Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lublin 20 lat wspólnie Spis treści Gimnazjum nr 7 im. J. Kochanowskiego w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lublin 20 lat wspólnie Spis treści Gimnazjum nr 7 im. J. Kochanowskiego w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 Lublin 20 lat wspólnie Spis treści Gimnazjum nr 7 im. J. Kochanowskiego w Lublinie

2 Spis treści Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat zaszły w Lublinie? Jak zmieniła się szkoła w naszym mieście? Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? Czy w naszych czasach młodzież ma większe możliwości edukacyjne? Jak zmieniła się szkoła w naszym mieście? Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? Czy w naszych czasach młodzież ma większe możliwości edukacyjne? Jakie zmiany gospodarcze zaszły w naszej miejscowości? Czy bezrobocie zwiększyło się czy spadło? Czy powstały nowe zakłady pracy? Jakie zmiany gospodarcze zaszły w naszej miejscowości? Czy bezrobocie zwiększyło się czy spadło? Czy powstały nowe zakłady pracy? Jak zmieniła się estetyka naszego miasta? Czy przeprowadzono remonty kamienic, stworzono skwery? Jak zmieniła się estetyka naszego miasta? Czy przeprowadzono remonty kamienic, stworzono skwery? Jak działa transport publiczny? Czy obecnie informacja o kursach autobusów jest lepsza? Czy środki komunikacji publicznej są czystsze, bardziej punktualne – czy też nie? Jak działa transport publiczny? Czy obecnie informacja o kursach autobusów jest lepsza? Czy środki komunikacji publicznej są czystsze, bardziej punktualne – czy też nie? Czy łatwiej jest kupić rzeczy potrzebne do życia, czy też nie? Czy powstały nowe sklepy albo centra handlowe? Czy jakość życia jest wyższa czy niższa niż 20 lat temu? Czy łatwiej jest kupić rzeczy potrzebne do życia, czy też nie? Czy powstały nowe sklepy albo centra handlowe? Czy jakość życia jest wyższa czy niższa niż 20 lat temu? Czy jest u nas bezpieczniej niż 20 lat temu?Czy straż miejska i policja dbają o porządek? Jak zmieniły się urzędy? Czy urzędy są bliżej obywateli, czy też nie?Czy straż miejska i policja dbają o porządek? DalejWstecz SPIS TREŚCI

3 Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat zaszły w Lublinie? W okresie ostatniego dwudziestolecia nasze miasto zostało znacznie nadbudowane, bowiem powstało wiele nowych obiektów architektonicznych jak również gospodarczo-społecznych. Wybudowano osiedla mieszkaniowe i drogi dojazdowe. Nastąpiła sumienna poprawa w zakresie infrastruktury, poprzez wybudowanie nowych odcinków kanalizacji miejskiej wybudowano stację oczyszczalni ścieków, całe osiedla mieszkaniowe włączono do jednolitego systemu grzewczego. Budowa nowych lub rozbudowanie istniejących obiektów użytku publicznego jak szpitale, osiedlowe domy kultury, szkoły i wyższe uczelnie, duże sklepy i supermarkety, centra handlowe a także obiekty budowlane instytucji prywatnych i społecznych znacznie przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców naszego miasta. Spis treści DalejWstecz

4 Jak zmieniła się szkoła w naszym mieście? Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? Czy w naszych czasach młodzież ma większe możliwości edukacyjne? Wybudowano nowe obiekty dotyczące szkolnictwa jak szkoły, przedszkola, biblioteki, internaty, domy dla studentów, znacznie poprawił się system zdobywania wiedzy m.in. poprzez wyposażenie tych obiektów w pomoce naukowe, objęcie szkół systemem komputeryzacji oraz przygotowaniem kadry pedagogiczno-naukowej. Spis treści DalejWstecz

