Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BAZY DANYCH W EXCELU MENU Co to jest baza danych Przykłady baz danych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BAZY DANYCH W EXCELU MENU Co to jest baza danych Przykłady baz danych"— Zapis prezentacji:

1 BAZY DANYCH W EXCELU MENU Co to jest baza danych Przykłady baz danych
Z czego składa się baza danych Rodzaje baz danych

2 CO TO JEST BAZA DANYCH Komputerowe bazy danych już od wielu lat ułatwiają człowiekowi pracę. Są stosowane w instytucjach rządowych i bankowych, szpitalach, bibliotekach, uczelniach i szkołach. Baza danych – uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą informacji.

3 PRZYKŁADY BAZ DANYCH tabela w dzienniku lekcyjnym twojej klasy, zawierająca dane osobowe wszystkich uczniów (nazwiska, imiona, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania) książka telefoniczna (numery telefonów, nazwiska, imiona i adresy abonentów) katalog książek w bibliotece (spis pozycji z danymi: tytuł, imię i nazwisko autora, nazwa wydawnictwa, rok wydania) kartoteka pacjentów w przychodni lekarskiej (dane osobowe, informacje o przebiegu leczenia – np. daty badań, przepisane leki) kartoteka pracowników przedsiębiorstwa (dane osobowe każdego pracownika, informacje na temat wykształcenia i kwalifikacji) osobisty notes z adresami, w którym obok nazwisk i adresów możesz zapisywać np. daty imienin lub urodzin swoich przyjaciół.

4 PRZYKŁADY BAZ DANYCH W każdym z wymienionych przykładów mamy do czynienia z uporządkowanymi informacjami, zgromadzonymi i przechowywanymi w zaplanowany wcześniej sposób np. w postaci spisu, tabeli czy kartoteki. Komputerowe bazy danych są przechowywane w pamięci zewnętrznej w postaci plików. Do tego, aby w pełni wykorzystać informacje zawarte w plikach bazy, potrzebne są specjalne programy obsługi baz danych. Programy (systemy) obsługi baz danych – programy, za pomocą których informacje są gromadzone, przechowywane i przetwarzane np. Access (Microsoft) , Oracle (Oracle Corporation) , Visual FoxPro (Microsoft) , Visual dBase (Inprise) , można również tworzyć bazy danych w Excelu.

5 Z CZEGO SKŁADA SIĘ BAZA DANYCH
TABELA FORMULARZE RAPORTY ZAPYTANIA

6 TABELA Podstawowym obiektem w typowej komputerowej bazie danych jest tabela. Dostarcza ona informacji wszystkim innym obiektom bazy (np. formularzom i raportom). W zależności od rodzaju baza może opierać się na jednej, kilku lub kilkunastu tabelach. Tabela – zbiór powiązanych ze sobą informacji, przedstawiony zwykle jako układ poziomych wierszy (tzw. rekordy) i pionowych kolumn (tzw. pola) NAZWA POLA Nazwisko Imię Kod pocztowy Miejscowość Ulica i nr domu Telefon Buniek Jacek 40-686 Katowice Żurawia 38/9 Maliniak Beata 43-100 Tychy Asnyka 10 Ogórek Tomasz 40-710 Mysłowice Bielska 20/4 Sałatka Ewa 40-720 Wileńska 20 REKORD POLE

7 Rekord – zestaw informacji o pojedynczym elemencie w tabeli bazy danych. Rekordy składają się z pojedynczych pól, w każdym polu zawarta może być informacja określonego typu. Wszystkie rekordy tej tabeli składają się z sześciu pól: Nazwisko, Imię, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica i nr domu, Telefon Wszystkie rekordy wchodzące w skład danej tabeli posiadają taką samą liczbę pól. Liczba pól rekordu oraz typ przechowywanych w polu danych są określane na etapie projektowania tabeli bazy danych.

8 FORMULARZE Charakterystyczną cechą tabel jest to, że wyświetlają one jednocześnie dużą liczbę rekordów. W sytuacji gdy chcemy sprawdzić zawartość pól pojedynczego rekordu w tabeli, która zawiera dużo rekordów, wygodniejsze jest użycie formularza. Formularz – obiekt systemu bazy danych, który umożliwia przeglądanie, wprowadzanie oraz modyfikowanie danych w bazie. Zwykle jest on przedstawiany w przyjaznej dla użytkownika formie, np. w postaci karty, na której są widoczne wszystkie konieczne informacje oraz narzędzia ułatwiające użytkowanie bazy danych.

