Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

More people go more places with IELTS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "More people go more places with IELTS"— Zapis prezentacji:

1 More people go more places with IELTS
Procedury aplikacyjne na studia anglojęzyczne

2 IELTS THIS SLIDE is ANIMATED W trakcie tej prezentacji dowiecie się:
Proces Boloński IELTS a studia w UK IELTS w Europie IELTS a studia w USA Jak się przygotować IELTS Top 10 THIS SLIDE is ANIMATED W trakcie tej prezentacji dowiecie się: Czym jest proces boloński i dlaczego jest ważny? IELTS Top 10, czyli 10 najważniejszych rzeczy, które zawsze chcieliście wiedzieć a baliście się zapytać Jak IELTS pomoże Wam w aplikowaniu na uczelnie w Wielkiej Brytanii i do czego służy UCAS? Jak IELTS pomoże w dostaniu się na inne uczelnie w Europie? Jak IELTS pomoże Wam w aplikowaniu na uczelnie w USA? Gdzie w internecie znaleźć przydatne do przygotowania się materiały i jak np.. znaleźć informacje o wymaganiach językowych uczelni?

3 Proces Boloński ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie
Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego Studiowanie w innych krajach europejskich nigdy chyba nie było łatwiejsze a to dzięki Procesowi Bolońskiemu. Czym jest Proces Boloński? - To ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie realizowane w latach 1999 – 2010 przez ministrów edukacji i szeroko rozumiane środowisko akademickie (uczelnie, stowarzyszenia uczelni, stowarzyszenia studentów, rządowe i pozarządowe organizacje zajmujące się akredytacją programów oraz jakością kształcenia). - Jego celem było stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area), umożliwiającego swobodną współpracę państw uczestniczących w dziedzinie edukacji wyższej.

4 Państwa – członkowie (47)
Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia-Flandria, Belgia-Walonia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Francja, Gruzja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Kazachstan, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Montenegro, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Wśród państw uczestniczących w budowaniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i w realizowaniu Procesowi Bolońskiego są dwa istotne dla nas tu zgormadzonych kraje: <click> Polska <pojawi się zakreślenie> I Wielka Brytania <pojawi się zakreślenie> 4

5 Proces Boloński dla studenta
studiowanie możliwe w całej Europie ujednolicony system studiów większa mobilność studentów punkty ECTS porównywalne dyplomy i tytuły naukowe Jaki wpływ ma Proces Boloński na studenta? umożliwia podejmowanie studiów na uczelniach europejskich, ujednolica system studiów w Europie: studia I-szego, II-go i III-ego stopnia (licencjackie, magisterskie i doktoranckie); Plusy trójstopniowego systemu: - Umożliwia zakończenie edukacji po pierwszym stopniu, podjęcie pracy, a także powrót na studia po pewnym czasie - Umożliwia weryfikację wyboru kierunku studiów UWAGA: od tej reguły istnieją wyjątki, w postaci np. studiów medycznych czy prawniczych, w niektórych krajach - kształcenie odbywa się w tradycyjnym systemie studiów jednolitych wspiera mobilności studentów i pracowników uczelni (chodzi tu zarówno o mobilność poziomą tj. realizację części studiów I-szego lub II-iego stopnia za granicą np. poprzez programy typu Erasmus, jak i mobilność pionową, tj. zmianę uczelni i wyjazd za granicę po ukończeniu studiów I-szego stopnia, często połączoną ze zmianą kierunku studiów) wprowadził punktowy systemu rozliczenia i akumulacji osiągnięć studentów (tzw. punkty ECTS - European Credit Transfer System, Europejski System Transferu Punktów) – dzięki nim możliwe jest porównywanie i uznawanie realizowanych za granicą przedmiotów i studiów. Przyjęto, że jeden punkt ECTS powinien odpowiadać 25 – 30 godzinom pracy studenta (w ramach zajęć i pracy własnej). Punkty ułatwiają wymianę międzynarodową i sprzyjają wprowadzaniu elastycznych programów studiów wprowadzenie systemu porównywalnych stopni naukowych (dyplomów); warto wspomnieć o „suplemencie do dyplomu”, który jest dokumentem wydawanym wraz z dyplomem, a zawiera charakterystykę programu studiów, rejestr osiągnięć studenta oraz ogólny opis systemu szkolnictwa w danym kraju współdziałanie w zakresie zapewniania jakości kształcenia - poprzez szereg mechanizmów akredytacji i kontroli programów akademickich oraz ich realizacji 5

