Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DORADZTWO ZAWODOWE OPRACOWAŁY: EWA MŁYNARSKA, EWA SZYNDLER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DORADZTWO ZAWODOWE OPRACOWAŁY: EWA MŁYNARSKA, EWA SZYNDLER."— Zapis prezentacji:

1 DORADZTWO ZAWODOWE OPRACOWAŁY: EWA MŁYNARSKA, EWA SZYNDLER

2 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE W GIMNAZJUM I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW JĘZYK POLSKI DOPUSZCZAJĄCY - 0 PUNKTÓW 19 PUNKTÓW DOSTATECZNY – 9 PUNKTÓW DOBRY – 13 PUNKTÓW BARDZO DOBRY – 16 PUNKTÓW CELUJĄCY – 19 PUNKTÓW PIERWSZE WYBRANE ZAJĘCIA EDUKACYJNE JAK W PRZYPADKU JEZYKA POLSKIEGO 19 PUNKTÓW DRUGIE WYBRANE ZAJĘCIA EDUKACYJNE19 PUNKTÓW TRZECIE WYBRANE ZAJĘCIA EDUKACYJNE19 PUNKTÓW ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM5 PUNKTÓW INNE SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA (KONKURSY, ZAWODY NA SZCZEBLU POWIATOWYM)5 PUNKTÓW I m. 5 pkt. II m. 4 pkt. III m. 3 pkt. WOLONTARIAT2 PUNKTY 1. ŚWIADECTWO MAKSYMALNIE 100 PUNKTÓW

3 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE W GIMNAZJUM I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW JĘZYK POLSKI – 0,2 punktu za każdy uzyskany procentMAKSYMALNIE 20 punktów HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent MAKSYMALNIE 20 punktów MATEMATYKA – 0,2 punktu za każdy uzyskany procentMAKSYMALNIE 20 punktów PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent MAKSYMALNIE 20 punktów JĘZYK OBCY (poziom podstawowy) – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent MAKSYMALNIE 20 punktów II. PRZELICZANIE NA PUNKTY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW W REKRUTACJI - 200

4 Źródło: edukacja.warszawa.pl

5 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nauka trwa 3 lata I klasa: wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym, kontynuacja edukacji rozpoczętej w gimnazjum II i III klasa obowiązkowo: język polski, matematyka, dwa języki obce i zajęcia z wychowania fizycznego od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia inne rozszerzone: język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia

6 TECHNIKUM nauka trwa 4 lata kształcenie ogólne jak w liceum ogólnokształcącym 2 przedmioty na poziomie rozszerzonym, związane z kształceniem w zawodzie; jednym z nich musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia w trakcie nauki uczeń odbywa praktyki zawodowe i zdaje egzaminy zawodowe: jeden, dwa lub trzy po każdym zdanym egzaminie – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie gdy zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w ramach kształcenia zawodowego uczeń będzie rozwijał umiejętności w zakresie: języka obcego ukierunkowanego zawodowo, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji pracy małych zespołów oraz kompetencje personalne i społeczne

7 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nauka trwa 3 lata w trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe: jeden, dwa lub trzy praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego lub w warsztatach szkolnych w ramach kształcenia zawodowego uczeń będzie rozwijał umiejętności w zakresie: języka obcego ukierunkowanego zawodowo, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kompetencje personalne i społeczne po każdym zdanym egzaminie – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie gdy zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, uczeń otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uczeń może uzyskać wykształcenie średnie, wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych; naukę w liceum dla dorosłych może rozpocząć od drugiej klasy

8 Największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły czy zawodu mają rodzice oraz tradycje rodzinne. Warto zatem wykorzystać ten kredyt zaufania udzielony przez dzieci i potraktować jako inwestycję w ich przyszłą karierę. Ogromny wpływ ma również grupa rówieśnicza, znajomi i koledzy młodego człowieka.

9 Nie zapominajmy jednak o tym, że poza oddziaływaniem rodziny, szkoły, przyjaciół, czy też przypadku, ważną rolę pełnią tzw. czynniki wewnętrzne, do których możemy zaliczyć: zainteresowania, predyspozycje, zdolności, talent, umiejętności, temperament, cechy charakteru, wartości, możliwości intelektualne, postawy, przekonania, stan zdrowia

10 Rodzicu, przede wszystkim możesz:  zaobserwować, jakie czynności chętnie wykonuje Twoja córka lub syn, co ich pasjonuje, zajmuje, ciekawi i rozmawiać z nim na ten temat. Są one bowiem pierwszym źródłem informacji o jego zainteresowaniach;  przyglądać się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych Twoje dziecko czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”;  rozmawiać na temat interesujących córkę lub syna przedmiotów szkolnych. Rozmowy te mogą być dla Ciebie kopalnią wiedzy o potencjale dziecka;  towarzyszyć w codziennych obowiązkach – to pozwala na zaobserwowanie przejścia z dziecięcej fazy marzeń, zawodowych fantazji („Będę sławną piosenkarką, albo modelką”) poprzez fazę zainteresowań („Świetnie, gdy mamy dwie matematyki. Gorzej, gdy dwie historie”) do krystalizacji pomysłów na siebie („Interesują mnie samochody. Wybiorę szkołę zawodową i będę mechanikiem samochodowym”);  angażować się w życie szkoły, także we współpracę związaną ze wspieraniem uczniów w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.

11 Rola rodziców w procesie wyboru przyszłości edukacyjno- zawodowej zaczyna się już od najwcześniejszych lat poprzez uczenie swoich dzieci kluczowych umiejętności, które zarazem warunkują efektywne funkcjonowanie w życiu Należą do nich: umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, zdolność komunikowania się z otoczeniem, umiejętność pracy w zespole, zdolność podejmowania decyzji, umiejętność stawiania sobie celów i ich realizowania, świadomość swoich możliwości i ograniczeń, umiejętności organizacyjne, odporność na stres

12 Drogi rodzicu, wspierając dziecko w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, pamiętaj: że zawsze jest możliwość kontynuowania nauki! aby dobrze wybrać, należy zapoznać się z ofertą szkół rozmowa ze znajomymi, czy absolwentami konkretnych szkół są bardzo pomocne dla Twojego dziecka warto wybrać się do szkoły osobiście, aby sprawdzić, co tak naprawdę oferuje

13 ŹRÓDŁA INFORMACJI O SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH www.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl www.ore.edu.pl WWW kuratorium oświaty funkcjonującego w danym województwie WWW szkół ponadgimnazjalnych dni otwarte w szkołach targi edukacji (organizowane w marcu)


Pobierz ppt "DORADZTWO ZAWODOWE OPRACOWAŁY: EWA MŁYNARSKA, EWA SZYNDLER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google