Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Dynamika – dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał materialnych pod działaniem sił. Głównym zadaniem dynamiki jest opis ruchu ciał pod działaniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Dynamika – dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał materialnych pod działaniem sił. Głównym zadaniem dynamiki jest opis ruchu ciał pod działaniem."— Zapis prezentacji:

1

2  Dynamika – dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał materialnych pod działaniem sił. Głównym zadaniem dynamiki jest opis ruchu ciał pod działaniem samych sił. Do tego służą trzy rodzaje dynamicznych równań ruchu. W zależności od tego, jakim modelem mechanicznym dynamika się zajmuje, wyróżniamy dynamikę punktu materialnego, bryły sztywnej, dynamikę płynów itp.  Ogólne zasady dynamiki sformułował Newton, w swoim dziele "Principia" – były to trzy zasady dynamiki rządzące ruchem ciał (punktów materialnych).

3  Zasady dynamiki Newtona – trzy zasady leżące u podstaw mechaniki klasycznej sformułowane przez Isaaca Newtona. Zasady dynamiki określają związki między ruchem ciała a siłami działającymi na nie, dlatego zwane są też prawami ruchu.  W mechanice kwantowej nie mają zastosowania, w mechanice relatywistycznej obowiązują w ograniczonym zakresie.  Obecnie w wersji popularnonaukowej (podręcznikowej) funkcjonuje kilka wersji tych praw.

4  Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

5  Pod wpływem stałej niezrównoważonej siły ciało porusza się ruchem jednostajnie przyśpieszonym; przyśpieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do siły i odwrotnie do masy.

6  Jeżeli jedno ciało działa siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa siłą na pierwsze. Obie siły mają taką samą wartość, ten sam kierunek, ale przeciwne zwroty. Siły te działają równocześnie i nie równoważą się, ponieważ każda jest przyczepiona do innego ciała.

7  Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych.  Pracę obliczamy ze wzoru : W = F * s Gdzie:  W – praca (J)  F- wartość siły (N)  S- przyśpieszenie ciała (m)

8  Moc jest to szybkość wykonywania pracy.  Obliczamy ją ze wzoru: P= W/t Gdzie :  P- moc (W)  W- praca (J)  T – czas wykonania pracy(s)

9 Maszyny proste:  Kołowrót  Dźwignia  Przekładnia  Blok  Równia pochyła  Prasa hydrauliczna

10 Energia mechaniczna dzieli się na:  Energię potencjalną grawitacji  Energię potencjalną sprężystości  Energię kinetyczną

11  Energia potencjalna grawitacji związana jest ze wzajemnym oddziaływaniem grawitacyjnym ciał i zwiększa się w miarę oddalania ciał od siebie.  Obliczamy ją ze wzoru : Ep = mgh Gdzie:  Ep – energia potencjalna (J)  m – masa (kg)  g – przyśpieszenie ziemskie (m/s2)  h- wysokość (m)

12  Energia kinetyczna – to energia ciał znajdujących się w ruchu.  Obliczamy ze wzoru : Ek = m*v2/2 Gdzie :  Ek – energia kinetyczna (J)  m – masa (kg)  v - prędkość ciała

13  Energia potencjalna sprężystości jest energią określaną dla ciała odkształcanego sprężyście. Energia ta jest proporcjonalna do kwadratu odkształcenia od położenia równowagi.

14  W izolowanym układzie ciał suma wszystkich rodzajów energii pozostaje stała.  W przypadku spadania swobodnego zmiana energii potencjalnej grawitacji jest równa zmianie energii kinetycznej: ∆ Ep = ∆ Ek

15  Wykonał:  Źródła:  Wikipedia.pl  Ciekawa Fizyka cz. III


Pobierz ppt " Dynamika – dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał materialnych pod działaniem sił. Głównym zadaniem dynamiki jest opis ruchu ciał pod działaniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google