Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

19. Hierarchiczna struktura Kościoła Papież ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "19. Hierarchiczna struktura Kościoła Papież ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany”"— Zapis prezentacji:

1 19. Hierarchiczna struktura Kościoła Papież ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany” (KK 22). Ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów. Orzeczenia jego są nienaruszalnymi same z siebie, jako że ogłoszone zostały z pomocą Ducha Świętego (KK 25).

2 19. Hierarchiczna struktura Kościoła Biskupi sprawują w imię Pana pieczę duszpasterską nad swoimi owcami, pod zwierzchnictwem papieża, jako ich właściwi, zwyczajni i bezpośredni pasterze, spełniając względem nich obowiązek nauczania, uświęcania i kierowania” (DB 11). mają obowiązek umacniać i strzec jedności wiary i wspólnej dyscypliny całego Kościoła, uczyć wiernych miłości całego Ciała Chrystusowego, szczególnie zaś jego członków ubogich, strapionych i tych, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości” (KK 23). „Wśród głównych obowiązków biskupich szczególne miejsce zajmuje głoszenie Ewangelii. (KK 25). Oni kierują udzielaniem chrztu, są naturalnymi włodarzami udzielanego na ich terenie bierzmowania, szafarzami święceń kapłańskich i kierownikami karności pokutnej” (KK 26).

3 19. Hierarchiczna struktura Kościoła Kapłani „Prezbiterzy, choć nie posiadają szczytu kapłaństwa i w wykonywaniu swej władzy zależni są od biskupów, wyświęcani są, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu” (KK 28). „O wiernych zaś, których duchowo przez chrzest i naukę zrodzili (por. 1 Kor 4,15, 1 P 1,23), troszczyć się mają jako ich ojcowie w Chrystusie. Stając się z serca wzorem dla Owczarni.

4 19. Hierarchiczna struktura Kościoła Diakoni Zadaniem diakona, stosownie do tego, co mu wyznaczy kompetentna władza, jest uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu” (KK 29).

5 19. Hierarchiczna struktura Kościoła Wypełnianie obowiązków wynikających z funkcji: kapłańskiej prorockiej królewskiej udział we Mszy św. modlitwa składanie Bogu w ofierze samych siebie, swojej pracy, wypoczynku itd. dawanie świadectwa życiem o wierze w Chrystusa głoszenie Dobrej Nowiny słowem i czynem wzajemna pomoc doskonalenie świata przez pracę wypełnianie swoich obowiązków (nauka, praca) podnoszenie kwalifikacji Posłannictwo świeckich w Kościele


Pobierz ppt "19. Hierarchiczna struktura Kościoła Papież ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google