Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.karpatylacza.pl SIŁA III – Turystyka Turystyka w rozwoju obszarów cennych przyrodniczo Bernadetta Zawilińska SIŁA III – Turystyka Turystyka w rozwoju obszarów cennych przyrodniczo

2 www.karpatylacza.pl 1

3 przyrodakrajobrazludzie 2 KARPATY

4 3 przyroda wsie miasta kościoły kapliczki miejsca święte tradycje historia legendy rzemiosło cmentarze kapliczki krajobrazy osoby potrawy KARPATY

5 www.karpatylacza.pl Długie tradycje rozwoju turystyki 4 S. Leszczycki, 1939, Podstawy gospodarki uzdrowiskowo-letniskowej w Karpatach, Warszawa. Źródło: http://www.geo.uj.edu.pl/opracowania/historia/9_studium_turyzmu.htm

6 www.karpatylacza.pl Współczesne trendy Zmiana charakteru granic Współpraca transgraniczna Zmiana modelu turystyki Lokalne partnerstwa Dywersyfikacja form turystyki Różnicowanie oferty Rozwój zagospodarowania turystycznego (w tym liczby miejsc noclegowych – obecnie ok. 1,5 mln miejsc noclegowych) Wzrost ruchu turystycznego (obecnie ok. 45 mln noclegów rocznie) 5

7 www.karpatylacza.pl Konwencja Karpacka Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat 2003 r. (ratyfikowana w 2006 r.) Protokół o zrównoważonej turystyce Dokument wykonawczy do konwencji Wszedł w życie w 2013 r. Strategia W trakcie konsultacji 6

8 www.karpatylacza.pl 7 Źródło: www.carpathianparks.org Obszary chronione w Karpatach

9 www.karpatylacza.pl Obszary chronione w polskich Karpatach 6 parków narodowych (826 km 2, 4% polskich Karpat) 13 landscape parks - 4 385 km 2, 23% polskich Karpat) rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe NATURA 2000 3 rezerwaty biosfery UNESCO 8 Parki narodowe Parki krajobrazowe Obszary chronionego krajobrazu Rezerwaty biosfery Babiogórski PN Tatrzański PN Gorczański PN PienińskiPN Magurski PN Bieszczadzki PN

10 www.karpatylacza.pl 9 Zagęszczenie miejsc noclegowych Parki narodowe Parki krajobrazowe Granice gmin miejsca noclegowe na 1 km 2 Gminy poza parkami narodowymi i parkami krajobrazowymi

11 www.karpatylacza.pl Zagęszczenie turystycznych szlaków pieszych 10

12 www.karpatylacza.pl Gęstość zaludnienia w gminach 11 osoby/km 2

13 www.karpatylacza.pl 12 Stopień rozwoju funkcji turystycznej Parki narodowe Parki krajobrazowe Granice gmin Turystyka funkcją równorzędną lub uzupełniającą Turystyka funkcją dodatkową Funkcja turystyczna w początkowym stadium rozwoju Rozwój funkcji turystycznej jeszcze się nie rozpoczął Gminy poza parkami narodowymi i parkami krajobrazowymi Turystyka funkcją podstawową lub jedną z głównych

14 www.karpatylacza.pl Parki narodowe w Polskich Karpatach Baza noclegowa w gminach 13 Źródło: GUS. Stan w 2012 r.

15 www.karpatylacza.pl Wielkość i struktura bazy noclegowej w parkach krajobrazowych 14 Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych, stan w 2007 r.

16 www.karpatylacza.pl Magurski Park Narodowy - miejsca noclegowe w miejscowościach 15 69 obiektów noclegowych 1265 miejsc noclegowych Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych, stan w 2013 r.

17 www.karpatylacza.pl Struktura bazy noclegowej w miejscowościach związanych administracyjnie z Magurskim Parkiem Narodowym i otuliną 16

18 www.karpatylacza.pl Magurski Park Narodowy Wielkość bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w gminach 17

19 www.karpatylacza.pl 18 Babiogórski Park Narodowy Obiekty gastronomiczne w miejscowościach Obiekty noclegowe w miejscowościach Wykonanie map: Piotr Serafin

20 www.karpatylacza.pl Rozmieszczenie bazy noclegowej w otoczeniu Babiogórskiego Parku Narodowego 19 Gmina Liczba mieszkańców Liczba turystycznych miejsc noclegowych Liczba miejsc noclegowych na 100 mieszk. Miejsce funkcji turystycznej w strukturze funkcjonalnej gmin Jabłonka17 9335353,0 Turystyka jest w początkowej fazie rozwoju Lipnica Wielka5 9553115,2 Turystyka jest w początkowej fazie rozwoju Zawoja (wieś) 9 144 6 518 3887 3 692 42,5 56,6 Turystyka jest funkcją równorzędną do innych funkcji wieś Zawoja – turystyka jedna z głównych funkcji społeczno-gospodarczych