6 www.frse.org.pl Gdzie szukać informacji o Procesie Bolonskim?
Strona internetowa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl), gdzie znaleźć można szereg ciekawych opracowań poświęconych tematyce wymiany akademickiej i Procesowi Bolońskiemu. 6

7 IELTS? Czym jest IELTS?

8 IELTS IELTS (przynajmniej w wymowie) nie ma nic wspólnego z nazwą polskiej marki motoryzacyjnej. 8

9 IELTS? Co wiec stoi za słowem IELTS?

10 I n t e r n a t i o n a l E n g l i s h L a n g u a g e T e s t i n g
S y s t e m IELTS to akronim pełnej nazwy testu: I n t e r n a t i o n a l E n g l i s h L a n g u a g e T e s t i n g S y s t e m 10

11 test IELTS Przede wszystkim, IELTS jest TESTem, nie egzaminem!
Oznacza to, że jego zadaniem jest określenie poziomu biegłości językowej kandydata poprzez sprawdzenie 4 umiejętności: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie. Obecnie to najpopularniejszy test z jezyka angielskiego, stworzony z myślą o środowisku akademickim i zwiększającej się mobilności młodych ludzi. Jest więc praktycznym testem z języka angielskiego, ponieważ sprawdza jak kandydat poradzi sobie: - w środowisku uniwersyteckim - w sytuacjach związanych z pracą i codziennym życiem Ponadto jest to test z języka angielskiego międzynarodowego, więc uznaje on wszystkie odmiany angielskiego: amerykańską, brytyjską etc. 11

12 10 rzeczy o IELTS, które warto wiedzieć
IELTS Top 10, czyli 10 najważniejszych rzeczy, które zawsze chcieliście wiedzieć a baliście się zapytać

13 Dwa miliony kandydatów co roku.
IELTS TOP 10 Dwa miliony kandydatów co roku. Po pierwsze, co roku IELTS zdaje ponad 2 mln osób na całym świecie. 80% z nich, podobnie jak Wy, wybiera go w związku z chęcią podjęcia studiów za granicą.

14 Honorowany przez ponad 8 000 instytucji
IELTS TOP 10 Honorowany przez ponad instytucji na całym świecie. Honorowany przez ponad instytucji na całym świecie, W tym niemal wszystkie uczelnie w Wielkiej Brytanii, uniwersytetów USA, w tym wszystkie Ivy League, Plus agencje rządowe i edukacyjne oraz organizacje zawodowe

15 IELTS TOP 10 Test w wersji papierowej
Biały dokument – przykładowy Writing Answer Sheet Czerwony dokument - Listening Answer Sheet

16 IELTS TOP 10 Egzamin ustny w formacie 1:1

17 Nie ma oddzielnej części gramatycznej!
IELTS TOP 10 Nie ma oddzielnej części gramatycznej! Sprawdza 4 umiejętności: Listening, Reading, Writing, Speaking Nie ma oddzielnej części gramatycznej!

18 IELTS TOP 10 Dwie wersje testu: Academic General Training
W zależności od potrzeb, dla których przystępuje się do IELTS. Dla osób pragnących studiować w języku angielskim, zalecana jest wersja ACADEMIC. Obie trwają tyle samo czasu. Rozróżnienie w Readingu i Writingu.

