Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szkoła Cukrzycy” Porozumienie Zielonogórskie Wrocław, 08 czerwiec 2010 Andrzej Paciorkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szkoła Cukrzycy” Porozumienie Zielonogórskie Wrocław, 08 czerwiec 2010 Andrzej Paciorkowski."— Zapis prezentacji:

1 „Szkoła Cukrzycy” Porozumienie Zielonogórskie Wrocław, 08 czerwiec 2010 Andrzej Paciorkowski

2 Cukrzyca typu 2- epidemia XXI wieku POLSKA Wskaźnik częstości występowania - 5,37% Około 2,6 miliona chorych Około 600 tys. osób leczonych insuliną 3-krotny wzrost liczby zachorowań w ciągu ostatnich 15 lat co 8 pacjent przychodzący do lekarza ma cukrzycę 2

3 3 Cukrzyca ……. dlaczego dobrze leczyć?

4 4 Przewlekłe powikłania cukrzycy – liczy się czas Na świecie - co 15 minut umiera człowiek z powodu powikłań cukrzycy - co 19 minut mam miejsce amputacja z powodu powikłań cukrzycy - co 1,5 godziny ktoś traci wzrok z powodu powikłań cukrzycy - co 4 godziny kolejny pacjent rozpoczyna dializoterapię z powodu powikłań cukrzycy

5 5 Przewlekłe powikłania cukrzycy – liczą się pieniądze Według badań Banku Światowego aż 8 % nakładów na służbę zdrowia pochłania problem cukrzycy …………… Koszty leczenia przewlekłych powikłań cukrzycy to 80-90% z budżetu opieki zdrowotnej w porównaniu do 10% potrzebnych na leczenie cukrzycy niepowikłanej.

6 6 Leczenie cukrzycy – w jakim miejscu jesteśmy ? Zła kontrola metaboliczna zwiększa ryzyko powikłań cukrzycy. Badania PolDiab wykazały, że tylko ok. 11% pacjentów leczonych z powodu cukrzycy typu 2 spełnia kryteria prawidłowego wyrównania cukrzycy wg wytycznych PTD 2006

7 Leczenie cukrzycy – w jakim miejscu jesteśmy ? „Nasz kraj znalazł się na jednym z ostatnich miejsc (25 miejsce na 29 krajów) w rankingu konsumenckim Euro Consumer Diabetes Index dotyczącym jakości leczenia chorych na cukrzycę w Europie. Jednym z ważniejszych problemów w Polsce, oprócz dostępności refundowanych insulin, jest też niezadowalający poziom edukacji pacjentów.” PAP/Rynek Zdrowia 2008-12-05

8 Leczenie cukrzycy – w jakim miejscu jesteśmy ? Marek Twardowski, wiceminister zdrowia – „…Cukrzyca trafi na listę priorytetów zdrowotnych na najbliższe lata w ramach Strategii Rozwoju Zdrowia na lata 2007-2013” „…większość pacjentów powinna być na co dzień leczona w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej.” Prof. Edwin Gale z brytyjskiego University of Bristol przekonuje, że korzyści płynące z edukacji przeważają nad kosztami, które trzeba na nią ponieść, dlatego Polska powinna stworzyć narodowy program edukacji w cukrzycy Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia 2009-09-11 8

9 9 Dlaczego leczyć cukrzycę? Poprawa wyrównania metabolicznego cukrzycy z uzyskaniem: obniżenia HbA1c o 1% zmniejsza o 15- 20 % ryzyko zawału serca i udaru mózgu

10 Zmniejszenie ryzyka powikłań cukrzycy wynikające z obniżenia poziomu HbA1c o 1% UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405-12 5 0.5 1 05678910 1 5 0.5 1 05678910 1 Ryzyko względne HbA 1c 21% 5 0.5 1 056789101 1 p<0.0001 Wszystkie powikłania 14% Zgon związany z cukrzycą 14% Zawał serca 12% Udar mózgu p<0.0035 37% 0.5 1 1010 1515 05678910101 p<0.0001 Mikroangiopatia 43% 0.1 1 1010 2020 05678910101 p<0.0001 Choroba naczyń obw. p<0.0001 5 0.5 1 05678910 1 Dane liczbowe dotyczą zmniejszenia poziomu HbA1c o 1%

11 11 Cukrzyca ……. co to znaczy- dobrze leczyć?

12 Kryteria wyrównania gospodarki węglowodanowej cukrzyca typu 1 i krótkotrwająca cukrzyca typu 2 (PTD 2010) HbA1c ≤ 6,5 % mg/dlmmol/l Glikemia na czczo i przed posiłkami 70 -1103,9-6,1 Glikemia 2 godziny po posiłku - podczas samokontroli < 1407,8 Wartość HbA1c ≤6,5% można się starać osiągnąć u wyedukowanego pacjenta, jeśli ryzyko hipoglikemii nie jest u niego zwiększone.