21 www.karpatylacza.pl 20 Autor: Mirosław Mika Obszary koncentracji drugich domów Obszary silnej koncentracji drugich domów Obszary generujące popyt na drugie domy Parki narodowe Granica Karpat Granica państwa

22 www.karpatylacza.pl Ruch turystyczny w parkach narodowych Źródło: Ochrona środowiska 2013, GUS. Stan w 2012 r. 21

23 www.karpatylacza.pl Ruch turystyczny w Babiogórskim Parku Narodowym w latach 2000 – 2013 W 2013 r. BgPN odwiedziło 80,8 tys. osób (na podstawie sprzedanych biletów) Według szacunków łączna liczba odwiedzających wyniosła 105 tys. osób 22

24 www.karpatylacza.pl Turyści w Babiogórskim PN według powiatów 23 Źródło: badania ankietowe prowadzone wśród turystów odwiedzających BgPN w latach 2012 i 2013 w ramach projektu pt: „Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego”, finansowanego przez NCN (nr 2011/01/D/HS4/05993) N = 1215

25 www.karpatylacza.pl Turyści w Babiogórskim PN - długość pobytu 24 Źródło: badania ankietowe prowadzone wśród turystów odwiedzających BgPN w latach 2012 i 2013 w ramach projektu pt: „Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego”, finansowanego przez NCN (nr 2011/01/D/HS4/05993) N = 1215

26 www.karpatylacza.pl W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi zdaniami? 25 Zdecydowanie zgadzam się Zdecydowanie nie zgadzam się Opinie i wydatki turystów N = 459

27 www.karpatylacza.pl B – Głównym powodem mojego przyjazdu jest odpoczynek na łonie przyrody D – Przy wyborze tego miejsca zupełnie NIE brałe(a)m pod uwagę faktu, że leży tutaj Babia Góra C – Głównym powodem mojego przyjazdu jest potrzeba ruchu i aktywności A – Głównym powodem mojego przyjazdu jest wejście na Babią Górę

28 www.karpatylacza.pl E – Istnienie parku narodowego w tym miejscu NIE ma dla mnie znaczenia F – Wybrałem to miejsca właśnie dlatego, że istnieje tutaj park narodowy G – Uważam że Babią Góra jest główną atrakcją tej okolicy H – Uważam że najważniejszą atrakcją tej okolicy jest kultura lokalna

29 www.karpatylacza.pl I – Uważam, że na Babiej Górze powinno się wybudować więcej urządzeń i atrakcji dla turystów J – Uważam że w miejscowościach otaczających Babią Górę powinno powstać więcej urządzeń i atrakcji dla turystów

30 www.karpatylacza.pl Średnie wydatki turystów w gminach Jabłonka, Lipnica Wielka i Zawoja Turyści (N = 1215) Kwota w zł na 1 osobę Jednodniowi46 Nocujący315 Ogółem184 29 Wydatki planowane Turyści (N = 351) Kwota w zł na 1 osobę Jednodniowi42 Nocujący219 Wydatki poniesione W 2013 r. – 105 tys. turystów 100 tys. x 184 zł = 18,4 mln zł Dochody gminy Zawoja w 2012 r. ogółem - 25,7 mln zł dochody własne – 6,6 mln (Źródło: GUS)

31 www.karpatylacza.pl Średnie wydatki turystów Turyści (N=351) Średnie wydatki w zł ZawojaJabłonka Lipnica Wielka nienocujący4120 nocujący203124 30 Turyści (N=351) Średnie wydatki w zł Zawoja (bez schroniska) Markowe Szczawiny Skawica nienocujący30110 nocujący176261 W gminach W gminie Zawoja Autor: M. Mika

32 www.karpatylacza.pl Opinie mieszkańców 31 N = 397

33 www.karpatylacza.pl 32 Opinie mieszkańców Gmina Jabłonka (Zubrzyca Grn., Lipnica Mała) N=142 Gmina Lipnica Wielka (Lipnica W., Kiczory) N=126 Gmina Zawoja (Zawoja) N=129

34 www.karpatylacza.pl 33 Opinie mieszkańców

35 www.karpatylacza.pl Podsumowanie Zasoby: przyroda – krajobraz - ludzie 34 „Turystyka jest jak ogień – możesz ugotować na nim zupę, ale może też spalić Twój dom” Rozwój: tradycje – dostępność - zagospodarowanie Obszar chroniony: trwałość zasobów – udostępnianie - promocja Wpływ ekonomiczny: produkty turystyczne

36 www.karpatylacza.pl Sekretariat projektu: Centrum UNEP/GRID-Warszawa Ul. Sobieszyńska 8; 00-764 Warszawa Tel.: 22 840 66 64; e-mail: sekretariat@karpatylacza.pl PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie. 35


Pobierz ppt "Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google