19 9-stopniowa skala wyników
od 1 (non-user) do 9 (expert user)

20 Wyniki dostępne już 13 dnia od daty testu.
IELTS TOP 10 Wyniki dostępne już 13 dnia od daty testu. Wyniki dostępne wówczas zarówno on-line, jak i drukowane są papierowe certyfikaty wysyłane do kandydata i wybranych instyucji,ponieważ (przejdź do następnego slajdu)

21 IELTS TOP 10 Test Report Form (TRF) 1 kopia TRF dla kandydata
5 dodatkowych kopii dla instytucji wskazanych przez kandydata Ważność wyników: 2 lata. THIS SLIDE IS ANIMATED! Wyniki IELTS prezentowane są w formie Test Report Form. Na dyplomie zawarta jest informacja o całkowitej (średniej) liczbie punktów z testu IELTS, jak i z każdej części osobno. Jest to istotne, gdyż niekiedy uniwersytety na całym świecie wymagają nie tylko określonej liczby punków z całego testu, ale także z jego części, np. studia dziennikarskie, gdzie liczy się mocno ocena z Writingu. Kandydat dysponuje w sumie 6 kopiamii dyplomu, przy czym: 1 kopia trafia do kandydata a 5 pozostałych do 5 organizacji wybranych przez kandydata (adresy podane wskazane w czasie rejestracji lub zgłoszone w ciągu dwóch lat od daty testu, czyli tak długo jak ważne są wyniki IELTS.) Jeśli potrzeba jeszcze większej liczby TRFów, należy wypełnić wniosek dostępny na i dokonać opłaty w wysokości 20 zł na konto British Council.

22 Wynik IELTS jest ważny dwa lata.
IELTS TOP 10 Wynik IELTS jest ważny dwa lata. Instytucje zwykle nie honorują wyników starszych niż 2-letnie, dlatego że zależy im na informacji o jak najbardziej aktualnym poziomie znajomości języka angielskiego osób chcących studiować w tym języku.

23 IELTS Mam wyniki i co dalej?
Mamy zatem za sobą już test IELTS. No dobrze – ale co dalej. Jak może on mi pomóc w studiowaniu za granicą. Na kolejnych slajdach zaprezentowane zostanie jego wykorzystanie do aplikowania na uczelnie brytyjskie, europejskie i amerykańskie.

24 IELTS a uczelnie brytyjskie
Jak starać się o miejsce na uczelni w Wielkiej Brytanii? Zacznijmy od Wielkiej Brytanii. Jak IELTS może mi pomóc w studiowaniu tam?

25 IELTS a uczelnie brytyjskie
Honorowany przez prawie wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii. Poszczególne uczelnie i wydziały mają różne wymagania punktowe. Więcej informacji: strony internetowe uczelni brytyjskich, oraz Tak jak wspomnieliśmy kilka slajdów wcześniej, praktycznie wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii uznają egzamin IELTS. Poszczególne uczelnie i wydziały same decydują o poziomie oceny wymaganym od przyszłych studentów. więcej informacji nt. minimów punktowych znaleźć można na stronach internetowych uczelni w zakładkach typu Addmission Requirements, oraz na stronach internetowych współtworzonych przez British Council, takich jak: i 25

26 Uczelnie brytyjskie honorujące IELTS:
University of Cambridge University of Oxford University of Edinburgh London School of Economics and Political Science University of Manchester University of Southampton Lancaster University University of Glasgow University of Birmingham University of Liverpool University of Leeds Pokaż listę przykładowych uczelni uznających IELTS 26

27 Jak sprawdzić wymagany wynik IELTS?
Powiedz, że pokażesz teraz jak za pośrednictwem strony Take IELTS na britishcouncil.org można sprawdzić wymagania punktowe dla przykładowych dwóch uczelni brytyjskich: University of Cambridge i University of Oxford. 27

28 www.britishcouncil.org/takeielts Tak wygląda strona główna.
Aby znaleźć informacje o wymaganiach punktowych należy wybrać zakładkę CHOOSE IELTS a następnie WHO ACCEPTS IELTS?