9 FORMULARZ BAZY DANYCH W systemach baz danych możemy spotkać formularze kolumnowe, tabelaryczne czy w postaci arkuszy danych. Formularz odwołuje się do tabeli bazy danych lub też do obiektu nazywanego zapytaniem.

10 RAPORTY Raporty mają za zadanie prezentację informacji zawartych w bazie. Obiekty tego typu również odwołują się do tabel bazy danych bądź do zapytań. Raport – obiekt systemu bazy danych, umożliwiający pobieranie danych z bazy, aby wydrukować je na drukarce lub wyświetlić na ekranie monitora. W przeciwieństwie do formularza raport może jedynie pobierać dane z bazy. Nie można za jego pomocą modyfikować jej zawartości.

11 ZAPYTANIA Zapytania to kolejny obiekt bazy danych. Umożliwiają wybieranie określonych informacji z tabel, ich aktualizację, łączenie lub wykonywanie obliczeń na danych. W niektórych systemach tworzenia baz danych zapytania są nazywane kwerendami (np. Excel, Access). Zapytanie – kwerenda, narzędzie służące do wyszukiwania i wykonywania analizy oraz modyfikacji danych w bazie. Do formułowania kwerend stworzono kilka języków, jednak obecnie standardem jest język SQL. Istnieje kilka odmian zapytań: np. zapytania wybierające oraz zapytania funkcjonalne

12 ZAPYTANIA WYBIERAJĄCE
Służą do przeszukiwania tabel i innych zapytań w celu pobrania z nich niezbędnych informacji. Wynik działania takiej kwerendy to zbiór danych, który można wykorzystać jako źródło danych dla formularzy bądź raportów. ZAPYTANIA FUNKCJONALNE Potrafią między innymi tworzyć tabele, usuwać z nich rekordy czy aktualizować dane w tabelach.

13 RODZAJE BAZ DANYCH Kartotekowa baza danych Relacyjna baza danych
Hierarchiczna baza danych

14 KARTOTEKOWA BAZA DANYCH
Bazy tego typu posiadają najprostszą strukturę. Składają się one tylko z jednej tabeli. Bazy kartotekowe są nazywane bazami dwuwymiarowymi i nie są z nimi związane żadne inne tabele. Nazwa kartotekowa wzięła się stąd, że każdy rekord takiej bazy można przedstawić w postaci pojedynczej karty, zawierającej wszystkie informacje w nim zapisane. Bazy kartotekowe sprawdzają się tylko w przypadku małej ilości informacji.

15 KARTOTEKOWA BAZA DANYCH
Autor Tytuł Wydawca Miasto Rok Jan Kowalski Bazy danych Wydawnictwo Informatyczne Warszawa 2004 Janina Zielińska Arkusz kalkulacyjny - ćwiczenia 2003 OpenOffice Base 2005 Arkusz kalkulacyjny - ćwiczenia zaawansowane Andrzej Wolski Matematyka ekonomiczna Wydawnictwo Ekonomiczne Gdańsk Równania liniowe Maria Pisarczyk Finanse międzynarodowe Kursy walutowe

16 RELACYJNA BAZA DANYCH Relacyjna baza danych - baza danych złożona z dwóch lub więcej tabel powiązanych ze sobą za pomocą relacji; celem tworzenia relacyjnych baz danych jest istotne zmniejszenie ich rozmiarów w stosunku do kartotekowych baz danych i uelastycznienie ich konstrukcji.

17 RELACYJNA BAZA DANYCH nr imie nazwisko data_ur 1 Jan Kowalski
Pracownicy nr imie nazwisko data_ur 1 Jan Kowalski 2 Anna Nowak 3 Iwo Malinowski ZwolnieniaChorobowe nr_pracownika poczatek koniec 1 2

18 HIERARCHICZNA BAZA DANYCH
W bazach typu hierarchicznego relacje pomiędzy rekordami posiadają strukturę drzewiastą. Oznacza to, że rekord może posiadać informację z kilku podrekordów, a te z kolei mogą posiadać własne podrekordy.

19 HIERARCHICZNA BAZA DANYCH


Pobierz ppt "BAZY DANYCH W EXCELU MENU Co to jest baza danych Przykłady baz danych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google