13 Kryteria wyrównania gospodarki węglowodanowej cukrzyca typu 2 ( wg PTD 2010 ) HbA1c ≤ 7,0 % mg/dlmmol/l Glikemia na czczo i przed posiłkami 70 -1103,9-6,1 Glikemia 2 godziny po posiłku - podczas samokontroli < 1608,9

14 mmol/lmg/dl cholesterol całkowity< 4,5< 175 cholesterol LDL< 2,6< 100 cholesterol LDL u chorych na cukrzycę i chorobę niedokrwienną serca < 1,9< 70 cholesterol HDL*> 1,0> 40 cholesterol nie-HDL< 3,4< 130 triglicerydy< 1,7< 150 * Kryteria wyrównania gospodarki lipidowej w cukrzycy

15 Kryteria kontroli ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę ciśnienie skurczowe < 130 mm Hg ciśnienie rozkurczowe < 80 mm Hg

16 Lata Norma Wydzielanie insuliny Insulinooporność HbA 1C glikemia na czczo Glikemia poposiłkowa Diagnoza Powikłania makronaczyniowe Powikłania mikronaczyniowe Patofizjologia cukrzycy typu 2 Cukrzyca Stan przedcukrzycowy Adapted from Rabasa-Lhoret R et al. Enc Med Chir. 2003;506 – 516.

17 17 Życie z cukrzycą przypomina trudną wędrówkę po kamienistej górskiej drodze, której kolejny etap pozostaje dla nas niewiadomą...

18 Leczenie cukrzycy LECZENIE CUKRZYCY Dieta Leczenie farmakologiczne Edukacja i reedukacja pacjenta Wysiłek fizyczny

19 19 „Szkoła Cukrzycy” „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” ( prof. Joslin )

20 20 „ Szkoła Cukrzycy” Cykl spotkań edukacyjnych przeznaczony dla osób z cukrzycą, członków ich rodzin i osób zainteresowanych profilaktyką zdrowotną

21 „Nekielska Szkoła Cukrzycy” 2006 Organizatorzy Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „AMICOR” s.c. w Nekli ( ok. 6 tys.pacjentów, 3 lekarzy, 3 pielęgniarki) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nekli Nekielski Ośrodek Kultury. 21

22 Środa Wielkopolska 22

23 23 „Średzka Szkoła Cukrzycy” V edycja - 2009/2010 Organizatorzy Poradnia Diabetologiczna w Środzie Wlkp. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Środzie Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp.

24 24 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Środzie Wlkp. Poradnia Diabetologiczna w Środzie Wlkp. zapraszają na cykl spotkań edukacyjnych pod patronatem Starosty Średzkiego „Średzka Szkoła Cukrzycy” 27.10.2005 - Cukrzyca- objawy, typy, rozpoznanie, aktualne kryteria dobrego leczenia. 24.11.2005 - Leczenie cukrzycy-dieta, wysiłek fizyczny cele i zasady samokontroli. 26.01.2006 - Leczenie cukrzycy-leki doustne, zasady i technika insulinoterapii. 23.02.2006 - Ostre powikłania cukrzycy -hipoglikemia, kwasica cukrzycowa. 30.03.2006 - Przewlekłe powikłania cukrzycy- mikroangiopatia: retinopatia, nefropatia, neuropatia. 27.04.2006 - Przewlekłe powikłania cukrzycy- makroangiopatia: udar mózgu, zawał serca. 25.05.2006 - Zespół metaboliczny- związek otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i zaburzeń gospodarki lipidowej. „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” ( prof. Joslin ) Spotkania odbywają się w Średzkim Ośrodku Kultury o godz.16 Uczestnicy największej liczby spotkań wezmą udział w losowaniu cennych nagród.

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30 www.srodawlkp-powiat.pl

31 31

32 32 Retinopatia, nefropatia, neuropatia-sposoby zapobiegania i leczenia. 1. Retinopatia to przewlekłe powikłanie cukrzycy w obrębie : a. nerek b. serca c. oka d. nerwów obwodowych 2. Kontrolę okulistyczną dna oka wykonujemy w cukrzycy: a. tylko na zlecenie lekarza b. co 1 rok lub częściej c. co 5 lat d. nie ma potrzeby badania oka w cukrzycy 3. W zaawansowanej retinopatii szansę na zatrzymanie zmian daje: a. fizykoterapia b. laseroterapia c. kinezyterapia d. nie ma takiej metody leczenia

33 33 „Średzka Szkoła Cukrzycy” Uczestnicy największej liczby spotkań biorą udział w losowaniu nagród

34 34

35 35

36 36

37 37 Statystyka Ilość spotkań edukacyjnych – 7 Ilość godzin wykładowych – 14 Średnia liczba uczestników spotkania – 40 osób Liczba „osobogodzin” edukacji – 560 „Średzka Szkoła Cukrzycy” I edycja - 2005/2006

