Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W YWIAD Z S EKRETARZEM G MINY S OKÓŁKA, P ANEM Z BIGNIEWEM T OCHWINEM. Rozwój w ciągu ostatnich 20 lat w Gminie Sokółka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W YWIAD Z S EKRETARZEM G MINY S OKÓŁKA, P ANEM Z BIGNIEWEM T OCHWINEM. Rozwój w ciągu ostatnich 20 lat w Gminie Sokółka."— Zapis prezentacji:

1 W YWIAD Z S EKRETARZEM G MINY S OKÓŁKA, P ANEM Z BIGNIEWEM T OCHWINEM. Rozwój w ciągu ostatnich 20 lat w Gminie Sokółka

2 J AKIE ZMIANY W CIĄGU 20 LAT DOSTRZEGA P AN W NASZYM MIEŚCIE ? Patrząc z perspektywy czasu zmienił się wygląd miasta, poprawił się stan techniczny obiektów publicznych i miejskich takich jak np.: szkoły, obiekty sportowe, posiadamy nową krytą pływalnie, zmodernizowany stadion, sale gimnastyczna przy SP1, oraz LO, skatepark i wiele innych.

3 C ZY POWSTAŁY NOWE INSTYTUCJE NP. DOMY KULTURY ? Te instytucje są historycznie związane z gminą, ponieważ funkcjonowały już wcześniej jeszcze przed utworzeniem samorządu gminnego. Zostały tylko zmodernizowane.

4 J AK ZMIENIŁY SIĘ URZĘDY ? C ZY URZĘDY SĄ BLIŻEJ OBYWATELI, CZY TEŻ NIE ? Spoglądając wstecz kilka lub kilkanaście lat myślę, że zdecydowanie zmienił się sposób funkcjonowania urzędów i załatwiania spraw mieszkańców. Zmieniła się zupełnie koncepcja urzędu, ponieważ kiedyś każdy kto przychodził do UM musiał najpierw znaleźć urzędnika, pochodzić po wszystkich pokojach, popytać, a teraz jest to zdecydowanie polepszone dlatego, że większość spraw załatwiamy na dole, na Sali obsługi. Pozostała część spraw załatwia się w różnych pokojach, ale i tak większość znajduje się na parterze. Łatwiej jest otrzymać informacje niż kilka lub kilkanaście lat temu ponieważ funkcjonuje specjalna ustawa o dostępie do informacji publicznej i staramy się, aby świadomość w społeczeństwie była powszechna. Plusem tej ustawy jest to, że każdy, niezależnie, czy mieszka w Sokółce czy też nie, ma prawo do uzyskania informacji publicznej, która dotyczy kierowania np. gminy. Takie informacje jednostki publiczne muszą udostępniać. Między innymi taką formą dostarczania informacji jest Biuletyn Informacji Publicznej. Jest to wydzielony portal na stronie internetowej naszego miasta, w którym zamieszczane są informacje o kierowaniu gminy, uchwały rady gminy, zarządzenia i protokoły z posiedzeń rady gminy, w wersji pisanej jak i w wersji nagrań.

5 J AKIE ZMIANY GOSPODARCZE ZASZŁY W NASZEJ MIEJSCOWOŚCI ? C ZY BEZROBOCIE ZWIĘKSZYŁO SIĘ CZY SPADŁO ? C ZY POWSTAŁY NOWE ZAKŁADY PRACY ? Poziom bezrobocia utrzymuje się od 12% do około 15%, to zależy od tego jaka jest sytuacja ekonomiczna zarówno w Polsce jak i na świecie. Bezrobocie w gminie jeszcze 2-4 lata temu było na poziomie 11%, a teraz mamy około 15%, a to wynika z kryzysu gospodarczego, który jednak dosyć lekko dotknął Polskę. Jeżeli chodzi o nowe przedsiębiorstwa, to za I kadencji samorządu terytorialnego zostały skomercjalizowane takie instytucje publiczne jak MPEC i Wodociągi Sokólskie. W między czasie upadło parę znaczących zakładów takich jak SPOMASZ. Zmniejszyło się zatrudnienie w zakładzie Sokółka okna i drzwi, jak wiadomo ten zakład ma pewne kłopoty i część pracowników niestety zostanie zwolnionych. Ale po wycofywaniu się tych większych zakładów powstają mniejsze, praktycznie większość powstaje jako prywatna.

6 J AK DZIAŁA TRANSPORT PUBLICZNY ? C ZY OBECNIE INFORMACJA O KURSACH AUTOBUSÓW JEST LEPSZA ? C ZY ŚRODKI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ SĄ CZYSTSZE, BARDZIEJ PUNKTUALNE, CZY TEŻ NIE ? Jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, w których komunikacją miejską zajmuję się podmiot prywatny. Podmiot prywatny wybierany jest drogą przetargu. Poprawił się tabor samochodowy, ponieważ pojawiły się nowsze autobusy. Co do punktualności, czystości i innych spraw dotyczących transportu miejskiego obywatele powinni w razie potrzeby składać skargi do UM, a takowych nie ma, więc traktujemy, iż wszystko jest w porządku.