5 Jakie zmiany gospodarcze zaszły w naszej miejscowości? Czy bezrobocie zwiększyło się czy spadło? Czy powstały nowe zakłady pracy? Rozbudowa miasta i budowa nowych zakładów w poszczególnych jego dzielnicach, a także rozbudowa infrastruktury umożliwia poprawę w zatrudnieniu i w znalezieniu pracy poprzez różne grupy społeczeństwa, co ma wpływ na warunki finansowo- życiowe poszczególnych rodzin. Spis treści DalejWstecz

6 Jak zmieniła się estetyka naszego miasta? Czy przeprowadzono remonty kamienic, stworzono skwery? Nasze miasto zmienia się codziennie nie tylko poprzez budowę nowych, ładnych obiektów użyteczności publicznej, ale też odnowienie i remonty już istniejących budynków mieszkalnych w poszczególnych dzielnicach. Utrzymanie cięgów komunikacyjnych, trawników i chodników w należytym porządku i czystości poprawia estetykę i wygląd naszego miasta i osiedli. Spis treści DalejWstecz

7 Jak działa transport publiczny? Czy obecnie informacja o kursach autobusów jest lepsza? Czy środki komunikacji publicznej są czystsze, bardziej punktualne – czy też nie? Transport publiczny ogólnie sprzyja mieszkańcom miasta jest dostatecznie rozbudowany i dociera do wszystkich jego dzielnic, a nawet obejmuje pobliskie miejscowości. Znaczna ilość środków komunikacji została ostatnio odnowiona, a pojazdy są sprawne i kursują w miarę dokładnie, jak to przewidziano w rozkładach jazdy, które znajdują się na każdym przystanku komunikacji miejskiej. Spis treści DalejWstecz

8 Czy jest u nas bezpieczniej niż 20 lat temu? Czy straż miejska i policja dbają o porządek? Do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w mieście została powołana straż miejska, obok istniejących dotychczas organów policyjnych. Straż miejska ma obowiązek pilnowania wszelkiego porządku w miesicie oraz pouczania mieszkańców i egzekwowania od nich utrzymania porządku w poszczególnych osiedlach miasta, ale także na przylegających ulicach. Za porządek i estetyczny wygląd miasta odpowiadają również inne służby podległe urzędowi. Ogólnie rzecz biorąc, służby te spełniają wystarczająco swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców miasta, więc jest lepiej niż 20 lat temu. Wstecz Spis treści Dalej

9 Jak zmieniły się urzędy? Czy urzędy są bliżej obywateli, czy też nie? Urzędy istniejące w naszym mieście poprawiły swój wizerunek nie tylko z wyglądem, ale dostosowały swoją pracę i godziny pracy do wymogów mieszkańców miasta, wydłużenie godzin urzędowania i przejęcie interesów w dni wolne ułatwiają załatwianie spraw urzędowych i kontakty z mieszkańcami. Spis treści DalejWstecz

10 Czy łatwiej jest kupić rzeczy potrzebne do życia, czy też nie? Czy powstały nowe sklepy albo centra handlowe? Czy jakość życia jest wyższa czy niższa niż 20 lat temu? Z uwagi na znaczną rozbudowę obiektów związanych z handlem, a także wybudowanie nowych, dużych obiektów handlu spożywczo-przemysłowego powstały korzystniejsze niż były wcześniej warunki do zakupów i zaopatrzenia w niezbędne do życia przedmioty trwałego użytku domowego, jak również wszelkie artykuły spożywcze. Spis treści DalejWstecz

11 Wykonały: uczennice Gimnazjum nr 7 im. J. Kochanowskiego w Lublinie z klasy 3 „d”- Magdalena Borowska Patrycja Mazurek i Kinga Kamola DalejWstecz

12 Wywiady zostały przeprowadzone z panem Eugeniuszem Kamol ą oraz z pani ą Eliz ą Borowsk ą. Korzystano ze stron: www.google.pl www.lublin-art.org.pl Wstecz


Pobierz ppt "Lublin 20 lat wspólnie Spis treści Gimnazjum nr 7 im. J. Kochanowskiego w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google