Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

COMENIUS. Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie jest on adresowany do szkół,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "COMENIUS. Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie jest on adresowany do szkół,"— Zapis prezentacji:

1 COMENIUS

2 Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie jest on adresowany do szkół, przedszkoli, uczniów, studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, jednostek samorządu terytorialnego, kuratoriów oświaty i innych organizacji działających w obszarze edukacji program obejmuje 27 krajów Unii Europejskiej z terytoriami zamorskimi, kraje EFTA i EOG: Islandię, Liechtenstein, Norwegię oraz kraje kandydujące: Turcję i Chorwację

3 PROJEKT TEN ma na celu: wzmacnianie jakości i europejskiego wymiaru kształcenia nauczycieli wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami oraz rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, a także zrozumienia ich wartości pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego

4 Realizacja projektów w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkó ł to : okazja do: wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych zdobycia nowych umiejętności rozwoju zawodowego nauczycieli wzmocnienia współpracy z rodzicami i społecznością lokalną, uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej Dzięki zaangażowaniu w projekt, jego uczestnicy nabierają pewności siebie, doskonalą znajomość języków obcych, zdobywają ciekawe doświadczenia. Poprzez kontakty z instytucjami partnerskimi z innych krajów Europy - w praktyce uczą się tolerancji i zrozumienia dla innych kultur, zwyczajów, pomysłów na życie.

5 Czas trwania projektu to 2 lata J Ę zykiem komunikacji w ramach projektu może być jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej

6 Na bud Ż et projektu sk ł adaj Ą si Ę Wydatki związane z mobilnościami (koszty podróży oraz koszty utrzymania za granicą) oraz z realizacją działań lokalnych Kwota dofinansowania przyznawana jest w formie ryczałtu, co pozwala na dysponowanie środkami w taki sposób, aby zapewnić najlepsze warunki dla realizacji wszystkich zaplanowanych w harmonogramie działań

7 Beneficjenci akcji s Ą zobowi Ą zani do przekazywania Narodowej Agencji raportów merytorycznych po pierwszym roku realizacji projektu oraz na jego zakończenie zamieszczania w Europejskiej Bazie Produktów na stronie www.est.org.pl informacji na temat projektów i ich produktów końcowych

8 Rol Ą Narodowej Agencji jest: wspieranie beneficjentów monitoring projektów oraz obsługa wniosków o dofinansowanie i umów na realizację projektów Informacje na temat programu Comenius dostępne są na stronie www.comenius.org.pl.

9 UNITED BY UNESCO

10 ERZ İ NCAN Ebru Hande FEVZ İ EFEND İ İ LKÖ Ğ RET İ M OKULU

11 DUFFIELD SARA DEL GAUDIO THE ECCLESBOURNE SCHOOL

12 HANISKA GABRIELA STOFFANOVA ZAKLADNA SKOLA

13 NUSSDORF – DEBANT ROBERT MAIRGINTER HAUPTSCHULE NUSSDORF - DEBANT

14 G Ł ÓWNE ZA Ł O Ż ENIA PROJEKTU współpraca międzynarodowa kształtowanie kompetencji interkulturowych w zgodzie z podstawą programową rozwijanie świadomości narodowej promowanie programu uczenie się przez całę życie promowanie nauki języków obcych kształtowanie umiejętności związanych z biznesem wymiana doświadczeń między nauczycielami z różnych krajów porównywanie systemów edukacji europejskiej wzmacnianie europejskiej wartości dodanej

15 INTERDYSCYPLINARNY WYMIAR PROJEKTU ZADANIA REALIZOWANE PODCZAS RÓŻNYCH ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

16 INFORMATYKA strona internetowa blog projektu podcasty (legendy dotyczące miejsc z listy UNESCO) słownik legendarnych postaci tworzenie minisłowników filmy, prezentacje powerpoint, czat

17 geografia poznanie savoir vivre każdego z krajów stworzenie kalendarza z miejscami które zwiedzimy w każdym z krajów tworzenie przewodników z miejscami z listy UNESCO kwestionariusze, ankiety tworzenie mapy 3D- szlakiem UNESCO turystyka zwiedzanych miejsc

18 PRZYRODA promocja i ochrona miejsc z listy światowego dziedzictwa kampanie

19 MATEMATYKA analiza danych z ankiet i kwestionariuszy

20 SZTUKA tworzenie mapy 3D logo projektu oprawa plastyczna występów uczniów legendarne postacie z miejsc UNESCO

21 J Ę ZYK POLSKI cykliczne wydawanie magazynów dotyczących postępów w projekcie tworzenie kroniki projektu opracowywanie legend artykuły do gazet

22 historia zwiedzanych miejsc

23 MUZYKA oprawa muzyczna występów uczniów

24 sport zawody sportowe z prezentacją sportów narodowych

25 dodatkowo międzynarodowy piknik tworzenie puszki czasu

26 DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę GOR Ą CO ZACH Ę CAMY DO WSPÓ Ł PRACY


Pobierz ppt "COMENIUS. Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie jest on adresowany do szkół,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google