29 Wyszukanie uczelni jest możliwe na dwa sposoby: Wpisanie nazwy uczelni w pierwszym polu. Wybranie z listy rozwijanej interesującego nas kraju, by dowiedzieć się jakie uniwersytety honorują IELTS.

30

31 Minimum Academic Band Score dla Uni of Cambridge – 7.0.

32 Minimum Academic Band Score dla Uni of Oxford – 7
Minimum Academic Band Score dla Uni of Oxford – 7.0 dla Undergraduate (studia I-szego stopnia) i 7.5 dla Postgraduate studies (studia II-go stopnia).

33 Jak starać się o miejsce na uczelni w Wielkiej Brytanii?
Mamy zdany test IELTS, wiemy już od ilu punktów uczelnia go uznaje, co dalej?

34 Aby ubiegać się o miejsca na uczelniach w Wielkiej Brytanii, należy zaprzyjaźnic się z UCAS, ponieważ aplikowanie odbywa się przez stronę internetową tej organizacji: Na stronie UCAS poza formularzem aplikacyjnym znaleźć można wszelkie informacje na temat procedur aplikacyjnych (w tym filmy instruktażowe, opinie studentów na temat niektórych uczelni, statystyki) 34

35 www.ucas.com/apply Adres strony UCAS: ucas.com Zakładka Apply Ważne:
15 January 2014 – deadline  applications for the majority of courses should arrive at UCAS 24 March 2014  Applications for some art and design courses should arrive at UCAS Poinformuj uczestników, że na kolejnych slajdach zobaczą przebieg procedury aplikacyjnej i będą mogli sprawdzić, w jaki sposób zdanie egzaminu IELTS pomoże im uzyskać miejsce na uczelni i dlaczego IELTS jest im do tego niezbędny. 35

36 Wyjaśnij, że strona jest łatwa w nawigacji, a poszczególne podstrony są dobrze ze sobą skomunikowane
36

37 Po lewej wyświetla się lista 6 etapów, z których składa się proces aplikacji, są to:
Wybór kierunku studiów i uczelni Złożenie podania o przyjęcie (droga internetowa) Wybór spośrod propozycji zaoferowanych przez uczelnie Przesłanie wyników egzaminów kwalifikujących na uczelnie (np. matury) Dalsze kroki Przygotowanie do rozpoczęcia studiów Każdy z etapów zilustrowany jest krótkim filmem instruktażowym zamieszczonym na stronie internetowej 37

38 Krok 1: Wybór kierunku i uczelni
Wyjaśnij, że ogólnie przedstawisz teraz etapy procedury aplikacyjnej Wskaż, że podtrona przedstawia szereg informacji na temat dostępnych uczelni, kierunków studiów, wymagań, ewentualnych egzaminów, opłat za studia; można także tu zamówić przewodnik po kierunkach studiów i uczelniach w formie książkowej 38

39 Krok 2: złożenie podania
Poinformuj, że na tej stronie kandydaci aplikują na wybrane kierunki i uczelnie uzywając internetowego systemu ‘Apply’ Powiedz, że następny slajd pokazuje jakiego rodzaju informacje kandydat podaje w procesie aplikacji 39

40 Krok 2 cd: złożenie podania
Przedstaw terminy składania aplikacji (szczegółowe informacje na stronie): – kierunki medyczne, stomatologia, weterynaria + Oxford & Cambridge 15.01 – większość pozostałych kierunków 24.03 – niektóre kierunki artystyczne - Zaleca się, by studenci spoza UK aplikowali jak najwcześniej (najlepiej nie później niż 15.10) Przedstaw wymagane rodzaje informacji o kandydacie pokazane na stronie, są to m.in. dane osobowe, przebieg dotychczasowej edukacji przebieg dotychczasowego zatrudnienia list motywacyjny referencje (wystawione przez nauczyciela bądź inną osobę znającą kandydata od strony zawodowej) Ostatni etap to zapłacenie opłaty administracyjnej (obecnie: 11 funtów przy aplikowaniu na 1 kierunek i uczelnię; 22 funty przy aplikowaniu na 2 lub więcej kierunków bądź uczelni) 40