7 C ZY POWSTAŁY NOWE DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWE ? Bardzo dużo dróg zostało utwardzonych i odremontowanych, a co do ścieżek rowerowych mamy w planach dokończyć budowę ścieżki, która znajduje się na osiedlu zielonym i ma ona prowadzić do Bohonik.

8 C ZY SĄ JAKIEŚ OSIĄGNIĘCIA OSTATNICH 20 LAT, Z KTÓRYCH JEST P AN DUMNY ? Jestem dumny z tego, że samorząd gminny funkcjonuje i miasto zmienia się na lepsze, oraz forma zarządzenia jest zdecydowanie lepsza niż forma zarządzania centralnego. Zarządzanie samorządowe jest uzależnione od mieszkańców, bo to oni raz na 4 lata wybierają radnych i bezpośrednio wybierają burmistrza. Wszyscy mają wpływ na to, kto będzie zarządzał miastem.

9 C ZY NASZA MIEJSCOWOŚĆ STAŁA SIĘ BARDZIEJ ATRAKCYJNA TURYSTYCZNIE ? C ZY ROZWINĘŁA SIĘ INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA ? C ZY MIASTO MA INFORMACJĘ TURYSTYCZNĄ ? Może nie tak szybko jakbyśmy chcieli, ale nie mamy takich atrakcji jak wielkie jeziora czy wysokie góry, jednak takim naszym tutaj eksponowanym atutem turystycznym jest szlak tatarski oraz nasz koń sokólski, którego rasa jest jedyna w tym regionie, co się stało się także naszym turystycznym atrybutem, nie ma tutaj jeszcze zbyt wielu turystów, aby obejrzec konia sokólskiego albo szlak tatarski, chociaż coraz więcej się ich u nas pojawia. Przy muzeum działa punkt informacji turystycznej, gdzie dostępne są broszury mówiące o atrakcjach, które można u nas obejrzeć. Na naszej stronie internetowej są mapki z wyznaczonymi szlakami rowerowymi.

10

11 C ZY W NASZEJ MIEJSCOWOŚCI JAKOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO POPRAWIŁA SIĘ ? C ZY WPROWADZONO POJEMNIKI DO SEGREGACJI ŚMIECI ? Myślę, że poprawiła się świadomość mieszkańców, jeżeli chodzi w ogóle o postrzeganie środowiska, bo jeszcze 20 lat temu nie wszyscy dostrzegali to środowisko, czyli żyli, korzystali sobie z tego nie mając do końca świadomości, że trzeba o to dbać i, że to środowisko może ulec degradacji, bądź zniszczeniu. Patrząc na taki prozaiczny miernik, czyli ilość śmieci w lesie to teraz jest ich zdecydowanie mniej niż kiedyś, aczkolwiek też stanowczo za dużo. Najlepiej by było, żeby śmieci w lesie czy przy drogach w ogóle nie było, bo niestety takie obrazki się zdarzają. W kwestii segregowania odpadów zmieniło się bardzo dużo, ponieważ kiedyś nikt o tym nie myślał, teraz wdrażamy nowe systemy w ramach gospodarki odpadami.

12 C ZY JEST U NAS BEZPIECZNIEJ NIŻ 20 LAT TEMU ? C ZY STRAŻ MIEJSKA I POLICJA DBAJĄ O PORZĄDEK ? Ze statystyk policyjnych wynika, że mimo tego, iż jesteśmy miastem przygranicznym to poziom bezpieczeństwa jest dość wysoki, zdecydowanie zmniejszyła się liczba rozbojów czy bójek. Owszem zdarzają się przypadki jakiś drobnych kradzieży i to są przestępstwa, które dla policji najtrudniej wykryć, natomiast jeżeli mówimy o takim poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców, to ja uważam Sokółkę za miasto bezpieczne, nie wiem jak inni, bo każdy ma swoje doświadczenia lecz biorąc pod uwagę informacje ze statystyk to nasz region jest naprawdę bezpieczny

13 W YWIAD PRZEPROWADZILI : D ANIEL A MELJAN I K ACPER Z UBRZYCKI. P REZENTACJA : P AWEŁ Ż AK


Pobierz ppt "W YWIAD Z S EKRETARZEM G MINY S OKÓŁKA, P ANEM Z BIGNIEWEM T OCHWINEM. Rozwój w ciągu ostatnich 20 lat w Gminie Sokółka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google