Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy Socjologii Tomasz Ochinowski serdecznie zapraszam na dyżur poniedziałek 16. 15 – 17. 45 pokój 514B.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy Socjologii Tomasz Ochinowski serdecznie zapraszam na dyżur poniedziałek 16. 15 – 17. 45 pokój 514B."— Zapis prezentacji:

1 Elementy Socjologii Tomasz Ochinowski serdecznie zapraszam na dyżur poniedziałek 16. 15 – 17. 45 pokój 514B

2 Aleksander Matejko (1924- 1999) in memoriam w 90. rocznicę urodzin

3 warunki zaliczenia (proste i łatwe jak…) 1. żeby otrzymać ocenę dostateczną należy: (a) zdać sprawdzian ustny z lektur, które są przeznaczone na poszczególne zajęcia (sprawdzian będzie po ostatnich zajęciach w semestrze), (b) uczestniczyć w badaniach (szczegóły dotyczące badań zostaną podane na drugich zajęciach w semestrze) (c) uczestniczyć w przynajmniej trzech zajęciach według następujących kryteriów: należy przygotować notatki z lektur przeznaczonych na bieżące zajęcia i przedstawiać te notatki prowadzącemu (przed zajęciami). Notatki muszą być na tyle szczegółowe, żeby student mógł je wykorzystać w praktyce menedżerskiej, co będzie mógł wykazać podczas dyskusji w czasie zajęć

4 2. żeby otrzymać ocenę dobrą należy spełnić warunki z punktu 1 przy rozszerzeniu podpunktu (c) na przynajmniej dziesięć zajęć 3. żeby otrzymać ocenę bardzo dobrą należy: spełnić warunki z punktów 1. i 2. + przygotować się (na drugie zajęcia o organizacjach) do dyskusji nad dodatkowymi lekturami, które są podane na następnym slajdzie + przygotować dziesięciominutową prezentację (i przedstawić ją na zajęciach) dotyczącą wybranego spośród socjologów, których fotografie są na slajdach z pierwszych i drugich zajęć; należy przedstawić istotę poglądów tych socjologów z uwzględnieniem problematyki organizacyjnej (jako pomoc w większości przypadków może służyć: Janik, R. i Sztumski, J. [2012]. Socjologia Organizacji. Katowice: WSH.)

5 Dodatkowe lektury na ocenę bdb Giddens, A. (2012). Socjologia. Wydanie nowe, tł. Siara, O. i in. Warszawa: PWN, rozdz. 1, „Co to jest socjologia ?” (s. 3- 31), rozdz. 3, „Teorie i perspektywy socjologiczne” (s. 65- 103) i rozdz. 7, Interakcja społeczna i życie codzienne”, punkt „Interakcja w czasie i przestrzeni” (s. 270-279); Matejko, A. (1968). Przydatność socjotechniczna analizy strukturalno- funkcjonalnej zakładu pracy. W: Podgórecki, A. (red.). Socjotechnika. Praktyczne zastosowania socjologii. Warszawa: KiW, s. 111- 164.; Matejko, A. (1994). Socjotechnika zarządzania. Szczecin: Wyd. ZSB, rozdz. 4, „Perspektywa usprawnień organizacyjnych”, s. 111- 130 oraz rodz. 5, „Reguły organizacyjne”, s. 131- 159.

6 Temat na dziś : „A po co mi to?” Nudna, trudna, niepotrzebna ? Socjologia i jej przydatność w zarządzaniu. „Studenci uważają czasem idee i dane socjologiczne za trudne do zrozumienia. Moim zdaniem wynika to po części z tego, że…” Anthony Giddens

7 „…socjologia wymaga zdecydowanego odłożenia na bok osobistych poglądów i przekonań, kiedy analizuje się wyniki badań i teorie.” wyobraźnia socjologiczna Charles Wright Mills i Anthony Giddens

8 o poznawczych pożytkach z picia kawy zdystansowanie się do codzienności i nowe spojrzenie na nią wartość symboliczna (rytuały) wartość symboliczna (rytuały) potrzeby, nawyki (społeczne przyzwolenie, zróżnicowania) potrzeby, nawyki (społeczne przyzwolenie, zróżnicowania) stosunki społeczne i gospodarcze stosunki społeczne i gospodarcze dziedzictwo (wcześniejsze procesy) dziedzictwo (wcześniejsze procesy) sensy: konteksty, świadomość, wybory sensy: konteksty, świadomość, wybory kształtowanie i uwarunkowania rynku kształtowanie i uwarunkowania rynku wpływ na życie producentów, pośredników, klientów itd. wpływ na życie producentów, pośredników, klientów itd. A. Giddens (2012). Socjologia. Wydanie nowe. Warszawa: PWN, s. 6- 8.

