizacja projektów w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół to okazja do: - wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, zdobycia nowych umiejętności, -rozwoju zawodowego nauczycieli, -wzmocnienia współpracy z rodzicami i społecznością lokalną, -uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej

5 Projekt wielostronny 2011 - 2013 Tęcza nad Europą –kultura, edukacja, tradycja, sztuka i historia

6 Partnerzy projektu: 1. Litwa 2. Rumunia 3. Turcja 4. Włochy 5. Hiszpania 6. Estonia 7. Niemcy

7 Szkoły partnerskie Litwa Grono nauczycieli szkoły z BATAKIAI (Botoki)

8 Batakiai (Botoki)znajduje się w bardzo malowniczym, starym i historycznym miejscu nad rzeką Ancia. Jest to wiejski obszar na zachodzie Litwy. Do szkoły w Batakiai uczęszcza 191 uczniów i jest w niej zatrudnionych 30 nauczycieli. Dzięki dodatkowym zajęciom sportowym, tanecznym i muzycznym, wielu uczniów szkoły odniosło sukcesy sportowe zarówno w regionie jak i republice, natomiast uczestnicy zajęć artystycznych często goszczą na różnych imprezach i krajowych festiwalach piosenki. Wśród uczniów również popularne są zajęcia dla młodych pszczelarzy i wędkarzy. Z drugiej strony są uczniowie niepełnosprawni lub mający trudności w nauce. Niektóre rodziny mają bardzo niskie wykształcenie lub nie posiadają żadnych kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu.

9 W litewskiej sali lekcyjnej

10 Występy w szkole litewskiej

11 Dzień Św.Patryka w szkole w Botoki

12 Botoki na mapie Litwy

13 Rumunia Szkoła w Botosani

14 Szkoła nr 6 „Grigore Antipa” znajduje się w Botosani, w północno – wschodniej części Rumunii w ekonomicznie ubogim obszarze. Mieszkańcy Botosani odzwierciedlają w mniejszym lub większym stopniu rumuńskie społeczeństwo :są to rodziny rozbite lub rodziny, w których oboje rodzice są bezrobotni, dzieci pozostające pod opieką dziadków, starszego rodzeństwa lub innych członków rodziny, ponieważ ich rodzice pracują za granicą. Niektórzy uczniowie mają poważne problemy zdrowotne (problemy ze wzrokiem, astma oskrzelowa, niepełnosprawności fizyczne). Część uczniów, pochodzący z obszarów wiejskich, bierze udział w olimpijskich zajęciach sportowych i objętych jest specjalnym programem nauczania. Większość uczniów uczy się bardzo dobrze. Ze względu na zubożenie społeczeństwa, niektórzy uczniowie nie są chętni do solidnej nauki i trzeba ich motywować, aby angażowali się w zajęcia. W projekcie weźmie udział wielu uczniów, z których każdy będzie miał okazję zaprezentować swoje uzdolnienia i talenty.

15 Klasa w rumuńskiej szkole

16 Botosani na mapie Rumunii

17 Turcja Nauczyciele i uczniowie szkoły w Bursa

18 Szkoła znajduje się niedaleko centrum miasta. Wielu z uczniów to dzieci imigrantów z innych miast, szukających w Bursa nowych możliwości. Oprócz tego są uczniowie ze specjalnymi potrzebami i z rodzin rozbitych. Nasi uczniowie nie mają zbyt wielu możliwości do doskonalenia umiejętności językowych i pogłębiania wiedzy. Wielką szansą będzie dla nich wyjazd za granicę, który pozwoli im obserwować inne kultury i rozwijać swe umiejętności. Każdy z uczniów będzie poznawał i jednocześnie przekazywał innym nowe wartości i przekona się jak jego rówieśnicy rozwijają swe umiejętności językowe. Uczniowie będą zawierać nowe przyjaźnie i nauczą się współpracy. Cenne będzie dla nich zapoznanie się metodami korzystania z nowoczesnych technologii.