38 38 Statystyka Ilość spotkań edukacyjnych – 9 Ilość godzin wykładowych – 18 Średnia liczba uczestników spotkania – 120 osób Liczba „osobogodzin” edukacji – 2160 „Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja - 2008/2009

39 „Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja – 2008/2009 39 Średnia wieku uczestników, którzy wypełnili ankietę – 65 lat A.Paciorkowski

40 „Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja – 2008/2009 40 Czas trwania cukrzycy (na podstawie 65ankiet) A.Paciorkowski

41 41 HbA1c w kryteriach wyrównania cukrzycy wg PTD na rok 2010 Docelowe wartości HbA1c: < 7,0% (< 6,5%)

42 42 HbA1c w badaniach populacji polskiej Typ 1 cukrzycy – 8,98 % Typ 2 cukrzycy – 8,03 % Sieradzki J., Grzeszczak W. Karnafel W. Badania PolDiab – analiza leczenie cukrzycy w Polsce, Diabetol. Prakt. 2006

43 43

44 44 Średnia wartość HbA1c na zakończenie „szkoły” 7,65 % Liczba osób badanych – 98. A.Paciorkowski Laboratorium – Zakład Diagnostyki Medycznej LaboMed, Poznań ul. Mickiewicza 2 „Średzka Szkoła Cukrzycy” II edycja 2006/2007

45 45 Średnia wartość HbA1c na zakończenie „szkoły” 6,9 % Liczba osób badanych – 70. ( Dane na dzień 30.06.2008) A.Paciorkowski Laboratorium – Zakład Diagnostyki Medycznej LaboMed, Poznań ul. Mickiewicza 2 „Średzka Szkoła Cukrzycy” III edycja - 2007/2008

46 46 Średnia wartość HbA1c na zakończenie „szkoły” 6,6 % Liczba osób badanych – 65. ( Dane na dzień 30.08.2009) A.Paciorkowski Laboratorium – Zakład Diagnostyki Medycznej LaboMed, Poznań ul. Mickiewicza 2 „Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja - 2008/2009

47 47

48 48 Czy warto powtarzać cykle edukacyjne? Liczba osób badanych –65 ( 30.08.2009) A.Paciorkowski „Średzka Szkoła Cukrzycy” IV edycja - 2008/2009

49 49 Poprzez „Szkołę Cukrzycy” chcemy wspólnym wysiłkiem uczynić tę drogę łatwiejszą i bardziej przewidywalną…

50 50 „Szkoła Cukrzycy” Koordynator Programu „Szkoła Cukrzycy” Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” lek. Andrzej Paciorkowski

51 51 „Szkoła Cukrzycy” Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz- Wysocka

52 52 „Szkoła Cukrzycy” Rada Naukowa 1. Prof. dr hab. med. Witold Lukas- Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej 2. Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek- Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii 3. Prof. dr hab. med. Dorota Zozulinska- Ziółkiewicz - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 4. Prof. dr hab. med. Ewa Wender- Ożegowska - Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu 5. Prof. dr hab. med. Liliana Majkowska - Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PAM w Szczecinie

53 53 „Szkoła Cukrzycy” Rada Naukowa 6. Prof. dr hab. med. Maciej Małecki - Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ w Krakowie 7. dr n. med. Anna Majchrzak- Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 8. dr n. med. Ewelina Pietrzykowska- psycholog-Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 9. lek. med. Piotr Liszkowski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 10. lek. med. Andrzej Paciorkowski- Poradnia Lekarza Rodzinnego w Nekli i Poradnia Diabetologiczna w Środzie Wlkp.

54 54 1. Cukrzyca- co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć? 2. Samokontrola-cele i zasady. Rola wysiłku fizycznego. 3. Żywienie w cukrzycy - aktualne zasady. 4. Leczenie cukrzycy –dla kogo leki doustne ? 5. Leczenie cukrzycy –dlaczego insulina ?. „Szkoła Cukrzycy”

55 55 6. Cukrzyca u kobiety-problem nie tylko kobiet. 7. Ostre powikłania- hipoglikemia, kwasica cukrzycowa- jak ich unikać ? 8. Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać niż leczyć. 9. Zawał serca, udar mózgu - czy to też powikłania cukrzycy? „Szkoła Cukrzycy”

56 „ Szkoła Cukrzycy” co oferujemy ? Gotowe prezentacje multimedialne Streszczenia kolejnych wykładów dla uczestników Testy sprawdzające wiedzę Karty i kupony uczestnictwa Konferencje szkoleniowe dla lekarzy prowadzących Pomoc logistyczna przedstawicieli medycznych 56

57 „ Szkoła Cukrzycy” kto jest potrzebny ? Lekarze zainteresowani prowadzeniem „Szkoły Cukrzycy” dla swoich pacjentów 57

58 58 „Szkoła Cukrzycy” „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” ( prof. Joslin )


Pobierz ppt "„Szkoła Cukrzycy” Porozumienie Zielonogórskie Wrocław, 08 czerwiec 2010 Andrzej Paciorkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google