Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SSP-Ćw.-13 „Z dziejów ustrojów państwowych: WYBRANE SYSTEMY USTROJOWE PAŃSTW ANTYCZNYCH. MONARCHIA WCZESNOŚREDNIOWIECZNA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SSP-Ćw.-13 „Z dziejów ustrojów państwowych: WYBRANE SYSTEMY USTROJOWE PAŃSTW ANTYCZNYCH. MONARCHIA WCZESNOŚREDNIOWIECZNA”"— Zapis prezentacji:

1 SSP-Ćw.-13 „Z dziejów ustrojów państwowych: WYBRANE SYSTEMY USTROJOWE PAŃSTW ANTYCZNYCH. MONARCHIA WCZESNOŚREDNIOWIECZNA”

2

3

4 FORMY USTROJOWE PAŃSTW ANTYCZNYCH  DESPOCJA ▬monarchie staro-orientalne: Egipt, sumero-akkadyjskie ▬monarchie staro-orientalne: Egipt, sumero-akkadyjskie państwa-miasta, Asyria, Persja państwa-miasta, Asyria, Persja  WSPÓLNOTY OBYWATELSKIE ▬antyczne republiki: greckie poleis, rzymska civitas ▬antyczne republiki: greckie poleis, rzymska civitas  MONARCHIE HELLENISTYCZNE ▬monarchia PTOLEMEUSZY (obejmująca Egipt) ▬monarchia PTOLEMEUSZY (obejmująca Egipt) ▬monarchia ANTYGONIDÓW (obejmująca obszary ▬monarchia ANTYGONIDÓW (obejmująca obszary macedońsko-greckie) macedońsko-greckie) ▬monarchia SELEUKIDÓW obejmująca głównie obszary ▬monarchia SELEUKIDÓW obejmująca głównie obszary Azji Mniejszej, Iranu i Mezopotamii) Azji Mniejszej, Iranu i Mezopotamii)  CESARSTWO RZYMSKIE

5 1.CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DESPOTYCZNYCH FORMACJI PAŃSTWOWYCH ▬ Powstały z drobnych organizmów o charakterze proto-państwowym; ▬Gospodarka oparta była na eksploatacji ludności, głównie niewolników; ▬Względy gospodarcze decydowały o potrzebie stworzenia fachowego aparatu państwowego zorganizowanego na zasadzie centralizmu; ▬Racjonalna organizacja polityczna połączona była z wyobrażeniami magicznymi; ▬Władza monarchy nad poddanymi była nieograniczona, miała charakter teokratyczny, ponieważ była ściśle łączona z wyobrażeniami religijnymi; ▬W gospodarce dominowało rolnictwo, charakteryzowała ją stagnacja (działania ograniczały się tylko do nawadniania pól) i brak postępu. ▬Stagnacja gospodarcza decydowała o stagnacji ustroju politycznego

6

7

8 FUNDAMENTALNE ZASADY ANTYCZNEJ ATEŃSKIEJ DEMOKRACJI  RÓWNOŚĆ PRAW POLITYCZNYCH  WOLNOŚĆ  IDEA „RZĄDÓW PRAWA”  EXCLUZYWIZM

9 PODSTAWOWE INSTYTUJE USTROJOWE DEMOKRATYCZNYCH ATEN  ZGROMADZENIE LUDOWE (EKKLEZJA) ▬ gromadziło wszystkich pełnoprawnych obywateli ▬ gromadziło wszystkich pełnoprawnych obywateli Aten Aten ▬ najważniejszy organ władzy, głównie prawodawczej ▬ najważniejszy organ władzy, głównie prawodawczej  RADA (BULE) ▬ w liczbie 500, wybieranych przez Zgromadenie ▬ w liczbie 500, wybieranych przez Zgromadenie ▬ organ wykonawczy (wykonujący uchwały ▬ organ wykonawczy (wykonujący uchwały Zgromadzenia) Zgromadzenia)  HELIAIA (TRYBUNAŁY) ▬ trybunały ludowe, sądzce w wieloosobowych ▬ trybunały ludowe, sądzce w wieloosobowych składach składach  URZĘDY ▬ 1-roczne kadencje (z wyj. urzędu stratega) ▬ 1-roczne kadencje (z wyj. urzędu stratega)

10 " (...) WOLNOŚĆ POLEGA NA TYM, ŻE RAZ SIĘ SŁUCHA, INNYM RAZEM – ROZKAZUJE” Arystoteles Arystoteles

11 URZĘDY CENTRALNE MONARCHII PATRYMONIALNEJ (WCZESNOFEUDALNEJ)  „ZASTĘPCA” / ”PRAWA REKA” MONARCHY ▬ różnorodna tytulatura: Majordom (w państwie ▬ różnorodna tytulatura: Majordom (w państwie fankońskim), Wielki Justycjariusz (w państwie fankońskim), Wielki Justycjariusz (w państwie angielskim, Wojewoda (w państwie polskim) angielskim, Wojewoda (w państwie polskim) ▬ główny zarządca dworu królewskiego; ▬ główny zarządca dworu królewskiego; nadzorował pracę innych urzędników nadzorował pracę innych urzędników  KANCLERZ – korespondencja władcy, pieczęć, uwierzytelnianie dokumentów monarszych  MARSZAŁEK – nadzór nad stajniami królewskimi  KOMORNIK – piecza nad skarbcem królewskim  MINCERZ – zarząd mennicą, ściąganie regaliów  STOLNIK – piecza „nad stołem” monarszym; aprowizacja dworu królewskiego  CZEŚNIK – zarząd winnicami i piwnicami królewskimi


Pobierz ppt "SSP-Ćw.-13 „Z dziejów ustrojów państwowych: WYBRANE SYSTEMY USTROJOWE PAŃSTW ANTYCZNYCH. MONARCHIA WCZESNOŚREDNIOWIECZNA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google