Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Neo-darwinizm społeczny jako groźna alternatywa trwałego rozwoju światowej społeczności (w świetle SNK) UKSW 27 XI 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Neo-darwinizm społeczny jako groźna alternatywa trwałego rozwoju światowej społeczności (w świetle SNK) UKSW 27 XI 2014."— Zapis prezentacji:

1 Neo-darwinizm społeczny jako groźna alternatywa trwałego rozwoju światowej społeczności (w świetle SNK) UKSW 27 XI 2014

2 Lesław Michnowski Wieloletni (1993-2011) członek Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com

3 Franciszek: THE “THROWAWAY CULTURE” THAT LEADS TO THE ELIMINATION OF HUMAN BEINGS Kultura eliminacji Nie „wyzysk”, lecz „odrzucanie”

4 Franciszek, 13 September 2014 (VIS): perhaps one, can speak of A THIRD WAR, one fought PIECEMEAL, with crimes, massacres, destruction.

5 Franciszek: dopóki nie wyeliminuje się wykluczenia i nierówności społecznej w społeczeństwie i między różnymi narodami, NIEMOŻLIWE BĘDZIE WYKORZENIENIE PRZEMOCY. Evangelii Gaudium

6 Współczesna globalna WALKA konkurencyjna nie jest docelowo ukierunkowana na ZWIĘKSZANIE stopnia PODPORZĄDKOWANIA społecznościom silniejszym społeczności słabszych. Obecnie GŁÓWNYM CELEM GEOPOLITYCZNEJ STRATEGII jest NEO-SOCJALDARWINISTYCZNE ELIMINOWANIE KONKURENTÓW do deficytowych zasobów naturalnych, w tym ZAWŁASZCZANIE posiadanych przez nie ich ŹRÓDEŁ. A także ograniczanie degradacji środowiska przyrodniczego. Jan Paweł II, Holokaust ekologiczny, Sycylia’93.

7 Automatyzacja, przeludnienie, wyczerpywanie zasobów naturalnych, degradacja środowiska przyrodniczego, w tym klimatu - jako błędne przesłanki neo-darwinizmu społecznego

8 Współcześnie bankructwo: nie jako środek do pomnożenia potencjału życia jego inspiratora, lecz jako sposób wyeliminowania, ze sceny życia, społeczności celowo doprowadzonej do bankructwa.

9 Jan Paweł II: (…) inne zagrożenia (…) każe się obawiać „HOLOKAUSTU EKOLOGICZNEGO” (…) niepohamowany pęd NIELICZNEJ GRUPY UPRZYWILEJOWANYCH do PRZYWŁASZCZENIA SOBIE DÓBR ZIEMI i do ich eksploatacji staje się przyczyną NOWEGO RODZAJU ZIMNEJ WOJNY (…) między krajami wysoko uprzemysłowionymi, a ubogimi. (Sycylia’93)

10 Jan Paweł II: Do starożytnych bolesnych plag (...) głodu, epidemii i przemocy, wojen, DODAWANE SĄ inne, dotychczas NIE ZNANE formy o niepokojących wymiarach.(…) SPISEK PRZECIW ŻYCIU, który zwielokrotnia się i wyraża coraz ostrzejszymi zagrożeniami osób i NARODÓW (…).

11 Jan Paweł II: Obecnie (…) pojawia się niebezpieczny model społeczeństwa zapewniający dominację silnym częściom światowej społeczności, zaś wykluczający, a nawet ELIMINUJĄCY słabszych.

12 Homilia inauguracyjna Franciszka: Tragically, in every period of history there are ‘Herods' who PLOT DEATH, wreak havoc, and mar the countenance of men and women. W każdej epoce dziejów są budzący grozę „Herodowie” (patologiczne ośrodki władzy), którzy ŚMIERCIONOŚNIE SPISKUJĄ, sieją społeczne spustoszenie oraz pozbawiają człowieczeństwa mężczyzn i kobiet (LM).