41 Education  wynik egzaminu IELTS
Wskaż, że w części “Wykształcenie” podawany jest wynik egzaminu IELTS jako dowód znajomości języka angielskiego Przypomnij, że poszczególne uczelnie i wydziały same decydują o poziomie oceny wymaganym od przyszłych studentów 41

42 Krok 3: Wybór propozycji
Wyjaśnij, że na tej podstronie zawarte są takie informacje, jak: terminy otrzymania odpowiedzi ze strony uczelni (generalnie jest to koniec maja) rady, jak podjąć właściwą decyzję przy wyborze ofert wskazówki dotyczące rozmow kwalifikacyjnych szereg innych ważnych danych 42

43 Krok 4: Przesłanie wyników
Podstrona dotyczy przesyłania wyników egzaminów kwalifikujących na uczelnie; zawiera także informacje dla studentów międzynarodowych (generalnie wyniki egzaminów ze szkół średnich przesyłają oni na wybraną uczelnię osobiście – należy w tym zakresie być w kontakcie z biurem rekrutacyjnym wybranej uczelni) 43

44 Krok 5: Dalsze działania
Wyjaśnij, że punkt ten dotyczy sytuacji, w której kandydat nie dostał się na wybrany kierunek i uczelnię; strona zawiera wskazówki, jakie inne działania taka osoba może podjąć oraz jak szukać wolnych miejsc na uczelniach 44

45 Krok 6: Przygotowanie do studiów
Wyjaśnij, że ta podstrona zawiera sporo praktycznych informacji dotyczących przygotowania do rozpoczęcia studiów, takich jak: zarządzanie budżetem, rola samorządu studentów, osoby i instytucje powołane do doradzania i pomocy studentom i wiele innych 45

46 Strona dla kandydatów spoza UK
Student finance – do 9000 funtów Na zakończenie tej części prezentacji, pokaż podstronę witryny UCAS dla studentów spoza Wlk. Brytanii Wyjaśnij, że jest to specjalna strona dla studentów spoza Wlk. Brytanii - ‘Non-UK students’ - zawierająca dużo przydatnych i praktycznych informacji oraz wskazówek, w tym informacje na temat opłat za studia i możliwości starania się o pomoc finansową. <uwaga: British Council nie pomaga w uzyskaniu dofinansowania do studiów w UK, ani nie prowadzi żadnej działalności stypendialnej>. 46

47 IELTS a uczelnie amerykańskie
Wielka Brytania za nami. Jak zatem IELTS pomoże mi w dostaniu się na uczelnie w USA?

48 IELTS w USA W USA IELTS uznaje już ponad instytucji edukacyjnych i zawodowych. Każda uczelnia w USA przeprowadza rekrutację indywidualnie. Więcej informacji: strony internetowe uczelni amerykańskich, oraz 48

49 Uznawalnośc IELTS w USA
IIE Open Doors Report Rankings: U.S. News & World Report Times Higher Education World University Rankings Academic Ranking of World Universities (ARWU) Common Application Top 100 Law Schools Top 100 Business Schools Top 100 Community Colleges The IELTS USA Recognition team works closely with colleges and universities in the U.S. to ensure breadth of the use of IELTS across as many relevant organizations as possible as well as depth of recognition within each organization. We continue to promote the validity and reliability of IELTS within U.S. higher education and have made considerable progress towards our goal of 100% recognition. At present, all institutions that appear in the top rankings from IIE, U.S. News, Times Higher Education and the Academic Ranking of World Universities accept IELTS at the undergraduate or graduate level or both. Additional areas of current focus include Common Application institutions, top law schools—particularly those with LLM programs, top business school and top community colleges, all defined both by rankings as well as international student admissions.

