Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z przedstawicielami trójek studenckich z poszczególnych lat 27.01.2104.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z przedstawicielami trójek studenckich z poszczególnych lat 27.01.2104."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z przedstawicielami trójek studenckich z poszczególnych lat 27.01.2104

2 GRAMATYKA  Gramatyka na I sem. bardzo dobre powtórzenie podstaw  Zbyt dużo Konjunktivu na studiach (powtórka na różnych etapach kształcenia – czasami dokładnie te same ćwiczenia z tej samej książki na następujących po sobie latach.) → konieczność zmiany literatury (powtórzenie treści) → konieczność pracy koordynatora przedmiotu (zbieranie informacji na temat zrealizowanych treści) → przekazywanie tych informacji osobie kontynuującej przedmiot w kolejnych semestrach.  „Zaległości z pewnych tematów gramatycznych nawarstwiają się, utrudniając przyswojenie nowego materiału”

3 KONWERSACJE Z LEKSYKĄ  Więcej wypowiedzi ustnych  „Położenie większego nacisku na wypowiadanie się przed pewnym gronem osób (prezentacje przygotowane wcześniej w domu”  Konwersacje na st. I stopnia – z książką, ale nie koniecznie realizacja każdej strony książki (wskazane traktowanie wybiórczo, uzupełnianie.)  Konwersacje na II stopniu – może być z książką, łączenie treści z różnych książek i różnych materiałów dodatkowych  Zbyt mało konwersacji na studiach I stopnia

4 PISANIE  Konieczność zwiększenia pisania praktycznego. Na zajęciach z pisania powinno się pisać jak najwięcej. Z każdej z form trzeba napisać minimum 3 formy (→ najlepiej jak najwięcej).  „Studenci powinni pisać więcej prac na zajęciach niż w domu, w ten sposób mogą oni sprawdzić swoje umiejętności i kompetencje językowe. Jest to również doskonałe przygotowanie do końcowego egzaminu”  Zmniejszenie pisania form dziennikarskich (na wyższych latach – dobry poziom językowy, dobra treść, zła forma – praca odrzucona)  Połączenie treści z pisania z tematami konwersacji  Poprzez zbyt długie przygotowania do pisania nie zostały zrealizowane 3 formy przewidziane na dany semestr

5 SŁUCHANIE  Konieczność zastąpienia kolokwiów z jednorazowym słuchaniem na zadania puszczane 2-u lub 3-krotnie  Propozycja zastąpienia „Phonetisches Diktat” czytaniem tekstu w celu sprawdzania wymowy  „1,5 godz. Słuchania na to za długo, zbyt męczące” – propozycja połączenia KzL z HV- zwiększenie ilości godzin z bloku PNJN  „Obecność nie powinna być warunkiem zaliczenia” – tylko wkładana aktywność  Propozycja połączenia przedmiotu słuchanie na MU ze sprawnością mówienia

6 INFORMATYKA  „Technologia informacyjna to kolejny przedmiot mało rozwiający nasze umiejętności. Dodam, że na niektórych uczelniach w Polsce, studenci germanistyki w ramach tych zajęć wykorzystują przeróżne platformy, programy usprawniające pracę tłumacza, tłumaczeń - wówczas taki przedmio ma sens, a prowadzenie i nauczanie czegoś, co większość z nas już wie, mija się z celem”

7 TŁUMACZENIA  Za mała ilość tłumaczonych tekstów

8 POZOSTAŁE uwagi krytyczne  Brak omawiania prac na zajęciach tylko na konsultacjach  „Zabrakło częstszych form sprawdzania wiedzy z mniejszych zakresów materiałów”  „Bez odpowiedniego bodźca zewnętrznego nie do końca możliwa jest efektywna i w pełni mobilizująca praca własna”  Uwaga krytyczna - Przedmioty do wyboru nie są do wyboru.  Brak seminariów do wyboru (brak seminarium pasujących do własnych zainteresowań lub niemożność wyboru seminarium zmusza do zmiany uczelni).  Poprawy kolokwiów nie powinny odbywać się na koniec semestru lecz po każdym nie zaliczonym kolokwium. przygotowała Joanna Targonska


Pobierz ppt "Spotkanie Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z przedstawicielami trójek studenckich z poszczególnych lat 27.01.2104."

Podobne prezentacje


Reklamy Google