13 Franciszek: (…) the financial crisis (..) to be found in a PROFOUND HUMAN CRISIS (…) the DICTATORSHIP OF AN ECONOMY which (…) REDUCES men and women TO (…) CONSUMPTION (…) HUMAN BEINGS (…) are nowadays considered as consumer goods WHICH CAN BE USED AND THROWN AWAY (…) POPE TO NEW AMBASSADORS: FINANCIAL CRISIS ROOTED IN REJECTION OF ETHICS Vatican City, 16 May 2013 (VIS)

14 Franciszek: A SAVAGE CAPITALISM HAS TAUGHT THE LOGIC OF PROFIT AT ANY COST (…) EXPLOITATION WITHOUT LOOKING AT PERSONS POPE VISITS MISSIONARIES OF CHARITY, REAFFIRMS VALUE OF SOLIDARITY Vatican City, 22 May 2013 (VIS)

15 Franciszek: większość (…) żyje (…) w niedostatku (…) NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA staje się coraz bardziej oczywista. (…) „Nie” dla ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej». TA EKONOMIA ZABIJA. (…) wyrzuca się żywność, gdy ludzie cierpią głód. (…) prawo sprzyja silniejszym, więc możny pożera słabszego. W wyniku tej sytuacji WIELKIE MASY LUDNOŚCI SĄ WYKLUCZONE I MARGINALIZOWANE: BEZ PRACY, bez perspektyw, bez dróg wyjścia. (…) WYKLUCZENI nie są «wyzyskiwani», ale są ODRZUCENI, SĄ «NIEPOTRZEBNYMI RESZTKAMI» Evangelii Gaudium.

16 Od Raportu „Granice wzrostu” (1972) nowa socjaldarwinistyczna - odmienna od imperialistycznej - strategia geopolityczna – sprzeczna z „trójfilarową” wizją sustainable development (SD)/trwałego rozwoju

17 Meadows, D.H., …Granice wzrostu (1972)

18

19 „Zerowy wzrost” 1971/95

20 Dennis Meadows 2009: dla przezwyciężenia globalnego kryzysu If you want everyone to have the full potential of mobility, adequate food and self-development, then it is 1 or 2 billion. (mld, obecnie jest nas ok. 7 mld. osób) http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,666175,00.html

21 Raport Pentagonu …, 2014 These developments could undermine already fragile governments that are unable to respond effectively or challenge currently stable governments as well as increasing competition and tension between countries vying for limited resourcess. http://www.acq.osd.mil/ie/download/CCARprint.pdf http://www.acq.osd.mil/ie/download/CCARprint.pdf

22 Neo-darwinizm społeczny: zwiększanie dostępności DO DEFICYTOWYCH ZASOBÓW życia poprzez FIZYCZNE ELIMINOWANIE KONKURENTÓW do tych zasobów w miejsce dotychczasowego IMPRIALISTCZNEGO dążenia przez silniejszych do zwiększania potencjałów - podporządkowanej im - ludzkiej siły: roboczej oraz wojennej.

23 Cele NEO-SOCJALDARWINISTYCZNYCH działań antykryzysowych, m.in. (1): (1) radykalnie ZMNIEJSZYĆ ZUŻYWANIE, przez Peryferie, czyli SŁABSZĄ część światowej społeczności (ŚS), deficytowych ZASOBÓW, a zatem w Peryferiach: 2) „schładzać” gospodarkę, stymulować BEZROBOCIE; (3) likwidować struktury obronne - państwo, KK; (4) DEGRADOWAĆ EDUKACJĘ, osłabiać zdolność logicznego i krytycznego myślenia; (5) zmniejszać ROZRODCZOŚĆ

24 Cele NEO-SOCJALDARWINISTYCZNYCH działań antykryzysowych m.in. (2) (6) pogarszać WYŻYWIENIE I OCHRONĘ ZDROWIA; (7) ANTAGONIZOWAĆ wzajemnie społeczności Peryferii; (8) wyniszczająco ZADŁUŻAĆ eliminowane społeczności; (9) ROZWARSTWIAJĄC ŚS, WZMACNIAĆ zdolność obrony i samoobrony CENTRUM - silniejszej części ŚS.

