Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie na podstawie „One są wśród nas” M.Turno Edyta Krajewska-Cyrwus Wirginia Krzemińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie na podstawie „One są wśród nas” M.Turno Edyta Krajewska-Cyrwus Wirginia Krzemińska."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie na podstawie „One są wśród nas” M.Turno Edyta Krajewska-Cyrwus Wirginia Krzemińska

2  długotrwały, szkodliwy i poważny stan charakteryzujący się nadmiernym obniżeniem nastroju oraz innymi objawami psychicznymi i fizycznymi.  postać epizodu depresyjnego w formie łagodnej, umiarkowanej lub ciężkiej w zależności od nasilenia objawów  stan, w którym objawy depresyjne związane są z aktualnymi trudnymi przeżyciami np. stres szkolny u dzieci (nadmierna presja i wymagania, nasilona rywalizacja wśród uczniów, przemoc)

3  doznają frustracji, rozczarowania, przeżywają długotrwały smutek związany ze stratą w ich życiu, z którym nie mogą sobie poradzić  wyrażają ten smutek w zachowaniach, które bardziej przyciągają uwagę otoczenia niż ciche, wewnętrzne cierpienie  narażone są na liczne negatywne skutki: a) pogorszenie przystosowania społecznego b) trudności w nauce szkolnej c) niekiedy zwiększone ryzyko samobójstwa d) zwiększone ryzyko depresji w przyszłości

4  na depresję cierpi 1% dzieci przedszkolnych  2% dzieci w wieku 6-12 lat  4-8% młodzieży  w okresie dzieciństwa choruje tyle samo chłopców i dziewczynek, w okresie dojrzewania dwa razy więcej dziewcząt  u 30-75% dzieci z depresją współwystępują zaburzenia lękowe

5  Smutek  Ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności  Zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej – spowolnienie lub pobudzenie  Poczucie braku nadziei  Drażliwość  Poczucie braku sensu życia  Niskie poczucie własnej wartości  Nadmierne poczucie winy  Poczucie bezradności  Nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie  Spadek energii  Nadmierna męczliwość  Zaburzenia koncentracji uwagi  Wzrost lub spadek apetytu  Zmiana wzorca snu – trudności w zasypianiu lub wczesne wybudzanie się ze snu

6  Trudności w funkcjonowaniu szkolnym np. częstsze spóźnienia, zwiększona absencja, opuszczanie zwłaszcza pierwszych lekcji, unikanie lekcji, na których są sprawdziany, wycofywanie się z aktywnego udziału w lekcjach, częsty brak przygotowania do lekcji  Trudności w usiedzeniu bez ruchu, niespokojne kręcenie się, niepokój manipulacyjny np. skubanie skórek od paznokci, fragmentów garderoby, kręcenie włosami  Nagłe wybuchy złości, częste uskarżanie się i pretensje  Wzmożona płaczliwość  Widoczne napięcie, niepokój, lęk  Odmowa współpracy, zachowania aspołeczne  Sięganie po alkohol i narkotyki  Skargi na bóle różnych części ciała np. głowy, ramion, brzucha pomimo braku przyczyny somatycznej  Poczucie bezradności, braku nadziei czy poczucie winy

7  Nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych przez członków rodziny  Przemoc w rodzinie  Choroba psychiczna w rodzinie  Przewlekła choroba, któregoś z członków rodziny lub samego dziecka  Utrata ukochanej osoby np. rozwód rodziców, śmierć  Sytuacje psychicznego lub fizycznego wykorzystywania przez opiekunów  Przewlekły konflikt małżeński rodziców  Zaniedbanie przez rodziców  Brak zainteresowania ze strony rodziców  Wrogość i emocjonalne odrzucenie przez rodziców  Nadmierne kontrolowanie przez rodziców  Obarczanie dziecka zbyt dużą, przerastającą jego możliwości odpowiedzialnością – zamiana ról dziecko-rodzic  Trudna sytuacja materialna oraz społeczna izolacja rodziny  Stres wywołany sytuacją szkolną

8  Leczenie kompleksowe, nakierowane na objawy choroby, jak i związane z wiekiem potrzeby rozwojowe  W przypadkach mniej nasilonych stosuje się psychoterapię: indywidualną, grupową lub rodzinną  W nasilonych objawach należy zastosować leczenie farmakologiczne

9  Nauczyciele często zauważają niepokojące objawy, gdyż dzieci wiele godzin spędzają w przedszkolu i w szkole.  Zaproponowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej  Wykluczenie deficytów jak dysleksja, dysfazja, dyskalkulia.  Rozmowa z rodzicami na temat zachowania i wyników dziecka w szkole  Konsultacja psychiatryczna  Psychoedukacja rodziców i ich współpraca z nauczycielami  Zwrócenie się o pomoc do Sądu Rodzinnego oraz pomocy społecznej

10  Depresja to choroba uleczalna  Drażliwość i trudne zachowania mogą świadczyć o depresji dziecięcej  Najczęściej chorują nastolatki, rzadziej dzieci młodsze  Z depresją związane jest ryzyko samobójstwa  Główna metoda leczenia to psychoterapia, dodatkowa to farmakoterapia  Leczeniem zajmują się psychiatrzy dziecięcy, psychoterapeuci, psychologowie  Pomoc dziecku zaczyna się od zrozumienia jego choroby


Pobierz ppt "Opracowanie na podstawie „One są wśród nas” M.Turno Edyta Krajewska-Cyrwus Wirginia Krzemińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google