Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyroda krajobraz ludzie KARPATY. przyroda krajobraz ludzie KARPATY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyroda krajobraz ludzie KARPATY. przyroda krajobraz ludzie KARPATY."— Zapis prezentacji:

0 Bernadetta Zawilińska SIŁA III – Turystyka Turystyka w rozwoju obszarów cennych przyrodniczo

1

2 przyroda krajobraz ludzie KARPATY

3 KARPATY historia miejsca święte przyroda krajobrazy kapliczki
rzemiosło wsie potrawy miasta osoby tradycje kapliczki cmentarze legendy kościoły

4 Długie tradycje rozwoju turystyki
S. Leszczycki, 1939, Podstawy gospodarki uzdrowiskowo-letniskowej w Karpatach, Warszawa. Źródło:

5 Współczesne trendy Zmiana charakteru granic Współpraca transgraniczna
Zmiana modelu turystyki Lokalne partnerstwa Dywersyfikacja form turystyki Różnicowanie oferty Rozwój zagospodarowania turystycznego (w tym liczby miejsc noclegowych – obecnie ok. 1,5 mln miejsc noclegowych) Wzrost ruchu turystycznego (obecnie ok. 45 mln noclegów rocznie) During the last 10 years million to million in 2012

6 Konwencja Karpacka Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat 2003 r. (ratyfikowana w 2006 r.) Protokół o zrównoważonej turystyce Dokument wykonawczy do konwencji Wszedł w życie w 2013 r. Strategia W trakcie konsultacji

7 Obszary chronione w Karpatach
Źródło:

8 Obszary chronione w polskich Karpatach
6 parków narodowych (826 km2 , 4% polskich Karpat) 13 landscape parks km2 , 23% polskich Karpat) rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe NATURA 2000 3 rezerwaty biosfery UNESCO Parki narodowe Parki krajobrazowe Obszary chronionego krajobrazu Rezerwaty biosfery Babiogórski PN Tatrzański PN Gorczański PN PienińskiPN Magurski PN Bieszczadzki PN

9 Zagęszczenie miejsc noclegowych
Parki narodowe Parki krajobrazowe miejsca noclegowe na 1 km2 Granice gmin Gminy poza parkami narodowymi i parkami krajobrazowymi

10 Zagęszczenie turystycznych szlaków pieszych

11 Gęstość zaludnienia w gminach
osoby/km2

12 Stopień rozwoju funkcji turystycznej
Parki narodowe Parki krajobrazowe Turystyka funkcją podstawową lub jedną z głównych Turystyka funkcją równorzędną lub uzupełniającą Turystyka funkcją dodatkową Funkcja turystyczna w początkowym stadium rozwoju Rozwój funkcji turystycznej jeszcze się nie rozpoczął Gminy poza parkami narodowymi i parkami krajobrazowymi Granice gmin

13 Parki narodowe w Polskich Karpatach
Baza noclegowa w gminach Źródło: GUS. Stan w 2012 r.

14 Wielkość i struktura bazy noclegowej w parkach krajobrazowych
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych, stan w 2007 r.

15 Magurski Park Narodowy - miejsca noclegowe w miejscowościach
69 obiektów noclegowych 1265 miejsc noclegowych Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych, stan w 2013 r.

16 Struktura bazy noclegowej w miejscowościach związanych administracyjnie z Magurskim Parkiem Narodowym i otuliną

17 Magurski Park Narodowy Wielkość bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w gminach

18 Babiogórski Park Narodowy
Obiekty gastronomiczne w miejscowościach Obiekty noclegowe w miejscowościach Wykonanie map: Piotr Serafin

19 turystyka jedna z głównych funkcji społeczno-gospodarczych
Rozmieszczenie bazy noclegowej w otoczeniu Babiogórskiego Parku Narodowego Gmina Liczba mieszkańców turystycznych miejsc noclegowych Liczba miejsc na 100 mieszk. Miejsce funkcji turystycznej w strukturze funkcjonalnej gmin Jabłonka 17 933 535 3,0 Turystyka jest w początkowej fazie rozwoju Lipnica Wielka 5 955 311 5,2 Zawoja (wieś) 9 144 6 518 3887 3 692 42,5 56,6 Turystyka jest funkcją równorzędną do innych funkcji wieś Zawoja – turystyka jedna z głównych funkcji społeczno-gospodarczych