25 Inwigilacja czysta (Kotarbiński) jako narzędzie polityki neo-darwinizmu społecznego

26 Rio+20 (06 2012) Our common vision 1. (…) renew our COMMITMENT to SUSTAINABLE DEVELOPMENT and to ensuring the promotion of an ECONOMICALLY, SOCIALLY AND ENVIRONMENTALLY sustainable future. 1 1. (…) integrating economic, social and environmental aspects (…) TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ALL ITS DIMENSIONS. 3. Poverty eradication (…) freeing humanity from poverty and hunger (…) http://rio20.net/en/iniciativas/the-future-we-wa-final-document-of- the-rio20-conference http://rio20.net/en/iniciativas/the-future-we-wa-final-document-of- the-rio20-conference

27 Pomniejszać bezrobocie i biedę Franciszek SDG G20

28 Czym mniej bezrobocia i biedy, bez wiedzy o kompleksowych skutkach ludzkiej pracy i innych zmian w uwarunkowaniach życia, tym szybciej globalna katastrofa.

29 Rozwój: ta część procesu życia, w trakcie której zwiększeniu ulega: - trwałość podlegającej rozwojowi społeczności, oraz - jakość życia stanowiących ją podmiotów.

30 Racjonalny wzrost jako warunek rozwoju i = B(n,q)1/s

31 Wysoka zmienność uwarunkowań życia Człowieka jako szczególna cecha współczesności

32 Inercja jako istotne ograniczenie działań adaptacyjnych w sytuacji wysokiej zmienności

33 Moralna destrukcja (form życia niezgodnych z nowymi jego uwarunkowaniami) – nieuchronny skutek zmian w uwarunkowaniach życia – jako główny czynnik globalnego kryzysu

34 Antycypatywność, w tym powszechna mądrość oraz rezerwotwórczość niezbędne dla życia w Stanie Zmian i Ryzyka (SZiR), w tym rozwojowego przekraczania kolejnych granic wzrostu światowej społeczności.

35 Zdolność eliminowania negatywnych następstw moralnej destrukcji to podstawowy warunek trwałego rozwoju

36

37 Podstawowe uwarunkowania trwałego rozwoju; 1. trwała przewaga konstrukcji nad destrukcją; 2. rozpoznawanie i rozwojowe przekraczanie kolejnych granic wzrostu.

38 Rozwój trwały

39 Patologiczny wzrost gospodarczy spowodował, iż szybciej następuje wyczerpywania źródeł zasobów naturalnych, w tym paliw, aniżeli zapewniany jest dostęp do ich źródeł alternatywnych, a także, iż środowisko przyrodnicze utraciło zdolność samoodtwarzania się w postać zgodną z potrzebami życia Człowieka.

40 Kryzys globalny jako skutek patologicznego przekroczenia dwu granic wzrostu: 1. inercyjnej, oraz 2. środowiskowej.

41 W SZiR konieczność przemiany aksjologicznej: od socjal-darwinistycznego egoizmu do ekohumanizmu, jako podstawowego warunku rozwojowego przekraczania kolejnych granic wzrostu ŚS.

42 EKOHUMANIZM: partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego/win-win – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ. ================================== Apel Warszawski - O ekorozwój http://www.kte.psl.pl/apelw.htm http://www.kte.psl.pl/apelw.htm

43 Podstawowe wizyjne cechy stymulujących trwały rozwój stosunków społecznych: 1. ekohumanistyczna aksjologia; 2. powszechne kształtowanie mądrości; 3. dostępność i uspołecznienie wiedzy SD, zwłaszcza o kompleksowych skutkach ludzkich działań; 4. ekospołecznie sprawiedliwe stosunki podziału; 5. deflacyjne stymulowania podaży i ekospołecznie użytecznej aktywnosci twórczej; 6. nadmiarowy rozwój elastycznej automatyzacji; 7. ekohumanistyczna integracja Europy.

44 Cywilizacja Życia i Miłości (CŻM) – w tym ekohumanizm i trwały rozwój (sustainable development) - jako alternatywa neo-darwinizmu społecznego

45 Jak z pomocą SNK powstrzymać III Wojnę Światową?

46 Dziękuję za uwagę. leslaw.michnowski@gmail.com leslaw.michnowski@gmail.com


Pobierz ppt "Neo-darwinizm społeczny jako groźna alternatywa trwałego rozwoju światowej społeczności (w świetle SNK) UKSW 27 XI 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google