Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Wrocław, 2015 Pożyczki dla przedsiębiorców Województwa Dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Wrocław, 2015 Pożyczki dla przedsiębiorców Województwa Dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Wrocław, 2015 Pożyczki dla przedsiębiorców Województwa Dolnośląskiego

2 www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP To przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze pozadotacyjnym.

3 www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 JEREMIE w Europie Inicjatywa realizowana jest w: 15 krajach członkowskich UE Obecnie łączna pula środków przeznaczona na inicjatywę to: ponad 3,5 miliarda € W przyszłości pula środków przeznaczona na inicjatywę zwiększy się do: 7,5 miliarda €

4 www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Dolnośląskie 405, 73 mln zł Łódzkie 188,63 mln zł Pomorskie 287,39 mln zł Wielkopolskie 501,30 mln zł Zachodniopomorskie 280,00 mln zł W perspektywie 2007-2013 w Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie krajowym i regionalnym

5 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją non profit ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno - Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko - Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo – doradczą. www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

6 Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Udzielają pożyczek, które przeznaczone są na: - finansowanie inwestycji, - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, - rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, - zakup materiałów niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego. www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

7 Fundusz Pożyczkowy Dolny Śląsk - JEREMIE oferuje możliwość finansowania działalności inwestycyjnej, obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska. O pożyczki mogą starać się przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego lub mają ograniczony do niego dostęp. Działalność funduszu wspiera również rozwój lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości oraz wpływa na rozwój całej gospodarki poprzez wzrost jej konkurencyjności i innowacyjności. www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

8 Pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Dolny Śląsk - JEREMIE może otrzymać przedsiębiorca który: ·zatrudnia do 250 pracowników; ·ma swoją siedzibę lub prowadzi podstawową działalność na terenie województwa dolnośląskiego; ·posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka; ·ma dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju. www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

9 Kto może otrzymać pożyczkę Firmy działające we wszystkich branżach, z wyjątkiem: Przedsiębiorców z sektora rolniczego, Przedsiębiorców z sektora zbrojeniowego, Przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową, określaną jako szkodliwa dla środowiska, Prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną. www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

10 Oferta pożyczkowa FP Dolny Śląsk - JEREMIE - Pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe służące rozwojowi przedsiębiorstwa, - Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 tys. zł www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

11 Oferta pożyczkowa FP Dolny Śląsk - JEREMIE okres spłaty pożyczki wynosi do 60 miesięcy dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

12 Oprocentowanie i opłaty - Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. - Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie pomocy de minimis polegającej na obniżeniu oprocentowania nawet do 1%. Nie pobierane są żadne opłaty związane z rozpatrzeniem wniosku www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

13 Charakterystyka produktów: - Finansowanie nawet 100% wartości inwestycji netto - Zabezpieczenie spłaty: min. 150% kapitału i odsetek np. weksel in blanco oraz: - poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, - poręczenie osób trzecich, - hipoteka, - zastaw rejestrowy środków trwałych www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

14 Podstawowe dokumenty Wniosek o pożyczkę, Informacje na temat przedsięwzięcia, Dane finansowe firmy i właściciela, Informacje na temat zabezpieczenia pożyczki, Dokumenty rejestracyjne firmy, Upoważnienie do uzyskania informacji z BIG, Oświadczenie o niekaralności. Wniosek o przyznanie pomocy de minimis www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

15 Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem Pożyczkowym Dolny Śląsk - JEREMIE : ·ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych, ·minimalny wkład własny, ·elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki, ·uproszczona procedura. www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

16 Punkty Obsługi Funduszu pożyczkowego Instytucja zarządzająca Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „DOLNY ŚLĄSK” Polska Fundacja Przedsiębiorczości www.pfp.com.pl 70-466 Szczecin tel. 91 312-92-16, Wrocław ul. Skarbowców 23A ul. Monte Cassino 32 fax. 91 312-92-01 tel. 71 332 31 81, 71 391 21 96 www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

17 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 www.pfp.com.pl www.dfp.info.pl


Pobierz ppt "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Wrocław, 2015 Pożyczki dla przedsiębiorców Województwa Dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google