Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Każdy tytuł prasowy istnieje dzięki swoim czytelnikom. Są oni jego największym kapitałem. Dlatego informacja o tym, kim oni są i ilu jest tych czytelników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Każdy tytuł prasowy istnieje dzięki swoim czytelnikom. Są oni jego największym kapitałem. Dlatego informacja o tym, kim oni są i ilu jest tych czytelników."— Zapis prezentacji:

1

2 Każdy tytuł prasowy istnieje dzięki swoim czytelnikom. Są oni jego największym kapitałem. Dlatego informacja o tym, kim oni są i ilu jest tych czytelników jest niezbędna każdemu wydawcy. Jest ona potrzebna samemu wydawcy, gdyż, aby tworzyć kolejne wydania pisma trzeba wiedzieć, kto je czyta. Jest też potrzebna reklamodawcom i agencjom reklamowym, które chcą wiedzieć, do kogo dotrze ich reklama. Posiadanie przez wydawcę informacji o czytelnikach wydawanego przez niego pisma jest też ważnym elementem tworzącym jego prestiż i wiarygodność.

3 Prasa to określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem. Określenie "prasa" pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy", który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji. Prasa zalicza się do mediów jednokierunkowych, co oznacza pewną pasywność i powoduje brak bezpośredniej reakcji odbiorcy w stronę nadawcy.

4 P ODSTAWOWE FUNKCJE PRASY :  funkcja informacyjna (głównym zadaniem prasy jest informowanie potencjalnych odbiorców o bieżących i aktualnych wydarzeniach)  funkcja opiniotwórcza (pozwala ukształtować pogląd na dane zdarzenie/sytuację/stan)  funkcja postawo- twórcza (kształtuje postawę w danej sprawie)  funkcja rozrywkowa (zawiera elementy rozrywkowe, nie mające większych wartości informacyjnych)  funkcja kontrolna (kontroluje aparat władzy i jego poczynania)  funkcja organizatorska (organizuje życie społeczne)  funkcja integracyjna (integruje dane społeczeństwo)

5 METODYKA BADAŃ  Przedmiot i cel badań Badanie marketingowe to zróżnicowane działania służące do poznania w sposób dokładny, rzetelny i wyczerpujący wybranej do badań rzeczywistości. Przedmiotem naszego badania jest określenie poziomu czytelnictwa prasy w Polsce. Badanie dotyczyło następujących kwestii:  motywy migracji na nośniki elektroniczne  określenie skali zainteresowania płatnym dostępem do treści  określenie znaczenia kwestii legalności dostępu do treści  szacowanie potencjału czytelniczego prasy w perspektywie upowszechniania się internetu jako sposobu dostępu do treści  opis preferencji czytelniczych

6 Celem badania jest odpowiedź na pytanie: w jakim celu badamy? I co przez dane badanie chcemy osiągnąć? Otóż przeprowadzone przez nas badania mają na celu poznanie odpowiedzi dotyczących preferencji wyboru prasy wśród Polaków.

7  Metody, techniki i narzędzia badawcze  ankieta - przeprowadzona przez nas ankieta była anonimowa. Zawarte zostały w niej tylko i wyłącznie pytania zamknięte i skierowane były do wszystkich grup wiekowych, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn w całym kraju.  wywiad – rozmowa z Markiem Millerem, specjalistą od rynku prasy. Rozmawialiśmy o jej teraźniejszości i przyszłości.

8  sondaż - łatwy, stosunkowo tani, szybki oraz rzetelny sposób na pozyskanie informacji przydatnych w podejmowaniu kluczowych decyzji. Sondaż nie daje pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik.  analiza zawartości treści - metoda badawcza służąca do obiektywnego, systematycznego i ilościowego opisu jawnej zawartości przekazu. Zastosowanie tej metody jest celowe w przypadku badania przekazów oraz do udzielania odpowiedzi na pytania: „kto mówi”, „do kogo”, „dlaczego mówi”, „jak mówi”, „z jakim skutkiem”

9 S TUDIA PRZYPADKÓW Stadium przypadku dotyczy badania czytelnictwa prasy. Podmiotem badania jest prasa, według badanych – w najwyższym stopniu (70 proc. wskazań) pozwala rozwijać własne zainteresowania i hobby, w porównaniu do telewizji (62 proc.), portali (53 proc.), serwisów internetowych (44 proc.) i radia 39 (proc. wskazań). Wysoko oceniają prasę osoby o ustabilizowanej pozycji, posiadające stałą pracę, o dobrej sytuacji materialnej i – co nie zaskakuje – czytelnicy prasy (także elektronicznej). Czytelnicy prezentują optymistyczne perspektywy dla wszystkich kategorii: dzienników, tygodników opinii, pism kobiecych i czasopism tematycznych.