9 Wyobraźnia socjologiczna pozwala nam dostrzec, jak wiele zdarzeń, na pozór dotyczących tylko jednostki, w rzeczywistości odzwierciedla szersze kwestie A. Giddens

10 potoczna wiedza o społeczeństwie (P. Sztompka) oparta na spostrzeżeniach przypadkowych i osobistych oparta na spostrzeżeniach przypadkowych i osobistych fragmentaryczna i niespójna fragmentaryczna i niespójna apodyktyczna apodyktyczna socjologia gorąca a socjologia naukowa (za A. Jelonkiem)

11 Socjologia jako nauka jak się narodziła?

12 Ibn Chaldun 1332-1406 „był prawdziwym empirystą, realistą i bacznym obserwatorem faktów społecznych(…) Słowem – był to pierwszy naukowy socjolog, chociaż do pojawienia się tego pojęcia i tej nauki w Europie miało jeszcze upłynąć kilka stuleci” (K. Bolesta-Kukułka) „był prawdziwym empirystą, realistą i bacznym obserwatorem faktów społecznych(…) Słowem – był to pierwszy naukowy socjolog, chociaż do pojawienia się tego pojęcia i tej nauki w Europie miało jeszcze upłynąć kilka stuleci” (K. Bolesta-Kukułka) teoria dynamiki świata społecznego i jego struktur teoria dynamiki świata społecznego i jego struktur teoria pracy jako kreatywnej siły kształtującej w określonych warunkach stosunki społeczne teoria pracy jako kreatywnej siły kształtującej w określonych warunkach stosunki społeczne

13 asabia (asabijja) „solidarność grupowa”, więzy krwi, emocjonalna identyfikacja „solidarność grupowa”, więzy krwi, emocjonalna identyfikacja wzmacniana lub nawet współtworzona przez wspólnie wyznawaną religię wzmacniana lub nawet współtworzona przez wspólnie wyznawaną religię obok czynników ekonomicznych w znaczący sposób warunkuje życie społeczne obok czynników ekonomicznych w znaczący sposób warunkuje życie społeczne wyznacza duchowe zasady rządzenia wyznacza duchowe zasady rządzenia posługiwanie się zasadami „asabia” legitymizuje władzę; zatracenie „asabia” w sposób konieczny powoduje utratę dominującej pozycji danego narodu, która przechodzi do innych podmiotów posługiwanie się zasadami „asabia” legitymizuje władzę; zatracenie „asabia” w sposób konieczny powoduje utratę dominującej pozycji danego narodu, która przechodzi do innych podmiotów

14 W I połowie XIX wieku „nauka i technika parły do przodu, jak nigdy dotąd” (N. Davis) Georg Ohm 1827, Kolonia: opór elektryczny Georg Ohm 1827, Kolonia: opór elektryczny Michael Faraday 1831, Londyn: indukcja elektoromagentyczna Michael Faraday 1831, Londyn: indukcja elektoromagentyczna Charles Darwin 1859, Charles Darwin 1859, Londyn: teoria ewolucji Gregor Mendel 1865, Brno: genetyka Gregor Mendel 1865, Brno: genetyka Dimitrij Mendelejew 1869, Dimitrij Mendelejew 1869, Petersburg: układ okresowy pierwiastków George Stephenson 1825, Stockton: kolej pasażerska George Stephenson 1825, Stockton: kolej pasażerska Nicephore Niepce 1826, Chalon-sur-Saone: fotografia Nicephore Niepce 1826, Chalon-sur-Saone: fotografia Charlse Babbage 1834, Cambridge: kalkulator mechaniczny Charlse Babbage 1834, Cambridge: kalkulator mechaniczny Wilhelm Bauer 1850,Kilonia: łódź podwodna Wilhelm Bauer 1850,Kilonia: łódź podwodna Henry Bessemer 1857, Henry Bessemer 1857, St Pancras: udoskonalenie wytopu stali

15 1851 Wielka Wystawa Przemysłu Wszystkich Narodów Crystal Palce, Londyn

16 5 miesięcy i 15 dni 14 tysięcy wystawców miliony (6?) widzów

17 1838 August Comte nazwa „socjologia” „Przekonanie, że metody naukowe można i powinno się stosować do badania zjawisk dotyczących człowieka w tej samej mierze co do wyjaśniania zjawisk natury, było w istocie jedną z cech charakterystycznych zachodzących w tym okresie przemian. W efekcie – obok ekonomii i etnografii – pojawiły się socjologia, antropologia, geografia człowieka, nauki polityczne i wreszcie psychologia i psychiatria.” (Norman Davis) „Rozciągnięcie na świat społeczny nowoczesnej perspektywy naukowej, stosowanej już od XVII w. w odniesieniu do świata przyrody – w astronomii, fizyce, chemii, biologii – dało początek naukowej socjologii.” (Piotr Sztompka)