19 Występy tureckich uczennic

20 Miasto Bursa w Turcji

21 Włochy Budynek szkoły w Teulada

22 Teulada na mapie

23

24 Szkoła Taddeo Cossu usytuowana jest na obrzeżach Teulady, wioski liczącej 4000 mieszkańców, na południowym wybrzeżu Sardynii. Nasza miejscowość jest chętnie odwiedzana w sezonie letnim przez turystów. Jednak w związku z dużym bezrobociem mamy do czynienia z emigracją ludności, czego konsekwencją jest coraz mniejsza liczba mieszkańców. Nasi uczniowie są w wieku od 3 do 14 lat, niektórzy wymagają opieki wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Staramy się rozwijać autonomię ucznia, nauczyciele wspierają swych podopiecznych w procesie dydaktycznym. Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu umożliwiłaby rozwój osobisty, kulturalny i społeczny wszystkich naszych uczniów jak i nauczycieli.

25 Hiszpania Budynek szkoły IES L'Alt Berguedà

26 Uczniowie ze szkoły w Hiszpanii na wycieczce

27 Jesteśmy małą szkołą średnią położoną w górskim i rolniczym regionie, około 150 km od Barcelony. Pochodzenie społeczne naszych uczniów jest różne, większość pochodzi z rodzin robotniczych, niektórzy rodzice zajmują się pracą na roli, niektórzy należą do klasy średniej – przeprowadzili się ostatnimi czasy z miast i założyli gospodarstwa agroturystyczne. W przybliżeniu połowa uczniów pochodzi z rodzin, które przeprowadziły się na ten teren z południa Hiszpanii, aby pracować w kopalniach, które niestety zostały zamknięte 15 lat temu powodując ogromne bezrobocie. Ostatni kryzys ekonomiczny pozostawił również wielu robotników bez pracy więc poziom społeczno-ekonomiczny nie jest zbyt wysoki. W naszej szkole niektóre zajęcia są prowadzone w języku regionalnej mniejszości – katalońskim –nasi uczniowie więc, bez względu na swoje pochodzenie, są dwujęzyczni. Obszar ma bardzo bogate dziedzictwo kulturowe z wieloma lokalnymi tradycjami i zwyczajami wartymi zachowania i dzielenia się nimi. W ciągu ostatnich 25 lat przed naszym regionem (BERGUEDA) otworzyły się nowe możliwości dzięki budowie tunelu (Tunel del Cadi) łączącym nas z jedną z głównych dolin rekreacyjnych w Katalonii: Cerdanya.

28 Miasto Bagà w Katalonii

29 Estonia Szkoła znajduje się w stolicy Estonii – Tallinie i oferuje trzy poziomy podstawowego wykształcenia (wiek 7-16, klasy 1- 9) oraz na dalszym etapie, szkoła średnia (wiek 16-18, klasy 10-12). Mamy dwa języki wykładowe: estoński i rosyjski. Dwa języki obce są również nauczane w naszej szkole: angielski i niemiecki. Mamy 730 uczniów, 54 nauczycieli, pracowników wspomagających i biurowych. Przyjmujemy uczniów z różnych środowisk, grup religijnych i etnicznych. Mamy uczniów ze specjalnymi potrzebami: wymagających opieki medycznej, wsparcia specjalistów(psychologów i logopedów). Pomimo wszystkich swych trudności większość naszych uczniów uczy się bardzo dobrze i przy wsparciu doświadczonych nauczycieli uczestniczy w różnych konkursach matematycznych, języków obcych i plastycznych,często odnosząc sukcesy.

30 Szkoła w Tallinie (Estonia)

31 Uczniowie estońscy podczas zajęć

32 Stolica Estonii

33 Szkoła w Berlinie Nasza szkoła znajduje się w południowo – zachodniej części Berlina w rejonie, w którym jest wiele obszarów zielonych i jezior. Nazwa naszej szkoły to Beucke-Schule, ale zgodnie z reformą berlińskiego sytemu szkół średnich wkrótce połączymy się z inną szkołą i będziemy nosić nazwę Zintegrowana Szkoła Średnia nr 9. W naszej szkole będą uczyć się dzieci w wieku 12 – 16 lat. Dzięki projektowi umożliwimy uczniom kontakt z rówieśnikami z innych krajów europejskich, doskonalenie umiejętności językowych, rozwój ich możliwości, talentów oraz kreatywności.

34 Nauczyciele niemieccy

35 Budynek szkoły w Berlinie

36 Uczniowie niemieccy podczas zajęć


Pobierz ppt "Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Jest on adresowany do szkół, przedszkoli,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google