Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Światopogląd a ideologia Pasierbiec, październik 2014 r. Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów Marian Jasinski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Światopogląd a ideologia Pasierbiec, październik 2014 r. Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów Marian Jasinski."— Zapis prezentacji:

1 Światopogląd a ideologia Pasierbiec, październik 2014 r. Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów Marian Jasinski

2 Do tematu ideologii wracamy każdorazowo, gdy zostanie zachwiana równowaga światopoglądowa danej społeczności. Poszukujemy wówczas uniwersalnych wartości, spinających jak najszersze grono jej uczestników do utrzymania własnego statusu.

3 Konflikty w skali makro i rozbieżności w postrzeganiu rzeczywistości w skali mikro, doprowadzają czasami do bardzo dużych różnic widzenia codziennego życia w stosunkach społecznych na różnych płaszczyznach działania.

4 Czy będzie to cały naród, czy też poszczególne grupy społeczne, albo dana organizacja społeczno-polityczna, odwołujemy się do już wcześniej znanych idei lub generujemy na jej podstawowym znaczeniu nową ideę, która w odniesieniu do jej pierwotnych założeń czasami ma się jak pięść do nosa

5 Większość opcji politycznych prawicowych i centroprawicowych, w określeniu Chrześcijańskiej Demokracji upatruje lub wymyśla swoje ideologie. Bardzo często zupełnie rozbieżne od głoszonych wyborczych haseł i stosowaniu ich w publicznym działaniu.

6 Józef Piłsudzki nie traktował chadecji przyjaźnie, ale też nie dopuszczał do zaognienia stosunków społecznych w skali jaka nastąpiła po jego śmierci. Odczuwamy jako chadecy na własnej skórze również w dzisiejszych czasach, pewien sposób alienacji politycznej. Czy to ze względu na obawy o naszą mądrość polityczną czy są ku temu inne powody? - pozostawiam to zagadnienie do dyskusji

7 Dzisiejszy świat, ten z naszego podwórka i ten zza miedzy, nie wykluczając narastającej fali napływu ideologii spoza granic Europy, jest groźny w tym, że za osłoną rzekomej tolerancji kryje się groźba przekształcania współczesnej rzeczywistości w sobie tylko znany światopogląd.

8 Pod osłoną wielu przekazów medialnych, niosących sensacje często pokazywane w krzywym zwierciadle, tworzą populizm w działaniu zasłaniający prawdziwe wartości najbardziej szlachetnych idei. Odnośmy się do tego, tak jak w historii Polski prowadząc walkę niepodległościową Korfanty, który głosił proste przesłania do naszego narodu o tworzenie wewnętrznej niepodzielnej jedności i budowanie narodowej tożsamości w poszanowaniu człowieka jako bliźniego, w ścisłej zgodzie z Panem Bogiem.

9 Czy można nie widzieć tych wartości jako dobro najwyższe? Bóg, Honor Ojczyzna! Czy trzeba tłumaczyć i uświadamiać ludziom, że chadecja nie dąży do konfrontacji ideologicznej z „innastranną” ideologią?

10 Jeżeli dopuścimy do tego co zaszło w ostatnich latach z naszym programem chadeckim, to tak jak słowo „solidarność”, wraz z całą swoją ideologią, pozostanie tylko zapisem i dobrym wspomnieniem. Chętnych do przejęcia wartości głoszonych przez chadeków jest wielu.

11 Tak jak Prawo Morskie, porzucony statek na morzu przechodzi na własność tych, którzy na niego w danej chwili wejdą. Pozostawienie „chadeków” przez ludzi, którzy z tego środowiska wyszli jest aż nadto wyraźnym przykładem – w konsekwencji brak poczucia odpowiedzialności za nasze środowisko.

12 Nie oczekuję, że tak jak Korfanty, nasi liderzy pójdą do więzienia w obronie idei chadeckich. Nasuwa się jednak pytanie, czy idee naszego środowiska były utopią, że nie ma dalszej działalności w odniesieniu do realnej rzeczywistości i czy dalsza bezczynność polityczna jest taktyką czy zwykłym grzechem zaniechania?

13 Grzech zaniechania dotyczy nas wszystkich, ale poza naszym zgromadzeniem, na tej Sali, w pierwszej kolejności dotyczy tych, którzy zbyt zachowawczo podejmują aktywność społeczno-polityczną i nie zgłębiają wiedzy dotyczącej źródła idei, która nam wskazuje cel utrwalania naszej narodowej tożsamości - dla dobra Polski, dla dobra Polaków dla dobra nas wszystkich.

14 Dziękuję za uwagę Marian Jasinski jasinskimarian@gmail.com


Pobierz ppt "Światopogląd a ideologia Pasierbiec, październik 2014 r. Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów Marian Jasinski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google