20 Obszary koncentracji drugich domów
Obszary silnej koncentracji drugich domów Obszary generujące popyt na drugie domy Parki narodowe Granica Karpat Granica państwa Autor: Mirosław Mika

21 Ruch turystyczny w parkach narodowych
Źródło: Ochrona środowiska 2013, GUS. Stan w 2012 r.

22 Ruch turystyczny w Babiogórskim Parku Narodowym w latach 2000 – 2013
W 2013 r. BgPN odwiedziło 80,8 tys. osób (na podstawie sprzedanych biletów) Według szacunków łączna liczba odwiedzających wyniosła 105 tys. osób

23 Turyści w Babiogórskim PN według powiatów
Źródło: badania ankietowe prowadzone wśród turystów odwiedzających BgPN w latach 2012 i w ramach projektu pt: „Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego”, finansowanego przez NCN (nr 2011/01/D/HS4/05993)

24 Turyści w Babiogórskim PN - długość pobytu
Źródło: badania ankietowe prowadzone wśród turystów odwiedzających BgPN w latach 2012 i w ramach projektu pt: „Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego”, finansowanego przez NCN (nr 2011/01/D/HS4/05993)

25 W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi zdaniami?
Opinie i wydatki turystów W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi zdaniami? Zdecydowanie nie zgadzam się Zdecydowanie zgadzam się N = 459

26 A – Głównym powodem mojego przyjazdu jest wejście na Babią Górę
C – Głównym powodem mojego przyjazdu jest potrzeba ruchu i aktywności B – Głównym powodem mojego przyjazdu jest odpoczynek na łonie przyrody D – Przy wyborze tego miejsca zupełnie NIE brałe(a)m pod uwagę faktu, że leży tutaj Babia Góra

27 E – Istnienie parku narodowego w tym miejscu NIE ma dla mnie znaczenia
G – Uważam że Babią Góra jest główną atrakcją tej okolicy H – Uważam że najważniejszą atrakcją tej okolicy jest kultura lokalna F – Wybrałem to miejsca właśnie dlatego, że istnieje tutaj park narodowy

28 I – Uważam, że na Babiej Górze powinno się wybudować więcej urządzeń i atrakcji dla turystów
J – Uważam że w miejscowościach otaczających Babią Górę powinno powstać więcej urządzeń i atrakcji dla turystów

29 Średnie wydatki turystów w gminach Jabłonka, Lipnica Wielka i Zawoja
Wydatki planowane Turyści (N = 1215) Kwota w zł na 1 osobę Jednodniowi 46 Nocujący 315 Ogółem 184 W 2013 r. – 105 tys. turystów 100 tys. x 184 zł = 18,4 mln zł Wydatki poniesione Dochody gminy Jabłonka – 52,8 mln zł, w tym dochody własne 12,7 mln (w 2012 r.) Lipnica – 21,8 mln, własne – 2,7 mln Turyści (N = 351) Kwota w zł na 1 osobę Jednodniowi 42 Nocujący 219 Dochody gminy Zawoja w 2012 r. ogółem - 25,7 mln zł dochody własne – 6,6 mln (Źródło: GUS)

30 Średnie wydatki turystów
W gminach Turyści (N=351) Średnie wydatki w zł Zawoja Jabłonka Lipnica Wielka nienocujący 41 2 nocujący 203 12 4 W gminie Zawoja Turyści (N=351) Średnie wydatki w zł Zawoja (bez schroniska) Markowe Szczawiny Skawica nienocujący 30 11 nocujący 176 26 1 Autor: M. Mika

31 Opinie mieszkańców N = 397

32 Opinie mieszkańców Gmina Jabłonka N=142 Gmina Lipnica Wielka N=126
(Zubrzyca Grn., Lipnica Mała) N=142 Gmina Lipnica Wielka (Lipnica W., Kiczory) N=126 Gmina Zawoja (Zawoja) N=129

33 Opinie mieszkańców

34 Podsumowanie „Turystyka jest jak ogień – możesz ugotować na nim zupę, ale może też spalić Twój dom” Zasoby: przyroda – krajobraz - ludzie Rozwój: tradycje – dostępność - zagospodarowanie Obszar chroniony: trwałość zasobów – udostępnianie - promocja Wpływ ekonomiczny: produkty turystyczne

35


Pobierz ppt "Przyroda krajobraz ludzie KARPATY. przyroda krajobraz ludzie KARPATY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google