Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółki w prawie polskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółki w prawie polskim"— Zapis prezentacji:

1 Spółki w prawie polskim

2 Spółki prawa administracyjnego
Cel: nadzór nad wspólnymi przedsięwzięciami Spółki wodne Spółki do zagospodarowania wspólnot gróntowych

3 Spółki prawa cywilnego
Spółka cywilna Bez osobowości prawnej wspólnicy – przedsiębiorcy Współwłasność łączna (bez udziałowa) Umowa – KC

4 Spółki prawa handlowego
Spółki osobowe: Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółki kapitałowe: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna

5 Spółka jawna (sp.j.) Kodeks Spółek Handlowych
Umowa pomiędzy wspólnikami Przekształcenie z S.C. lub S.H. Należności umowy spółki jawnej: Firma i siedziba Określenie wkładów wnoszonych i ich wartość Przedmiot działalności Czas trwania spółki Wpis do KRS – Krajowy Rejestr Sądowy Nazwiska i imiona, (firmy, nazwy) wspólników + adresy do doręczeń Nazwiska i imiona osób do doręczeń i sposób reprezentacji Wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki

6 Spółka partnerska (X i partner/rzy/ lub sp.p.)
Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu. Partner – OF wykonująca wolny zawód (najmniej 2) Odpowiedzialność wspólników – ograniczona, tzn. partner nie odpowiada za zobowiązania spółki wynikające z działalności innych partnerów Zarząd

7 Spółka komandytowa Wspólnicy - odmienne ukształtowanie ich pozycji prawnej w spółce komandytowej: Komplementariusz – aktywny, reprezentant, kompletna odpowiedzialność (subsydiarna) za zobowiązania spółki Komandytariusz – pasywny, ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki Ten sam wspólnik nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.

8 Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)
Komplementariusz Akcjonariusz – nie odpowiada za zobowiązania spółki Kapitał zakładowy zł Statut, akt notarialny Walne zgromadzenie Komplementariusz, pełnomocnik

9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
1 – x wspólników Kapitał zakładowy 5000zł - Źródła tworzenia kapitału zakładowego: równowartość udziałów pieniężnych i aportów rzeczowych wniesionych przez poszczególnych wspólników, podwyższenie kapitału w drodze objęcia nowych udziałów, przekształcenia kapitału akcyjnego w kapitał udziałowy, zysk przeznaczony na umorzenie udziałów, dopłaty do kapitału udziałowego Udział: min. 50 zł Organy: zgromadzenie wspólników, zarząd, Rada Nadzorcza, Komisja rewizyjna (RN – kapitał zakładowy 0,5 mln. Zł. i 25 wspólników, ze spółki Skarbu Państwa)

10 Spółka akcyjna (SA) Kapitał akcyjny: min. 100 000 zł
Wartość nominalna akcji: od 1 grosza Akcje: imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, zwykłe, uprzywilejowane Zysk – dzielony proporcjonalnie od wysokości posiadanych udziałów – dywidenda Walne zgromadzenie Zarząd Rada nadzorcza

11 Paneuropejskie formy prawne przedsiębiorstw
Spółka europejska Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Spółdzielnia europejska Europejska spółka prywatna Europejska spółka wzajemna Stowarzyszenie europejskie Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe

12 Inne formy prawne podmiotów gospodarczych
Przedsiębiorstwo państwowe Stowarzyszenie Spółdzielnia Fundacja Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej

13 Pozaprawne spółki Spółka cicha Spółka lwia


Pobierz ppt "Spółki w prawie polskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google