18  Florian Znaniecki (1882- 1958) polski socjolog, większość życia zawodowego spędził w USA T William Thomas (1863- 1947),socjolog i psycholog amerykański współczynnik humanistyczny wszelkie fakty społeczne, w odróżnieniu od przyrodniczych zawsze wiążą się z działalnością konkretnych ludzi - są faktami „czyimiś, a nie niczyimi” - mieszczą się w zakresie życiowych doświadczeń jednostek ludzkich lub zbiorowości - podmioty (jednostki lub zbiorowości) stykają się z faktami społecznymi, postrzegają je, doznają, przeżywają, interpretują i oceniają = fakty społeczne mają z natury zawarty w sobie „współczynnik humanistyczny” - fakty społeczne można badać tylko z perspektywy ludzi, w których doświadczeniu wspomniane fakty występują - należy postawić się w położeniu wspomnianych ludzi, „patrząc na świat ich oczami, rozszyfrowując ich hierarchie wartości, systemy reguł jakimi się posługują” (P. Sztompka, Socjologia i Społeczeństwo. W: Szlachta, B. [red.], Słownik społeczny. Kraków 2004, s. 1227) - należy badać społeczeństwo zawsze z uwzględnieniem „współczynnika humanistycznego”, „ a nie w drodze oderwanej, zewnętrznej obserwacji” (jak wyżej).  Florian Znaniecki (1882- 1958) polski socjolog, większość życia zawodowego spędził w USA T William Thomas (1863- 1947),socjolog i psycholog amerykański współczynnik humanistyczny - wszelkie fakty społeczne, w odróżnieniu od przyrodniczych zawsze wiążą się z działalnością konkretnych ludzi - są faktami „czyimiś, a nie niczyimi” - mieszczą się w zakresie życiowych doświadczeń jednostek ludzkich lub zbiorowości - podmioty (jednostki lub zbiorowości) stykają się z faktami społecznymi, postrzegają je, doznają, przeżywają, interpretują i oceniają = fakty społeczne mają z natury zawarty w sobie „współczynnik humanistyczny” - fakty społeczne można badać tylko z perspektywy ludzi, w których doświadczeniu wspomniane fakty występują - należy postawić się w położeniu wspomnianych ludzi, „patrząc na świat ich oczami, rozszyfrowując ich hierarchie wartości, systemy reguł jakimi się posługują” (P. Sztompka, Socjologia i Społeczeństwo. W: Szlachta, B. [red.], Słownik społeczny. Kraków 2004, s. 1227) - należy badać społeczeństwo zawsze z uwzględnieniem „współczynnika humanistycznego”, „ a nie w drodze oderwanej, zewnętrznej obserwacji” (jak wyżej).

19 co różni nauki społeczne od przyrodniczych? (według P. Sztompki) Wilhelm Dilthey i Henrich Rickert: kultura Wilhelm Dilthey i Henrich Rickert: kultura –rozumienie znaczeń –hermeneutyka asymetria wyjaśniania i przewidywania asymetria wyjaśniania i przewidywania –Anthony Giddens: „człowiek zawsze może zachować się inaczej” wiedza społeczna ludzi wiedza społeczna ludzi „refleksyjny” charakter wiedzy społecznej (Giddens) „refleksyjny” charakter wiedzy społecznej (Giddens)

20 Jak sobie radzić z subiektywnością? Badanie zaangażowane (Robert Jay Lifton): zasada wyartykułowanej subiektywności: badacz świadomy własnego subiektywizmu ma łączyć zaangażowanie ideowe z odpowiednim stopniem bezstronności = respektowanie metodologii badań Demokratyczny dyskurs (Jürgen Habermas): interpretacja rozumiejąca nabiera charakteru obiektywnego, gdy powstaje w toku otwartej dyskusji z udziałem wielu badaczy w warunkach „idealnej sytuacji komunikacyjnej” = o całkowita swoboda wypowiedzi o równa pozycja dyskutantów o brak nacisków zewnętrznych i argumentów pozamerytorycznych

21 Aleksander Hertz, (2004). O wielkości Miss Marple. W: tenże, Późne listy z Ameryki. Warszawa: Wyd. IFiS PAN, s.213-236. „Jeżeli jednak będę tu pisał o sobie, o faktach mego życia, to będę się starał traktować je jako obiekty obserwacji i analizy (…) I na siebie, na swoje życie chciałbym patrzeć oczyma socjologa, oczyma humanisty.” (A. Hertz)

22 Na następne zajęcia *Illouz, E. (2014). Miłość w kapitalizmie, tłum. Zdanowska, M. Znak, 705, s. 70- 81. Proszę czytać ten tekst tak, by uzyskać odpowiedź na pytania: co socjologia robi z rzeczywistością (społeczną) ? oraz co robi z czytelnikiem prac socjologicznych ? *Matejko, A. (1969). Więź i konflikt w zakładzie pracy. Warszawa: KiW, rozdz. VIII: „Społeczny mechanizm zakładu pracy”, s. 210- 223. Proszę na podstawie tego tekstu ułożyć schemat analizy socjologicznej Uniwersytetu Warszawskiego.


Pobierz ppt "Elementy Socjologii Tomasz Ochinowski serdecznie zapraszam na dyżur poniedziałek 16. 15 – 17. 45 pokój 514B."

Podobne prezentacje


Reklamy Google