Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza o społeczeństwie Władza ustawodawcza w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza o społeczeństwie Władza ustawodawcza w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Wiedza o społeczeństwie Władza ustawodawcza w Polsce

2 ORGANY WŁADZY USTAWODAWCZEJ W POLSCE SENAT SEJM

3 Zasady prawa wyborczego Zasada powszechności Zasada tajności Zasada proporcjonalności Zasada bezpośredniości Zasada równości

4 Posłowie i senatorowie – mandat przedstawicielski Posłowie i senatorowie są przedstawicielami całego narodu, a ich mandat przedstawicielski jest: ● Generalny – poseł lub senator wyraża wolę narodu, czyli w swojej działalności w parlamencie ma się kierować interesami ogółu obywateli ● Niezależny – posła lub senatora nie obowiązują instrukcje wyborcze ● Nieodwołalny – wyborcy nie mogą odwołać posła lub senatora

5 Organizacja sejmu i senatu Organami sejmu są: ● Marszałek sejmu – wybierany z grona posłów na pierwszym posiedzeniu ● Prezydium sejmu – tworzą je marszałek sejmu i wicemarszałkowie ● Konwent seniorów – tworzą go prezydium sejmu i przewodniczący klubów parlamentarnych i kół poselskich ● Komisje sejmowe – zaliczamy do nich komisje stałe, nadzwyczajne i śledcze

6 Funkcje parlamentu ● Funkcja ustrojodawcza ● Funkcja ustawodawcza, czyli możliwość inicjatywy ustawodawczej, przysługująca posłom, komisjom sejmowym, senatowi, prezydentowi, Radzie Ministrów, grupie co najmniej 100 tysięcy obywateli ● Funkcja kontrolna, czyli wotum zaufania, wotum nieufności, absolutorium, zapytania i interpelacje poselskie ● Funkcja kreacyjna


Pobierz ppt "Wiedza o społeczeństwie Władza ustawodawcza w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google