50 Levels/Sample Schools
IELTS w USA - przykłady Levels/Sample Schools Scores Undergraduate Range = New York University (NY) 7.0 University of Illinois, Urbana-Champaign (IL) 6.5 Arizona State University (AZ) 6.0 Graduate Range = Columbia University (NY) Columbia School of Journalism (NY) 8.5 Professional schools Harvard MBA (MA) LLM Range = Duke University (NC) 7.5 Indiana University (IN) Here are some examples of select IELTS score requirements by US universities. These schools are responsible for setting their own score requirements, not IELTS. In addition to reviewing our US recognition list, an online database of organizations that accept IELTS, we also recommend reviewing the university website or contacting the international admissions staff, to confirm their IELTS score requirements. All of the top U.S. institutions admitting significant numbers of international students recognize IELTS and an increasing number identify IELTS as a preferred exam. Note the differences in band scores shown here between university departments such as Columbia University Graduate School of Arts and Sciences vs. the Columbia School of Journalism. Again, these band scores are set by the schools themselves and not by IELTS. Also, these scores are overall band scores not sub-scores.

51 The University of Michigan is a perfect example of how many US universities may set a min. sub score for each section of the test, so they will not accept a score below 6.5 in any section of IELTS.

52

53

54 Jak sprawdzić wymagany wynik IELTS?
Podobnie, jak dla uczelni brytyjskich, tak i dla uczelni amerykańskich możliwe jest by za pośrednictwem strony Take IELTS na britishcouncil.org sprawdzić wymagania punktowe dla przykładowych dwóch prestiżowych uczelni amerykańskich: - Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Harvard University 54

55 Źródło: www.britishcouncil.org/takeielts
Minimum Academic Band Score dla Massachusetts Institute of Technology (MIT)

56 Minimum Academic Band Score dla Harvard University

57 Jak IELTS pomaga ubiegać się o miejsce na uczelnie w Europie?

58 Przykładowe uczelnie (UE):
Francja: Ecole des Cadres Grecja: University of Crete Hiszpania: Universitat Autonoma de Barcelona Niemcy: Universität Köln Malta: University of Malta Norwegia: University of Bergen Portugalia: New University of Lisbon Dania: University of Copenhagen Chorwacja: International Graduate Business School in Zagreb Belgia: Université Libre de Bruxelles i inne

59 Gotowy na IELTS? Sesje IELTS dwa razy w miesiącu w Warszawie i Krakowie 10 centrów egzaminacyjnych IELTS w Polsce Rejestracja on-line: Cena: 660 zł

60 Jak się przygotować? Materiały dostępne on-line: ROAD TO IELTS
Bezpłatne testy i inne materiały: UWAGA – grafiki są zlinkowane ze stronami internetowymi! Road to IELTS, stworzony przez British Council, to popularny kurs internetowy do samodzielnych ćwiczeń czterech umiejętności językowych: słuchania, czytania ze zrozumieniem, pisania i mówienia. Każdy z Was może spróbować materiałów Road to IELTS już teraz – British Council oferuje 10 bezpłatnych godzin kursu wszystkim zainteresowanym. Informacja na britishcouncil.pl – Zdaj egzamin – IELTS – zakładka przygotowanie. Jeśli zapiszesz się na test IELTS w British Council, otrzymasz dodatkowe 20 godzin kursu Road to IELTS! Ponadto, na dwóch globalnych stronach internetowych: TakeIELTS na britishcouncil.org i ielts.org znajdziesz wiele przykładowych testów, porad i wskazówek. Dwa serwisy współtworzone przez British Council: Jeden z edulandia.pl (zakładka certyfikaty-język angielski), drugi z onet.pl

61 Przydatne strony internetowe
Podsumowując – przydatne strony www.

62 Masz pytanie nt. IELTS? Sekcja Egzaminacyjna British Council Al. Jerozolimskie Warszawa Tel. (22) Sekcja Egzaminacyjna British Council Rynek Główny Kraków Tel. (12)

63 Jesteśmy na Facebooku


Pobierz ppt "More people go more places with IELTS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google