Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Smoking causes cancer, breathing problems, heart attacks, and stroke. Palenie powoduje raka, problemy z oddychaniem, ataki serca i udaru mózgu. Passive.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Smoking causes cancer, breathing problems, heart attacks, and stroke. Palenie powoduje raka, problemy z oddychaniem, ataki serca i udaru mózgu. Passive."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Smoking causes cancer, breathing problems, heart attacks, and stroke. Palenie powoduje raka, problemy z oddychaniem, ataki serca i udaru mózgu. Passive smoking causes asthma and breathing problems. Bierne palenie powoduje astmy i problemów z oddychaniem. Palenie papierosów jest największą pojedynczą przyczyną chorób i przedwczesnej śmierci. i przedwczesnej śmierci. Cigarette smoking is the greatest single cause of illness and premature death.

5 Jak rzucić palenie Jak rzucić palenie How to Quit Smoking Jesteś gotowy, aby zerwać z nałogiem. To świetnie! You're ready to kick the habit. That's great! Istnieją różne sposoby, aby rzucić palenie. Niektóre działają lepiej od innych. There are different ways to quit smoking. Some work better than others. Grupy wsparcia, nikotynowa terapia zastępcza i inne leki mogą pomóc rzucić palenie. Support groups, nicotine replacement therapy, and other medications can help you quit.

6 Rzucenie palenia ma ogromne korzyści, a to nigdy nie jest za późno, aby się poddać! Stopping smoking has huge benefits and it’s never too late to give up. Quitting smoking is the single best thing you can do for your heart health Rzucenie palenia jest najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego zdrowia serca.

7 Passive smoking is a mixture of smoke from the burning end of a cigarette, and the smoke exhaled from the lungs of smokers. It is involuntarily inhaled, lingers in the air hours after cigarettes have been extinguished, and can cause a wide range of adverse health effects, including cancer, respiratory infections and asthma. Non-smokers who are exposed to second-hand smoke at home or work increase their heart disease risk by 25–30% and their lung cancer risk by 20–30%. Second-hand smoke has been estimated to cause 38,000 deaths per year, of which 3,400 are deaths from lung cancer in non-smokers. Sudden infant death syndrome, ear infections, respiratory infections, and asthma attacks can occur in children that are exposed to second-hand smoke. Scientific evidence shows that there is no safe level of exposure to second-hand smoke. Bierne palenie jest mieszaniną dymu z płonącego końca papierosa, a dym wydychany z płuc palaczy. Jest mimowolnie inhalacji, utrzymuje się w ciągu godzin w powietrzu po papierosy wygaszeniu i może powodować wiele ujemnych skutków dla zdrowia, w tym raka, zakażenia układu oddechowego i astmy. Niepalący, którzy są narażeni na bierne palenie w domu lub w pracy zwiększają ryzyko choroby serca o 25-30 %, a ryzyko raka płuc o 20-30%. Bierne palenie oszacowano spowodować 38000 zgonów roczni, z czego 3400 są zgony z powodu raka płuc u osób niepalących. Zespół nagłej śmierci niemowląt, infekcje ucha, infekcje układu oddechowego, a ataki astmy mogą wystąpić u dzieci narażonych na bierne palenie. Badania naukowe pokazują, że nie istnieje bezpieczny poziom narażenia na bierne palenie.

8


Pobierz ppt "Smoking causes cancer, breathing problems, heart attacks, and stroke. Palenie powoduje raka, problemy z oddychaniem, ataki serca i udaru mózgu. Passive."

Podobne prezentacje


Reklamy Google