Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt ROZÚZLENIE. 2 ANKIETA  dla poprawy współpracy między młodzieżą i samorządem lokalnym (miastem, gminą),  koncentrująca się na poznaniu preferowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt ROZÚZLENIE. 2 ANKIETA  dla poprawy współpracy między młodzieżą i samorządem lokalnym (miastem, gminą),  koncentrująca się na poznaniu preferowanych."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt ROZÚZLENIE

2 2 ANKIETA  dla poprawy współpracy między młodzieżą i samorządem lokalnym (miastem, gminą),  koncentrująca się na poznaniu preferowanych form zaangażowania młodych ludzi w naszym mieście  przeprowadzana w ramach Projektu „ROZUZLENIE”  skierowana do młodzieży w wieku od 13 do 30 lat  wyniki zostaną wykorzystane w przygotowaniu planów rozwoju gminy i współpracy z młodzieżą.

3 3 WYNIKI ANKIETY Liczba osób ankietowanych (respondentów) PL Liczba osób ankietowanych (respondentów) PL Radni Miasta NOWY TARG Radni Miasta NOWY TARG 70 kobiet 30 mężczyzn 100 osób 9 osób 8 mężczyzn 1 kobieta

4 4 WYNIKI ANKIETY – pytanie 1 1.Zaznacz obszary i zagadnienia dotyczące młodzieży, które Twoim zdaniem mogą być postrzegane przez młodzież jako problemy młodych.  Jako Radny Rady Miasta, uważasz, że którym z wymienionych w pkt.1 obszarów należałoby się zająć w pierwszej kolejności? a)brak miejsca spotkań i zorganizowanych form spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi b)brak obiektów sportowych c)brak możliwości zaangażowania w sprawy publiczne d)brak zainteresowania lokalnych władz sprawami młodych e)brak dostatecznej informacji o możliwościach aktywnego uczestnictwa młodych mieszkańców w posiedzeniach, pracach lokalnych władz f)brak zaangażowania młodych w aktywne uczestnictwo w obradach, posiedzeniach lokalnych władz g)inne, jakie? …………

5 5 WYNIKI ANKIETY – pytanie 1 cd Konkretne odpowiedzi młodzieży do pytania 1g: Konkretne odpowiedzi młodzieży do pytania 1g:  brak basenu  brak organizacji koncertów, imprez sportowych  brak pomocy finansowej w sporcie  brak kręgielni  brak zgody na zagospodarowanie terenów miejskich na budowę obiektów do uprawiania sportów ekstremalnych, np. bmx racing

6 6 WYNIKI ANKIETY – pytanie 2 2.Jeśli byłbyś / byłabyś Radnym Rady Miasta Nowy Targ, to którym z obszarów (tematów) opisanych w pkt.1 zająłbyś się w pierwszej kolejności ?

7 7 WYNIKI ANKIETY – pytanie 3 3.Jak układa się współpraca organizacji młodzieżowych, oraz niezorganizowanych grup młodzieży z władzami miasta? a)są organizowane regularne spotkania o charakterze publicznym b)młodzież uczestniczy w obradach Rady Miasta c)młodzież uczestniczy w posiedzeniach komisji, pracach lokalnych władz d)inne, jakie? …………

8 8 WYNIKI ANKIETY – pytanie 3 cd 3.Jak układa się współpraca organizacji młodzieżowych, oraz niezorganizowanych grup młodzieży z władzami miasta? a)są organizowane regularne spotkania o charakterze publicznym b)młodzież uczestniczy w obradach Rady Miasta c)młodzież uczestniczy w posiedzeniach komisji, pracach lokalnych władz d)inne, jakie? …………

9 9 WYNIKI ANKIETY – pytanie 4 4.W jakich obradach, tematach byłbyś/byłabyś gotowy osobiście zaangażować się na rzecz poprawy sytuacji młodzieży w naszym mieście? a)Pomoc przy organizacji różnych miejskich imprez, b)Działalność charytatywna (organizowanie zbiórek, pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej) c)W obszarze sportu (organizacja przedsięwzięć sportowych, opieka nad ogólnodostępnymi obiektami sportowymi) d)W obszarze kultury (wspieranie organizacyjne w zakresie przedsięwzięć kulturalnych – organizacja koncertów, spektakli, pokazów, wernisaży itp.) e)Wolontariat f)inne, jakie? ………

10 10 WYNIKI ANKIETY – pytanie 5 5.Napisz, gdzie najczęściej spotykają się młodzi w naszym mieście?  W wieku 13-15 lat: ………  W wieku 15-17 lat: ………  W wieku 18 lat i więcej: ……… Odpowiedzi młodzieży

11 11 WYNIKI ANKIETY – pytanie 5 5.Napisz, gdzie najczęściej spotykają się młodzi w naszym mieście?  W wieku 13-15 lat: ………  W wieku 15-17 lat: ………  W wieku 18 lat i więcej: ……… Odpowiedzi Radnych

12 12 WYNIKI ANKIETY – pytanie 6 6.Czy byłbyś / byłabyś chętny/a do aktywnego włącznie się w realizację działań na rzecz zorganizowania dzieciom i młodzieży wolnego czasu w naszym mieście ? a)Tak b)Raczej tak c)Nie d)Raczej nie e)Nie mam zadania

13 13 WYNIKI ANKIETY – pytanie 7 7.Jeśli odpowiedziałaś / eś Tak, to napisz w jakim zakresie …… Odpowiedzi młodzieży:  organizacja wycieczek  budowa torów do specyficznych sportów  organizacja wycieczek rowerowych  organizacja kursów tańca  organizacja wycieczek  wolontariat  organizacja imprez kulturalnych  organizacja koncertów  organizacja zajęć sportowych

14 14 WYNIKI ANKIETY – pytanie 7 cd 7.Jeśli odpowiedziałaś / eś Tak, to napisz w jakim zakresie …… Odpowiedzi Radnych:  pomoc w sferze kultury i turystyki  twórcza organizacja wolnego czasu, rozwijanie zdolności młodych ludzi  organizacja wycieczek, obozów  pomoc w organizacji zawodów sportowych  pomoc w załatwieniu formalności przy organizacji imprez

15 15 Dziękujemy za współpracę i za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Nazwa projektu: „ROZÚZLENIE” Nr projektu: SK-13-5-2008-R5


Pobierz ppt "1 Projekt ROZÚZLENIE. 2 ANKIETA  dla poprawy współpracy między młodzieżą i samorządem lokalnym (miastem, gminą),  koncentrująca się na poznaniu preferowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google