Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Wrocław, 2015 Pożyczki dla przedsiębiorców Województwa Dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Wrocław, 2015 Pożyczki dla przedsiębiorców Województwa Dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Wrocław, 2015 Pożyczki dla przedsiębiorców Województwa Dolnośląskiego

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP To przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze pozadotacyjnym.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata JEREMIE w Europie Inicjatywa realizowana jest w: 15 krajach członkowskich UE Obecnie łączna pula środków przeznaczona na inicjatywę to: ponad 3,5 miliarda € W przyszłości pula środków przeznaczona na inicjatywę zwiększy się do: 7,5 miliarda €

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata Dolnośląskie 405, 73 mln zł Łódzkie 188,63 mln zł Pomorskie 287,39 mln zł Wielkopolskie 501,30 mln zł Zachodniopomorskie 280,00 mln zł W perspektywie w Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie krajowym i regionalnym

5 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją non profit ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno - Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko - Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo – doradczą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

6 Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Udzielają pożyczek, które przeznaczone są na: - finansowanie inwestycji, - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, - rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, - zakup materiałów niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

7 Fundusz Pożyczkowy Dolny Śląsk - JEREMIE oferuje możliwość finansowania działalności inwestycyjnej, obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska. O pożyczki mogą starać się przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego lub mają ograniczony do niego dostęp. Działalność funduszu wspiera również rozwój lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości oraz wpływa na rozwój całej gospodarki poprzez wzrost jej konkurencyjności i innowacyjności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

8 Pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Dolny Śląsk - JEREMIE może otrzymać przedsiębiorca który: ·zatrudnia do 250 pracowników; ·ma swoją siedzibę lub prowadzi podstawową działalność na terenie województwa dolnośląskiego; ·posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka; ·ma dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

9 Kto może otrzymać pożyczkę Firmy działające we wszystkich branżach, z wyjątkiem: Przedsiębiorców z sektora rolniczego, Przedsiębiorców z sektora zbrojeniowego, Przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową, określaną jako szkodliwa dla środowiska, Prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

10 Oferta pożyczkowa FP Dolny Śląsk - JEREMIE - Pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe służące rozwojowi przedsiębiorstwa, - Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 tys. zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

11 Oferta pożyczkowa FP Dolny Śląsk - JEREMIE okres spłaty pożyczki wynosi do 60 miesięcy dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

12 Oprocentowanie i opłaty - Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. - Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie pomocy de minimis polegającej na obniżeniu oprocentowania nawet do 1%. Nie pobierane są żadne opłaty związane z rozpatrzeniem wniosku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

13 Charakterystyka produktów: - Finansowanie nawet 100% wartości inwestycji netto - Zabezpieczenie spłaty: min. 150% kapitału i odsetek np. weksel in blanco oraz: - poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, - poręczenie osób trzecich, - hipoteka, - zastaw rejestrowy środków trwałych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

14 Podstawowe dokumenty Wniosek o pożyczkę, Informacje na temat przedsięwzięcia, Dane finansowe firmy i właściciela, Informacje na temat zabezpieczenia pożyczki, Dokumenty rejestracyjne firmy, Upoważnienie do uzyskania informacji z BIG, Oświadczenie o niekaralności. Wniosek o przyznanie pomocy de minimis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

15 Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem Pożyczkowym Dolny Śląsk - JEREMIE : ·ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych, ·minimalny wkład własny, ·elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki, ·uproszczona procedura. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

16 Punkty Obsługi Funduszu pożyczkowego Instytucja zarządzająca Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „DOLNY ŚLĄSK” Polska Fundacja Przedsiębiorczości Szczecin tel , Wrocław ul. Skarbowców 23A ul. Monte Cassino 32 fax tel , Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

17 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata


Pobierz ppt "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Wrocław, 2015 Pożyczki dla przedsiębiorców Województwa Dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google