Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ojcowski Park Narodowy Ruta Katarzyna. Spis treści  Co to jest park narodowy?  Położenie Ojcowskiego Parku Narodowego  O Ojcowskim Parku Narodowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ojcowski Park Narodowy Ruta Katarzyna. Spis treści  Co to jest park narodowy?  Położenie Ojcowskiego Parku Narodowego  O Ojcowskim Parku Narodowym."— Zapis prezentacji:

1 Ojcowski Park Narodowy Ruta Katarzyna

2 Spis treści  Co to jest park narodowy?  Położenie Ojcowskiego Parku Narodowego  O Ojcowskim Parku Narodowym słów kilka  Skały i jaskinie  Flora parku  Fauna parku  Zabytki na terenie parku  Podsumowanie  Bibliografia

3 Co to jest park narodowy?  Park narodowy to obszar chroniony o bardzo dużej powierzchni (nie mniejszej niż 1000 ha), na którym zagrożone gatunki roślin i zwierząt mogą przetrwać w swoim naturalnym środowisku.

4 Położenie Ojcowskiego Parku  Znajduje się on w Polsce południowej, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim.  Obejmuje część Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.

5 O Ojcowskim Parku Narodowym słów kilka  Ojcowski Park Narodowy został utworzony w 1956 roku.  Jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce.  To najmniejszy z polskich parków narodowych.

6  Symbolem Ojcowskiego Parku Narodowego jest nietoperz.

7 Skały i jaskinie  Na terenie parku znajdują się grupy skał i pojedyncze ostańce zbudowane z jurajskich wapieni, czasem o fantazyjnych kształtach.  Przykładem jest:  Maczuga Herkulesa  Brama Krakowska  Igła Deotymy

8  Maczuga Herkulesa Widok z przoduWidok z tyłu

9  Igła Deotymy

10  W Ojcowskim Parku Narodowym znajduje się kilkaset jaskiń.  Do zwiedzania udostępnione są:  Jaskinia Łokietka  Jaskinia Ciemna

11  Jaskinia Ciemna

12 Flora parku  Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego rośnie około 1000 gatunków roślin naczyniowych, 160 gatunków mchów i mnóstwo grzybów.

13  Do roślin rosnących w Ojcowskim Parku Narodowym zaliczamy:  Obuwik pospolity – jest objęty ścisłą ochroną, należy do storczykowatych.

14  Paproć języcznik zwyczajny – jest objęta ochroną gatunkową.

15  Brzoza ojcowska – występuje licznie w Ojcowskim Parku Narodowym.

16  W parku licznie występują zarośla, takie jak:  Szakłak pospolity  Trzmielina brodawkowata  Dereń świdwia  Leszczyna

17 Leszczyna zwyczajna Kotki męskie Kwiat żeński

18  W parku większą część powierzchni porastają lasy. Możemy podziwiać:  Bory sosnowe  Grądy dębowo-lipowe  Jawory górskie  Lasy mieszane

19 Sosna zwyczajnaBuk zwyczajny

20 Fauna parku  Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego żyje około 5500 gatunków zwierząt.

21  Do zwierząt żyjących w Ojcowskim Parku Narodowym zaliczamy:  borsuki

22  Orzesznica

23  Gronostaj

24  Bóbr

25  Pluszcz

26  Zimorodek

27  Nietoperz

28 Zabytki na terenie parku  Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego możemy podziwiać takie zabytki jak:  Kaplica „na wodzie”  Zamek w Pieskowej Skale  Ruiny średniowiecznego zamku w Ojcowie

29  Kaplica „na wodzie” pod wezwaniem św. Józefa Robotnika to zabytkowy drewniany obiekt sakralny znajdujący się w Ojcowie.

30  Zamek w Pieskowej Skale Dziedziniec zamkowy

31   Zamek w Ojcowie był zamkiem warownymwzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego ruiny.

32 Podsumowanie  Teren parków narodowych można zwiedzać, ale są wyznaczone do tego specjalne szlaki, drogi i ścieżki.  W parkach narodowych nie można zbierać żadnych roślin ani ich części.  Należy zachowywać się cicho i spokojnie. Tylko wtedy można zobaczyć zwierzęta i podziwiać piękno przyrody.

33 Bibliografia  Obszary chronione w Polsce, pod red. J. Radziejowskiego, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa  Olaczek R., Głowaciński Z., Sokołowski A., Janecki J., Kapuściński R., Sikora A., Kurzac M., Ochrona przyrody w Polsce, Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, Warszawa Wikipedia – Wolna Encyklopedia: 

34 Bibliografia  Źródła ilustracji:   g g g   pg pg pg   iki_mg-k01.jpg iki_mg-k01.jpg iki_mg-k01.jpg  ajny_%28k%C4%99dzierzawy%29_Phyllitis_scolopendrium.j pg ajny_%28k%C4%99dzierzawy%29_Phyllitis_scolopendrium.j pg ajny_%28k%C4%99dzierzawy%29_Phyllitis_scolopendrium.j pg

35 Bibliografia  jcowski_PN.jpg jcowski_PN.jpg jcowski_PN.jpg  oot_struik.jpg oot_struik.jpg oot_struik.jpg  oot_male_flowers.jpg oot_male_flowers.jpg oot_male_flowers.jpg     

36 Bibliografia     kasz_Lukasik%29.jpg kasz_Lukasik%29.jpg kasz_Lukasik%29.jpg  nietoperz.jpg nietoperz.jpg nietoperz.jpg   _1.jpg _1.jpg _1.jpg  _2.jpg _2.jpg _2.jpg  b.jpg b.jpg b.jpg

37 Koniec


Pobierz ppt "Ojcowski Park Narodowy Ruta Katarzyna. Spis treści  Co to jest park narodowy?  Położenie Ojcowskiego Parku Narodowego  O Ojcowskim Parku Narodowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google