Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dynamika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dynamika."— Zapis prezentacji:

1 Dynamika

2 Co to jest ? Dynamika – dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał materialnych pod działaniem sił. Głównym zadaniem dynamiki jest opis ruchu ciał pod działaniem samych sił. Do tego służą trzy rodzaje dynamicznych równań ruchu. W zależności od tego, jakim modelem mechanicznym dynamika się zajmuje, wyróżniamy dynamikę punktu materialnego, bryły sztywnej, dynamikę płynów itp. Ogólne zasady dynamiki sformułował Newton, w swoim dziele "Principia" – były to trzy zasady dynamiki rządzące ruchem ciał (punktów materialnych).

3 Trzy zasady dynamiki Zasady dynamiki Newtona – trzy zasady leżące u podstaw mechaniki klasycznej sformułowane przez Isaaca Newtona . Zasady dynamiki określają związki między ruchem ciała a siłami działającymi na nie, dlatego zwane są też prawami ruchu. W mechanice kwantowej nie mają zastosowania, w mechanice relatywistycznej obowiązują w ograniczonym zakresie. Obecnie w wersji popularnonaukowej (podręcznikowej) funkcjonuje kilka wersji tych praw.

4 I zasada dynamiki  Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

5 II zasada dynamiki Pod wpływem stałej niezrównoważonej siły ciało porusza się ruchem jednostajnie przyśpieszonym; przyśpieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do siły i odwrotnie do masy.

6 III zasada dynamiki Jeżeli jedno ciało działa siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa siłą na pierwsze. Obie siły mają taką samą wartość, ten sam kierunek , ale przeciwne zwroty. Siły te działają równocześnie i nie równoważą się, ponieważ każda jest przyczepiona do innego ciała.

7 Praca Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych. Pracę obliczamy ze wzoru : W = F * s Gdzie: W – praca (J) F- wartość siły (N) S- przyśpieszenie ciała (m)

8 Moc Moc jest to szybkość wykonywania pracy.
Obliczamy ją ze wzoru: P= W/t Gdzie : P- moc (W) W- praca (J) T – czas wykonania pracy(s)

9 Maszyny proste Maszyny proste: Kołowrót Dźwignia Przekładnia Blok
Równia pochyła Prasa hydrauliczna

10 Energia Energia mechaniczna dzieli się na:
Energię potencjalną grawitacji Energię potencjalną sprężystości Energię kinetyczną

11 Energia potencjalna grawitacji
Energia potencjalna grawitacji związana jest ze wzajemnym oddziaływaniem grawitacyjnym ciał i zwiększa się w miarę oddalania ciał od siebie. Obliczamy ją ze wzoru : Ep = mgh Gdzie: Ep – energia potencjalna (J) m – masa (kg) g – przyśpieszenie ziemskie (m/s2) h- wysokość (m)

12 Energia kinetyczna Energia kinetyczna – to energia ciał znajdujących się w ruchu. Obliczamy ze wzoru : Ek = m*v2/2 Gdzie : Ek – energia kinetyczna (J) m – masa (kg) v - prędkość ciała

13 Energia potencjalna sprężystości
Energia potencjalna sprężystości jest energią określaną dla ciała odkształcanego sprężyście. Energia ta jest proporcjonalna do kwadratu odkształcenia od położenia równowagi.

14 Zasada zachowania energii
W izolowanym układzie ciał suma wszystkich rodzajów energii pozostaje stała. W przypadku spadania swobodnego zmiana energii potencjalnej grawitacji jest równa zmianie energii kinetycznej: ∆ Ep = ∆ Ek

15 Wykonał: Źródła: Wikipedia.pl Ciekawa Fizyka cz. III Kacper Hoksa


Pobierz ppt "Dynamika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google