Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podejmij krok TERAZ rzucić palenie Take steps NOW to stop smoking

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podejmij krok TERAZ rzucić palenie Take steps NOW to stop smoking"— Zapis prezentacji:

1 Podejmij krok TERAZ rzucić palenie Take steps NOW to stop smoking

2 Co Ty palisz ? What are you smoking ?

3 Rzucenie palenia przynosi korzyści natychmiastowe
i długotrwałe. Zamykanie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób związanych z paleniem i poprawia zdrowie na wiele sposobów. Quitting smoking offers immediate and long-term benefits. Quitting reduces the risk of developing smoking-related diseases and improves your health in multiple ways.

4 Bierne palenie powoduje astmy i problemów z oddychaniem.
Palenie powoduje raka, problemy z oddychaniem, ataki serca i udaru mózgu. Palenie papierosów jest największą pojedynczą przyczyną chorób i przedwczesnej śmierci. Cigarette smoking is the greatest single cause of illness and premature death. Smoking causes cancer, breathing problems, heart attacks, and stroke. Bierne palenie powoduje astmy i problemów z oddychaniem. Passive smoking causes asthma and breathing problems.

5 Jak rzucić palenie How to Quit Smoking
Jesteś gotowy, aby zerwać z nałogiem. To świetnie! You're ready to kick the habit. That's great! Istnieją różne sposoby, aby rzucić palenie. Niektóre działają lepiej od innych. There are different ways to quit smoking. Some work better than others. Grupy wsparcia, nikotynowa terapia zastępcza i inne leki mogą pomóc rzucić palenie. Support groups, nicotine replacement therapy, and other medications can help you quit.

6 Stopping smoking has huge benefits and it’s never too late to give up.
Rzucenie palenia jest najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego zdrowia serca. Quitting smoking is the single best thing you can do for your heart health Rzucenie palenia ma ogromne korzyści, a to nigdy nie jest za późno, aby się poddać! Stopping smoking has huge benefits and it’s never too late to give up.

7 BIERNE PALENIE Passive smoking
Bierne palenie jest mieszaniną dymu z płonącego końca papierosa , a dym wydychany z płuc palaczy. Jest mimowolnie inhalacji, utrzymuje się w ciągu godzin w powietrzu po papierosy wygaszeniu i może powodować wiele ujemnych skutków dla zdrowia, w tym raka, zakażenia układu oddechowego i astmy. Niepalący, którzy są narażeni na bierne palenie w domu lub w pracy zwiększają ryzyko choroby serca o %, a ryzyko raka płuc o 20-30% . Bierne palenie oszacowano spowodować zgonów roczni, z czego 3400 są zgony z powodu raka płuc u osób niepalących. Zespół nagłej śmierci niemowląt, infekcje ucha, infekcje układu oddechowego, a ataki astmy mogą wystąpić u dzieci narażonych na bierne palenie. Badania naukowe pokazują , że nie istnieje bezpieczny poziom narażenia na bierne palenie. Passive smoking is a mixture of smoke from the burning end of a cigarette, and the smoke exhaled from the lungs of smokers. It is involuntarily inhaled, lingers in the air hours after cigarettes have been extinguished, and can cause a wide range of adverse health effects, including cancer, respiratory infections and asthma. Non-smokers who are exposed to second-hand smoke at home or work increase their heart disease risk by 25–30% and their lung cancer risk by 20–30%. Second-hand smoke has been estimated to cause 38,000 deaths per year, of which 3,400 are deaths from lung cancer in non-smokers. Sudden infant death syndrome, ear infections, respiratory infections, and asthma attacks can occur in children that are exposed to second-hand smoke. Scientific evidence shows that there is no safe level of exposure to second-hand smoke.

8 Wykonały: Barbara Mazur i Ewelina Kowalczyk III H


Pobierz ppt "Podejmij krok TERAZ rzucić palenie Take steps NOW to stop smoking"

Podobne prezentacje


Reklamy Google