10  Słowa kluczowe satysfakcja czytelnika, badanie i pomiar, wskaźnik satysfakcji, użyteczność, kolorystyka, oczekiwania i spostrzeżenia czytelnika, informacje dostarczane przez prasę

11  Opis przypadku Wśród tygodników prowadzi „Tele Tydzień” w okresie od marca do sierpnia 2014 roku sięgało 25,56 proc. czytelników z szerokiej grupy wiekowej od 15 do 75 lat, co oznacza spadek względem analogicznego okresu rok wcześniej o 1,45 pkt. proc. Drugie miejsce należało do tygodnika „Życie na Gorąco”, który w analizowanym okresie czytany był przez 16,12 proc. respondentów (spadek o 1,74 pkt. proc.). Na podium znalazła się także poradnikowa „Chwila dla Ciebie” z wynikiem na poziomie 12,67 proc. Rok wcześniej po ten tytuł sięgało 14,50 proc. czytelników. Czwartą pozycję zajął tygodnik z przedrukami „Angora”. Jego czytanie zadeklarowało 10,84 proc. pytanych, co oznacza spadek o 1,15 pkt. proc.

12 Najpopularniejszym tygodnikiem opinii pozostaje „Newsweek Polska”, po który sięgało 7,59 proc. czytelników, czyli o 1,31 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. Dało mu to miejsce piąte w zestawieniu ogólnym. Dwa oczka niżej znalazł się kolejny tygodnik opinii, czyli „Wprost”, którego wskaźnik czytelnictwa spadł z 6,27 proc. do 6,01 proc.

13 Po najpopularniejszy dwutygodnik w okresie od marca do sierpnia br., czyli poradnikową „Przyjaciółkę” sięgało 13,16 proc. respondentów, czyli o 0,11 pkt. proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wówczas tytuł ten był drugi. Z kolei na drugie miejsce z pierwszego spadła - „Pani Domu”, która zanotowała spadek czytelnictwa z 14,23 proc. do 11,93 proc. Na ostatniej pozycji podium uplasowała się „Tina”, której czytelnictwo spadło o 2,12 pkt. proc. i wyniosło 10,49 proc. Tuż za podium uplasował się dwutygodnik „Naj”, który w analizowanym okresie był czytany przez 9,80 proc. respondentów (w dół o 1,97 pkt. proc.).

14 Po dziennik „Fakt” w okresie od marca do sierpnia 2014 roku sięgało 12,72 proc. respondentów z szerokiej grupy wiekowej 15-75 lat. Dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej było ich 11,79 proc. Oznacza to największy wzrost w zestawieniu, wynoszący 0,93 pkt. proc. Drugie miejsce zajęła „Gazeta Wyborcza”, której poziom czytelnictwa zmalał w ciągu roku o 1,85 pkt. proc. do 8,97 proc. Jednocześnie był to największy spadek w rankingu. Na trzeciej pozycji znalazł się „Super Express”, który w analizowanym okresie czytany był przez 4,92 proc. osób. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej jego wynik zmniejszył się o 0,20 pkt. proc. Tuż za podium uplasował się dziennik „Metro”, którego wynik czytelnictwa zmalał o 1 pkt. proc. do poziomu 3,19 proc.

15 „Twój Styl”, „Claudia” i „Cztery Kąty” to najchętniej czytane miesięczniki w Polsce w okresie od lutego do lipca br. „Twój Styl” (sięgało wówczas 11,76 proc. czytelników z szerokiej grupy wiekowej od 15 do 75 lat, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 12,17 proc. Na drugim miejscu w zestawieniu najchętniej czytanych miesięczników znalazła się poradnikowa „Claudia” z wynikiem na poziomie 8,59 proc. W skali roku pismo zanotowało spadek o 0,69 pkt. proc. W pierwszej trójce znalazły się jeszcze wnętrzarskie „Cztery Kąty”, które w analizowanym okresie czytane były przez 7,64 proc. respondentów (spadek o 0,19 pkt. proc.). Ogółem, w pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się trzy miesięczniki poradnikowe dla pań oraz po jednym piśmie luksusowym, wnętrzarskim, budowlanym, popularnonaukowym ogrodniczym, lifestylowym i kulinarnym.

16 Wśród dwumiesięczników najpopularniejszym tytułem były „Wysokie Obcasy Extra” (Agora) - ich czytanie zadeklarowało 4,25 proc. pytanych. Dane te dotyczą jedynie lutego br., potem magazyn ten stał się miesięcznikiem. Na drugim miejscu znalazł się „Komputer Świat Twój Niezbędnik” (Ringier Axel Springer Polska) z wynikiem 1,96 proc. (rok wcześniej 2,19 proc.).

17 BIBLIOGRAFIA  Wimmer R. D., Dominick J. R., „Mass media. Metody badań”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karków 2008 (s. 63-93, 209-243, 249-295)  Lisowska-Magdziarz M., „Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004 (s.13-57), Babbie E., „Badania społeczne w praktyce”, PWN, Warszawa 2006 (s.127-133)  Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., „Metody badawcze w naukachspołecznych”, Zysk i S-ka, Poznań 2001 (s. 66-87, 191-216, 266-295)  http://www.wirtualnemedia.pl/wiadomosci/prasa/czytelnictwo-prasy  http://www.pbc.pl/news/items/177.html

18 Monika Jarosińska ZS, rok III grupa IV


Pobierz ppt "Każdy tytuł prasowy istnieje dzięki swoim czytelnikom. Są oni jego największym kapitałem. Dlatego informacja o tym, kim oni są i ilu jest tych czytelników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google